Turvallisuus ja toimintaohjeet

Kaikkien hevosopiston alueita käyttävien tulee noudattaa alueen käyttöoikeuksiin liittyviä ehtoja ja turvallisuusohjeita. Lisäksi tulee huolehtia asiaan kuuluvista maksuista.

Turvallisuusohjeet koskevat kaikkia Hevosopiston alueen käyttäjiä. Tavoitteena on suojata sekä ihmisiä että hevosia turhilta vaaratilanteilta. Vastuu turvallisuudesta kuuluu kaikille. On myös hyvä muistaa, että alueella liikkuu eri-ikäisten hevosten kanssa myös kokemattomampia henkilöitä hevosia taluttaen, ratsastaen ja ajaen.

Huom! Hevosopisto toimii yli 300 hehtaarin alueella, jolla ei ole vain yhtä osoitetta. On tärkeää, että tiedät käyttämäsi kentän tai reitin osoitteen (esim. lähimmän tien tai kujan nimi): näin osaat tarvittaessa ohjata avun oikeaan paikkaan.

Lue lisää yleistä tietoa hevosesta liikenteessä mm. sivustolta www.hevoseni.fi

Turvallisuus

Vältä turhaa autoilua, ja ota huomioon hevosliikenne. Myös hevosilla liikkuvien on otettava huomioon muut alueen käyttäjät.

Käytä aina kypärää liikkuessasi hevosella, sekä ajaessasi että ratsain. Turvaa itsesi ja hevosesi käyttämällä pimeässä ja hämärässä riittävästi heijastimia.

Hevosten kanssa käytä alikulkutunnelia ja varsinaisia hevosreittejä, ei kevyen liikenteen väylää.

Tallialueella liikutaan aina käynnissä. Kohtaa ja ohita muut hevoset käynnissä ja riittävän kaukaa myös metsässä ja teillä – joukossa on nuoria hevosia, jotka voivat säikkyä sekä takaa että edestä lähestyvää hevosta.

Koirat on pidettävä kytkettynä koko alueella, myös talleissa ja halleissa. Koiria ei saa viedä ravi- ja hiittiradalle, eikä juoksuttaa hevosen mukana.

Oppitunneilla on etuoikeus alueiden käyttöön: varmista opettajalta, voitko tulla samalle kentälle tai radalle oppitunnin aikana.

Raviradalla ratsastaminen on kielletty. Siirry raviradan keskellä oleville kentille raviradan ulkoreunaa pitkin ja kohtisuoraan radan yli – osastossa liikuttaessa useampi ratsastaja kerrallaan. Muista, että hiittirata on tarkoitettu ravureiden nopeaan harjoitteluun.

Hevosurheilualueella hevoset puretaan autoista ja lastataan VAIN valjastuskatoksen edessä. HUOM! Urheilualueen halki kulkee hiittirata, jolla ravurit liikkuvat vauhdikkaasti! Kilpailuaikoina hevosajoneuvot voidaan ohjata myös Sujuvaan.

Korjaa roskat niille tarkoitettuihin säiliöihin. Lentävät irtoroskat aiheuttavat vaaratilanteita hevosten kanssa liikkuville.

Tupakointi ja tulen tekeminen alueella on kielletty.

Ratsastuskentät ja maneesit

Hevosen lanta on kerättävä heti pois kentän tai maneesin pohjalta: tämä on ainoa keino pitää pohja turvallisena ja käyttökelpoisena pitkään. Sammuta valot, jos lähdet hallista viimeisenä, myös päivällä.

Pidä maneesin ovi tai kentän portti kiinni, ja jätä takit ja loimet turvalliseen, niille osoitettuun paikkaan.

Noudata ratsastaessasi oikeanpuoleisen liikenteen sääntöjä. Ratsastaminen ilman satulaa ja suitsia on kielletty. Mikäli hevosta talutetaan tallipihan ulkopuolella, sillä pitää olla kuolaimet!

Ratsastaminen raviradalla on kielletty. Siirry raviradan keskellä oleville kentille raviradan ulkoreunaa pitkin ja kohtisuoraan radan yli – osastossa liikuttaessa useampi ratsastaja kerrallaan.

Ohita ja kohtaa muut hevoset riittävän kaukaa – joukossa on nuoria hevosia, jotka voivat säikkyä sekä takaa että edestä lähestyvää hevosta.

Kentillä ja halleissa pysähdy uran sisäpuolella, ei uralla. Nouse ratsaille ja ratsailta kentän keskellä, ei uralla. Pidä kavioura vapaana nopeammalle askellajille. Uralla olevilla on “etuajo-oikeus”, keskeltä uralle tuleva väistää.

Kerro muille, kun aiot hypätä.

Kokoa purkamasi este harjoituksen jälkeen. Siirrä rikkoutunut este tai esteen osa kentän ulkopuolelle niin, että hevoset eivät voi loukata itseään. Ilmoita rikkoutumisesta ratsastuksenopettajalle tai toimistoon. Kerää aina ylimääräiset kannattimet estetolppiin tai siirrä ne kentän ulkopuolelle hevosille turvalliseen paikkaan.

Juoksuttaminen maneesissa on sallittu vain, jos muita käyttäjiä on vähän. Silloinkaan juoksuttaminen ei saa häiritä ratsastusta. Hallissa saa olla korkeintaan yksi juoksuttaja kerrallaan, mukana on oltava juoksutusraippa.

HUOM! Pohjan kunnon säilymiseksi derbykenttää käytetään vain kilpailutilanteissa, ei harjoittelussa. Käytä harjoittelussa ns. Sujuvaa Kartanonkyläntien vieressä.

Turvallisuuden vuoksi hevoset puretaan autoista ja lastataan hevosurheilualueella VAIN valjastuskatoksen edessä. Kilpailuaikoina hevosajoneuvot voidaan ohjata myös Sujuvaan.

Hiittirata on tarkoitettu ravureiden nopeaan harjoitteluun. Ravureilla on ”etuajo-oikeus”. Kohtaamistilanteissa tulee olla varovainen: radalla liikkuu myös nuoria ratsuja ja ravureita, opetettavia varsoja ja kokemattomia kuskeja ja ratsastajia. Kiertosuunta on vastapäivään. Poikkeuksena tästä ratsut voivat liikkua myötäpäivään Kartanonkyläntien suuntaisella osuudella orilaitumien välissä radan oikeassa reunassa (sisärata), kohtaaminen käynnissä.

Ravi- ja hiittiradat

Ajaessasi hiljaa käytä raviradalla keskiviivan ulkopuolisia ratoja. Ajosuunta on myötäpäivään.

Ajaessasi kovaa käytä raviradan keskiviivan sisäpuolisia ratoja. Ajosuunta on vastapäivään.

Raviradalla saa ratsastaa vain ravihevosilla. Keskialueen kentille menevät ratsut ylittävät radan kohtisuoraan.

Huom! Hiittiradan käyttöohjeistus on muuttunut

Hiittiradan kiertosuunta on vastapäivään. Poikkeuksena tästä ratsut voivat liikkua myötäpäivään hiittiradan Kartanonkyläntien suuntaisella osuudella orilaitumien välissä käyttämällä oikeaa reunaa (sisärata), kohtaaminen käynnissä.

Hiittirata on vain ravihevosten käytössä arkisin klo 8-14, jolloin ratsujen kanssa hiittiradalla liikkuminen on kielletty. Hiittirata on tarkoitettu ravureiden nopeaan harjoitteluun ja on vilkkaassa harjoituskäytössä arkiaamupäivisin. Ravureiden ”etuajo-oikeus” ei silti merkitse oikeutta vaarantaa muita. Ole kohtaamistilanteissa varovainen: radalla ja hiittisuoralla liikkuu myös nuoria ja kokemattomia hevosia ja ihmisiä!