Urheiluakatemiatoiminta

Mikä on urheiluakatemia?

Ratsastuksen urheiluakatemiatoiminta

Hevosopisto toimii yhteistyössä eri urheiluakatemioiden mm. Turun Seudun Urheiluakatemian, pääkaupunkiseudun Urhean ja Forssan urheiluakatemian kanssa tarjotakseen ratsastusurheilijoiden tarvitsemaa lajikohtaista akatemiatukea.

Urheiluakatemiassa mukana olevalla ratsastaja-urheilijalla on opiskelunsa ohella lukukausittain viisi lähijaksoa Ypäjällä. Lähijaksoilla hän opiskelee hevosen valmennusta ja sen suunnittelua, valmennusfysiologiaa, eläinlääkintää, anatomiaa, ruokintaa, kaikkea kilpahevosen elämän onnistumiselle ratkaisevia asioita. Urheilija seuraa yhdessä asiantuntijan kanssa hevosen kehitystä nuoresta kokemattomasta hevosesta aina kilparatsuksi asti. Ratsastusta seurataan monipuolisesti ja analyyttisesti.

Haku urheiluakatemioihin tapahtuu toisen asteen urheiluoppilaitoshaun kanssa saman aikaisesti. Osaan akatemioista voi hakeutua jäseneksi myös kesken kauden vaikka ei opiskelisi urheiluoppilaitoksessa.

Urheiluakatemiat ovat tarkoitettuja oman lajinsa huipulla oleville ja sinne tähtääville urheilijoille. Suurin osa akatemiaurheilijoista on toisen asteen tai korkea-asteen opiskelijoita mutta jäsenyyttä voivat hakea myös välivuodella olevat tai valmistuneet päätoimiset urheilijat tai urheilun ohella työelämässä olevat.

Akatemian jäsenyyteen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten lajiliitot arvioivat urheilijan kilpaurheilumenestystä.

Lisätietoa ratsastuksen urheiluakatemiatoiminnasta:
Pirkko Herd, pirkko.herd@hevosopisto.fi


Urheiluakatemiassa mukana olevalla ratsastaja-urheilijalla on opiskeluunsa ohella lukukausittain viisi lähijaksoa Ypäjällä. Lähijaksoilla jossa hän opiskelee hevosen valmennusta ja sen suunnittelua, valmennusfysiologiaa, eläinlääkintää, anatomiaa, ruokintaa, kaikkea kilpahevosen elämän onnistumiselle ratkaisevia asioita. Urheilija seuraa yhdessä asiantuntijan kanssa hevosen kehitystä nuoresta kokemattomasta hevosesta aina kilparatsuksi asti. Ratsastusta seurataan monipuolisesti ja analyyttisesti.

Urheiluakatemiatoiminnan myötä ratsastaja saa käyttöönsä kaikki menestyksen avaimet. Akatemiatoiminnan avulla ratsastajalle kehittyy ideaali lihaksisto ja vahva psyyke. Hänen apujaan ovat myös erinomainen istunta ja vaikuttaminen hevoseen. Osana valmentautumista ratsastaja oppii suunnittelemaan oman valmentautumisensa ja kilpailulliset tavoitteet. Akatemiassa kiinnitetään huomiota myös siihen, että ratsastusurheilijalle kehittyy käsitys hevosen ja ratsastajan kehitysvaiheista sekä selkeä kuva oman kehityksen polusta.

Jokaisella opiskelijalla tulee olla oma henkilökohtainen valmentaja, jonka löytämiseen hän saa tarvittaessa apua.

Ratsastajainliiton koordinaattori toimii tukevana valmentajana ratsastusakatemiatoiminnassa mukana olevalle opiskelijalle yhdessä oman henkilökohtaisen valmentajan kanssa yhteistyössä.

Asiantuntijapalvelut käytössäsi

Kuulumalla akatemiatoiminnan piiriin käytössäsi on Paavo Nurmi –keskuksen urheilulääkäripalvelut edullisin akatemiahinnoin: urheilijoiden testauspalvelut, ravitsemuspalvelut, fysioterapalvelut sekä psyykkisen valmennuksen palvelut.

Kenelle?

  1. Olet kilpaillut koulu-, este-, kenttä-, tai vammaisratsastuksessa maajoukkue/ tai vähintään aluetasolla ja kuulut tai olet kuulunut johonkin SRL:n valmennusrenkaaseen.
  2. Sinulla on kilpailukunnossa oleva hevonen tai useampi, joiden ei tarvitse olla tällä hetkellä maajoukkuetason hevosia.
  3. Sinulle on selvää, että ratsastus on laji, jossa aiot päästä kilpailemaan korkealla tasolla ja olet valmis sitoutumaan saavuttaaksesi tavoitteesi.

Miten pääset mukaan?

Hakeudu Yhteishaussa normaalin valintamenettelyn kautta. Akatemiaan pääsy edellyttää urheilun tasokriteerien täyttymistä. Ratsastuksen tasokriteerinä on kuuluminen SRL:n valmennusrenkaaseen (maajoukkue/tai vähintään aluerengas ja maajoukkuevalmentajan/aluevalmentajan arvio kehityksestä) sekä KV/kansalliset kilpailutulokset vähintään oman ikäryhmän kilpailutoiminnasta (junioricup, tms)

Vaihtoehtoina:

  • Kerttulin urheilulukio (+ ruksi Turun Seudun Urheiluakatemia)
  • Turun ammatti-instituutti
  • Katedralskolan i Åbo
  • Tieto valinnasta oppilaitokseen on julkinen kesäkuun puolessa välissä. Oppilaitos informoi hakenutta opiskelijaa valinnasta.

 

Urheiluakatemian lähijaksot Hevosopistolla:

Jakso 1. 10.-12.9.2019. Alustava aikataulu

Jakso 2. 1.-3.10.2019. Alustava aikataulu

Jakso 3. 28.-30.10.2019. Alustava aikataulu

Jakso 4. 14.-16.1.2020. Alustava aikataulu

Jakso 5. ilmoitetaan myöhemmin

 

Jaksojen hinta

250€ / 3 päivää
sisältää:
1 hevosen karsinapaikan
1 henkilön majoituksen (jaettu huone)
aamupala, lounas ja päivällinen
aikataulun mukaisen ohjelman (teoriaopinnot, valmennustunnit)


Lisätietoja: Turun Seudun Urheiluakatemia, Mika Korpela, mika.korpela@turku.fi
Suomen Ratsastajainliitto ry, Aki Ylänne, aki.ylanne@ratsastus.fi
Hevosopisto, Pirkko Herd, pirkko.herd@hevosopisto.fi


Kuvia