Oppisopimuskoulutus

Hevosopisto järjestää oppisopimuskoulutusta Hevostalouden perustutkinnossa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Hevosopistolla on oma oppisopimustoimisto, jonka kautta tapahtuvat oppisopimukseen liittyvät järjestelyt.

Mitä?
Oppisopimusopiskelija opiskelee työsuhteessa. Työpaikka osoittaa opiskelijalle työpaikkaohjaajan.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta tulee ilmetä ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen. 

Kenelle?
Kaikille, jotka haluavat suorittaa hevosalan tutkinnon työssä. Yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään.

Miten löytää oppisopimuspaikka?
Voit opiskelijana tiedustella hevosalan yrityksiltä sopivaa paikkaa. Toisinaan myös työpaikkaa tarjoavat yritykset ilmoittavat avoimesta paikasta Hevosopistolle, voit kysyä: opiskelijahallinto@hevosopisto.fi.

Hevosopistolla toimii oma oppisopimustoimisto.

Opiskelu
Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja Ypäjän Hevosopiston väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla.

Oppisopimuksen kesto riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisempi osaaminen, tausta ja elämäntilanne sekä työnantajan tarpeet. Lähiopintoja on n. kerran kuussa 2-3 päivän jaksoissa Ypäjällä.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen tapahtuu jatkuvan haun kautta.


Työnantaja ja työpaikkakouluttaja avainasemassa

Työpaikalla tulee olla käytettävissä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi.

Työnantaja on oikeutettu koulutuskorvaukseen opiskelijan suorittaessa hevostalouden perustutkintoa ja työttömän työnhakijan palkatessaan mahdollisesti myös TE-keskuksen myöntämään palkkatukeen.

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Oppisopimuskoulutuksessa ammattitaito saavutetaan pääosin työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii vastuullinen työpaikkakouluttaja. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa. Työpaikkakouluttaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta oppimisesta. Hän toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilönä ja opiskelijan tukihenkilönä.


Opintososiaaliset edut

Mikäli oppisopimusopiskelijalle aiheutuu opiskelusta ansionmenetystä opetuksesta eli lähijaksoista/ kokonaisista verkkoluentopäivistä, on opiskelijalla mahdollisuus hakea opintososiaalisia etuja. Vuoden 2021 alusta lähtien olemme ilmoittaneet päivärahan ja perheavustuksen maksut tulorekisteriin.

Päiväraha: 15€/ opetuspäivä

Perheavustus: 17€/ opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotias huollettava.

Matkakuluja oppisopimusopiskelija voi hakea, jos yhdensuuntainen matka Hevosopistolle on vähintään 10 km. Matkakorvauksen suuruus on 0,20€/km. Korvaus on rinnastettu Kelan korvaukseen ja maksetaan lyhimmän reitin mukaisesti. Yhtä useamman päivän lähiopetusjaksoa kohden korvataan yksi edestakainen matka.

Opintososiaaliset edut tulee hakea jokaisen opetusjakson jälkeen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset aiheuttavat lisäselvityksiä, jotka hidastavat hakemuksen käsittelyä. Hakemuksia käsitellään kerran kuukaudessa.

Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

 

 


Kuvia