Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisille.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalinen kuntoutuksen muoto, jonka lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogiikan teoriasta nousevat myös toiminnan kolme peruselementtiä: yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voidaankin määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa. Toiminnan keskiössä on hevonen. Koulutetut ohjaajat tukevat asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta.

Koulutusta ammattilaisille

Ypäjän Hevosopistolla on pitkät perinteet järjestää sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutusta. Hevosopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. 

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit, sosionomit ja sosiaalityöntekijät sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös soveltuvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla (lähihoitaja- tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneet).

 

Tavoite ja toteutus

Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan. Täydennyskoulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Täydennyskoulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan.

Täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin kuuluu seitsemän kaksipäiväistä lähijaksoa sekä etäopiskelua kirjallisuuden, tehtävien ja verkko-opintojen parissa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Hevosopistolla.

Täydennyskoulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta ja on laajuudeltaan 25 op.

 

Koulutus on SPHT-yhdistyksen hyväksymä täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksen suorittaneen on mahdollista hakea yhdistykseltä jäsenyyden lisäksi SPHT®-nimikettä mikäli yhdistys katsoo pohjakoulutuksen riittäväksi.

 

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat

  • Orientaatio opintoihin ja sosiaalipedagogiikan teoria 4 op
  • Sosiaali- ja erityispedagoginen ajattelu ja ammatillisuus 4 op
  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana kuntouttavaa hevostoimintaa 3 op
  • Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminnan ohjaus 3 op
  • Asiakastyö ja toiminnan suunnittelu 3 op
  • Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutukset 4 op
  • Portfolio oman ammatillisen kehittymisen osoittajana 4 op
  • Hevostoimintaharjoitteet

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2022 ja kurssi valmistuu tammikuussa 2023. (27.1.2022-27.1.2023)

Koulutuksen opetusjaksot:

27.-28.1.2022

10.-11.3.2022

5.-6.5.2022

18.-19.8.2022

27.-28.10.2022

1.-2.12.2022

26.-27.1.2023

 

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen päättynyt.

 

Viikolla 46 lähetetään soveltuvuuskoekutsut. Soveltuvuuskoe järjestetään tiistaina 7.12.2021.

Hakeutuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. 

Hinta

Koulutuksen hinta 2600 € sisältää opetuksen ja ohjauksen sekä kurssilla jaettavan oppimateriaalin. Kurssimaksu ei sisällä majoitusta, ruokailuja eikä mahdollisesti toteutettavia opintomatkoja. Hinta laskutetaan neljässä erässä (4 x 650,00 €).

 

Lisätietoa:

Leena Kalalahti, leena.kalalahti@hevosopisto.fi, p.040 4566 203

Tia Isokorpi, tia.isokorpi@hamk.fi, p. 040 5300 398, Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu