Omistajat ja hallitus

Hevosopiston omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat.

Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka pitää yllä oppilaitosta nimeltä Ypäjän Hevosopisto. Oppilaitos toimii valtioneuvoston luvalla ja opetusministeriön valvonnassa. Yhtiö ei jaa osinkoja. Osakeyhtiön toimintaa ohjaa yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsämän jäsentä.

Hevosopiston Oy:n hallitus

  • Laura Airaksinen, pj
  • Juha Lyyski
  • Anne Laitinen
  • Matti Alanko
  • Jukka Matilainen
  • Jukka Koivisto
  • Jari Kesäniemi
  • Tanja Stormbom

Tilintarkastus:
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy