Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointia tuetaan opiskelijahuollon avulla. Opiskelijahuollon keskeiset periaatteet ovat tarvelähtöisyys, suunnitelmallisuus, moniammatillisuus ja säännöllisyys. Ypäjän Hevosopiston opiskeluhuollon tavoitteina on mm. edistää ja ylläpitää opiskelijoiden oppimisvalmiuksia, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä.  

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä oppilaitoksen yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä tarvittaessa opiskelijan yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto toteutetaan yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Palveluista on muodostettu opiskelijoiden kannalta toimiva kokonaisuus, jolla varmistetaan tuen ja avun oikea-aikaisuus. 

Opintopsykologi Josefina Wargh. Ypäjän Hevosopistolla paikalla aina tiistaisin sekä usein myös maanantaisin. Vastaanotto Hevosopiston Takkahuoneella, Lumpeen alakerta. 

Yhteystiedot: p. 050 077 1873 (puhelu, txt, WA), Hevosopiston Wilma (henkilöstö), s-posti: josefina.wargh@fshky.fi  

Kuraattori Arja-Maija Ojanen. Ypäjän Hevosopistolla paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin, muina päivinä sovitusti. Vastaanotto Hevosopiston Takkahuoneella, Lumpeen alakerta. 

Yhteystiedot: p.  050 911 9992 (puhelu, txt, WA). Hevosopiston Wilma (opettajat) s-posti: arja-maija.ojanen@fshky.fi 

Terveydenhoitaja Katja Suvanto. Ypäjän Hevosopistolla paikalla pääsääntöisesti keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Maanantaisin ja tiistaisin terveydenhoitaja käy toisissa oppilaitoksissa, mutta pyrkii olemaan joka toinen viikko paikalla myös Hevosopistolla. Vastaanotto Hevosopiston Takkahuoneella, Lumpeen alakerta. Klo. 9.00–10.00 ilman ajanvarausta, muuten ajanvarauksella.  

Yhteystiedot: p. 050 077 1871 (puhelu, txt, WA), Hevosopiston Wilma (henkilöstö), s-posti: katja.suvanto@fshky.fi 

 

Yksilöllistä tukea opiskeluun 

Opintoja ohjaa ensisijaisesti oma vastuuohjaaja sekä kunkin aineen opettaja.  Hevosopistolla järjestetään jokaisena arkipäivänä yleisopetuksen lisäksi tukitoimia, kuten läksy- ja tukipajoja sekä opinto-ohjaajan pitämiä klinikoita. Nämä näkyvät jokaisen opiskelijan lukujärjestyksessä. Niihin voi osallistua silloin, kun sinun omassa lukujärjestyksessäsi ei ole muuta ohjelmaa (esim. ratsastustunti tai yto-aineiden opetusta). Oppituntien aikana tukitoimiin osallistumisesta on aina sovittava etukäteen opettajan kanssa.   

Opinto-ohjaajan luona voit käydä keskustelemassa henkilökohtaisesti opintoihin liittyvistä asioista. Saat opinto-ohjaajalta apua opiskeluun, elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Opinto-ohjaaja on myös tukenasi opintoihin liittyvissä keskusteluissa ja tilanteissa. Opinto-ohjaaja kuuntelee ja kannustaa sinua opinnoissasi sekä ohjaa sinua jatkosuunnitelmissa.

Opinto-ohjaus toteutuu henkilökohtaisena ohjauksena, ryhmäohjauksena, teams-ohjauksena tai opinto-ohjaajan klinikoilla.

Voit ottaa opinto-ohjaajaan yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilma-viestillä.

Opinto-ohjaaja Maria Kallio
p. 040 665 1972
maria.kallio@hevosopisto.fi

Erityinen tuki on oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukemista. Erityisen tuen suunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijan, hänen huoltajansa, ryhmänohjaajan sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen suunnitelma kirjataan opiskelijan HOKS-asiakirjaan.

Hevosopiston ammatillisen erityisopettajana toimii Heli Hasa.
p. 040 860 7606,
Hevosopiston Wilma (opettajat), 
heli.hasa@hevosopisto.fi