Oppisopimuskoulutus

Hevosopisto järjestää oppisopimuskoulutusta Hevostalouden perustutkinnossa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Hevosopistolla on oma oppisopimustoimisto, jonka kautta tapahtuvat oppisopimukseen liittyvät järjestelyt.

Mitä?
Oppisopimusopiskelija suorittaa palkallisesti opintonsa alan yrityksessä. Opiskelija ja työnantaja solmivat työsuhteen ja työpaikka osoittaa opiskelijalle työpaikkaohjaajan.

Kenelle?
Kaikille, jotka haluavat suorittaa hevosalan tutkinnon palkallisena. Yrittäjät voivat suorittaa tutkinnon oman yrityksensä kautta.

Miten löytää oppisopimuspaikka?
Voit opiskelijana tiedustella hevosalan yrityksiltä sopivaa paikkaa. Toisinaan myös työpaikkaa tarjoavat yritykset ilmoittavat avoimesta paikasta Hevosopistolle, joten kannattaa kysyä myös meiltä vinkkejä.
Hevosopistolla toimii oma oppisopimustoimisto, joten otathan yhteyttä suvi.sippola@hevosopisto.fi mieltäsi askarruttavissa asioissa.

Kauanko?
Opinnot suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Pääsääntöisesti perustutkinnon suorittaa noin kolmessa vuodessa.
Lähijaksoja on n. kerran kuussa, aina 2-3 päivän jaksoissa Ypäjällä.


Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta.

Oppisopimuksen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi osaaminen, tausta ja elämäntilanne sekä työnantajan tarpeet. Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen tapahtuu jatkuvan haun kautta.

Työnantaja ja työpaikkakouluttaja avainasemassa

Työpaikalla tulee olla käytettävissä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.

Työnantaja on oikeutettu koulutuskorvaukseen opiskelijan suorittaessa hevostalouden perustutkintoa ja työttömän työnhakijan palkatessaan mahdollisesti myös TE-keskuksen myöntämään palkkatukeen.

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Oppisopimuskoulutuksessa ammattitaito saavutetaan pääosin työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii vastuullinen työpaikkakouluttaja. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkakouluttaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja vastaa oppimisen arvioinnista. Hän toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilönä ja opiskelijan tukihenkilönä.

Opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla Ypäjän Hevosopistolla. Oppilaitoksessa järjestettävien lähiopetusjaksojen teoria- ja käytännön opetus sekä verkko-opetus tukevat oppimista työpaikalla. 

Tietopuolisen koulutuksen jaksot Ypäjän Hevosopistolla (lähijaksot)

Opiskelupäivän ateriat (aamiainen, lounas, päivällinen) kustantavat oppisopimusopiskelijalle 7 €/ päivä. Majoituksesta ei veloiteta.

Opintososiaaliset etuudet

Opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta. Hän voi hakea oppilaitokselta päivärahaa (15 €/ opetuspäivä) ja perheavustusta (alle 18 v. huollettavana, 17 €/ opetuspäivä) mikäli opiskelusta aiheutuu hänelle ansionmenetystä. Opiskelijalla on mahdollisuus saada matkakorvausta (yhdensuuntainen matka vähintään 10 km, halvimman julkisen matkustustavan mukaan, tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä), kun tietopuolinen opiskelu tapahtuu koti- ja työpaikkakunnan ulkopuolella. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Opintoihin haetaan jatkuvan haun kautta.

Jatkuvan haun haastattelupäivät syksyllä 2022 ovat: 5.8., 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. (ilmoittautuminen haastatteluun viimeistään noin viikkoa ennen haastattelupäivää). Ratsastuksenohjaajan, hevospalveluohjaajan, ratsuttajan tai ratsastuksenopettajan opintoihin hakeutuville järjestetään soveltuvuuskokeet (koulu- ja esteratsastus omalla hevosella sekä haastattelu) syksyllä 2022: 9.9. ja 4.11. 


Kuvia