Urheiluakatemiatoiminta

Mikä on urheiluakatemia?

Hevosurheilun urheiluakatemiatoiminta

Hevosopisto toimii yhteistyössä eri urheiluakatemioiden, muun muassa Turun Seudun Urheiluakatemian, pääkaupunkiseudun Urhean ja Forssan urheiluakatemian kanssa tarjotakseen ratsastusurheilijoiden tarvitsemaa lajikohtaista akatemiatukea.

Haku urheiluakatemioihin tapahtuu toisen asteen urheiluoppilaitoshaun kanssa saman aikaisesti. Osaan akatemioista voi hakeutua jäseneksi myös kesken kauden vaikka ei opiskelisi urheiluoppilaitoksessa.

Urheiluakatemiat ovat tarkoitettuja oman lajinsa huipulla oleville ja sinne tähtääville urheilijoille. Suurin osa akatemiaurheilijoista on toisen asteen tai korkea-asteen opiskelijoita mutta jäsenyyttä voivat hakea myös välivuodella olevat tai valmistuneet päätoimiset urheilijat tai urheilun ohella työelämässä olevat.

Akatemian jäsenyyteen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten lajiliitot arvioivat urheilijan kilpaurheilumenestystä.

Lisätietoa ratsastuksen urheiluakatemiatoiminnasta:
Pirkko Herd, pirkko.herd@hevosopisto.fi


Urheiluakatemiatoiminnan myötä hevosurheilija saa tukea urheilun ja opintojen yhdistämiseen. Osana valmentautumista urheilija oppii suunnittelemaan oman valmentautumisensa ja kilpailulliset tavoitteet. Akatemiassa kiinnitetään huomiota myös siihen, että urheilijalle kehittyy käsitys hevosen ja ratsastajan tai ajajan kehitysvaiheista sekä selkeä kuva oman kehityksen polusta.

Jokaisella opiskelijalla tulee olla oma henkilökohtainen valmentaja, jonka löytämiseen hän saa tarvittaessa apua.

Urheiluakatemiat tarjoavat hevosurheilun lajivalmennusta lukuunottamatta monipuolisia palveluita valmennukseen liittyen: fyysistä valmennusta, psyykkistä valmennusta, fysioterapia-, hieronta-, urheilulääkäri- ja testauspalveluita. Hevosurheilijoiden lajivalmennus toteutetaan leireillä/lähijaksoilla valmennuskeskuksessa Ypäjällä. Urheilijat maksavat osallistumisestaan omavastuuosuuden. Lisätietoa lajivalmennusjaksoista ja niiden sisällöistä tiedotetaan yhteishaun valintojen jälkeen. Kun olet hakeutunut urheiluakatemiaan tai olet jossain urheiluakatemiassa tällä hetkellä, niin ota yhteyttä Valmennuskeskuksen johtajaan Pirkko Herdiin pirkko.herd@hevosopisto.fi ja ilmoita kiinnostuksesi lajiharjoittelujaksoihin.

Valmennuskeskus ja Suomen Ratsastajainliitto ovat tehneet ratsastuksen urheiluakatemiatoiminnasta yhteistoimintasopimuksen tällä hetkellä Turun Seudun Urheiluakatemian, Forssan Urheiluakatemian sekä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) kanssa. Ratsastuksen urheiluakatemiatoimintaan ovat kuitenkin oikeutettuja osallistumaan myös muissa urheiluakatemioissa ja urheiluoppilaitoksissa opiskelevat ratsastajat. Urheiluakatemioista löydät lisää tietoa täältä. Urheiluakatemioiden alaisuudessa on paljon oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuden urheilun ja opiskelun yhdistämiseen. Erityisen tehtävän saaneiden urheiluoppilaitosten tiedot löytyvät alta ja ohjeet urheiluoppilaitoksiin hakemiseen.

Urheiluoppilaitoshaku

Urheiluoppilaitoshaku helmi-maaliskuussa

Toisen asteen yhteishaussa virallisiin urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi) yhteydessä myös urheiluhaun tiedot (mm. laji, saavutukset, ym.). Lisäksi urheilijan tulee lähettää Hakulomake urheiluoppilaitokseen tai urheiluoppilaitoksen oma hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä. Urheiluoppilaitoshakemukset lähetetään hakemisen jälkeen oppilaitoksen toimesta lajiliittoon pisteytettäväksi.

HUOM! Varmista aina hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ota tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

Ammatillisten urheiluoppilaitosten haku

Hakuprosessi Haku urheiluoppilaitoksiin

Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen sivuilta, että hänen tavoittelemansa ammatillinen perustutkinto sisältyy oppilaitoksen urheilijakoulutukseen. Urheiluansioilla ei saa lisäpisteitä hakutilanteessa, joten urheilijan kannattaa hakea sellaiseen perustutkintoon, jonne edellytykset sisäänpääsyyn ovat olemassa. Yhteishaku on ensisijainen urheilijan hakukanava ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin.

HUOM! Ammatillisiin urheiluoppilaitoksiin voi hakea myös jatkuvan haun menettelyllä, joka toimii koko lukuvuoden ajan. Toimintatavat ja hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia, joten niihin kannattaa tutustua oppilaitosten tiedotuskanavilla.

Hakulomakkeet:

Kevään 2021 hakuun liittyvät aikataulut

  • Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haetaan kevään yhteishaussa.

  • Yhteishaku alkaa 23.2.2021 ja päättyy 23.3.2021 klo 15 Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Myös tarkemmat hakuohjeet löytyvät sivustolta.

  • Urheiluoppilaitokseen haettaessa urheilijan tulee lisäksi toimittaa Urheiluoppilaitosten hakulomake 2021 yhteishaun päättymiseen mennessä haettavaan urheiluoppilaitokseen.

 

Urheiluoppilaitosten opiskelijavalinnan hakuprosessi ja -kriteerit 2021

Lisätietoa toisen asteen urheiluoppilaitoshausta

 


Lisätietoja: 
Forssan Urheiluakatemia, Jukka Vierimaa, jukka.vierimaa@edu.forssa.fi
Suomen Ratsastajainliitto ry, Jutta Koivula, jutta.koivula@ratsastus.fi 
Suomen Hippos ry, Tomi Himanka tomi.himanka@hippos.fi
Hevosopisto, Pirkko Herd,
pirkko.herd@hevosopisto.fi


Kuvia