Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmennuksen osaamisala, 150 osp

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon, valmennuksen osaamisalan suorittaneella on ammattitaito toimia valmentajana valmennustyössä.

Valmennuksen osaamisalan suorittanut osaa toimia valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Hän osaa toimia valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä sekä edistää valmennustilanteiden turvallisuutta.

Valmennuksen osaamisalan suorittanut voi toimia valmennustehtävissä kolmannella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. Kolmannella sektorilla hänen tavallisimpia työympäristöjään ovat liikunta- ja urheiluseurat ja julkisella sektorilla valmennuskeskukset ja urheiluakatemiat. Yksityisellä sektorilla valmennuksen osaamisalan suorittanut työskentelee urheilun ammattiorganisaatioissa tai yksityisenä yrittäjänä valmennustyössä.

Koulutuksen sisältö:

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen suunnittelu ja valmennusohjelman rakentaminen
 • valmentajana toimiminen ja valmentajana kehittyminen
 • ratsastajan kehittäminen ja kehittämisen seuranta
 • valmennusjärjestelmä, toimintaympäristö ja kilpailujärjestelmä
 • ratsastajan fysiologia ja anatomia, motorinen harjoittelu, fyysinen harjoittelu ja testaus
 • psyykkinen valmennus
 • vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • hevosen fysiologia, anatomia ja biomekaniikka
 • hevosen terveys, palautuminen sekä kuntoutus
 • hevosen valmentaminen huipputasolle
 • kansainvälinen jakso

Tutkinnon muodostuminen

Pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta valmentajana, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Lasten valmentaminen, 90 osp  

Nuorten valmentaminen, 90 osp 

Aikuisten valmentaminen, 90 osp                                                                                                                                                                                                                     

 

Tutkinnon suorittaminen

Koulutus sisältää 11 lähiopiskelujaksoa (11 x 3 vrk). Opiskelusta huomattava osa tapahtuu koulutustyöpaikalla. Oppilaitoksessa järjestettävien lähiopetusjaksojen teoria- ja käytännön opetus sekä verkko-opetus tukevat oppimista työpaikalla.

Kenelle

Hakuvaiheessa valmistavaan koulutukseen valittavilta huomioidaan:

 • koulutus on suunnattu ensisijaisesti aluevalmentajille, alue/mj-tason ratsukoita valmentaville, seuravalmentajille
 • hakijalta edellytetään SRL II-tason suorittaminen tai vastaavat taidot ja tiedot

Kustannukset opiskelijalle

Koulutusmaksu opiskelijalle on 2250,00 €. Maksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Lähiopetusjaksojen ajalla majoitus ja ruokailu ovat opiskelijalle ilmaisia. Maksu ei sisällä kansainvälisen jakson kustannuksia.

Ammatillinen toiminta valmentajana 900 €

Nuorten valmentaminen 1350 €

Lasten valmentaminen 1350 €

Aikuisten valmentaminen 1350 €

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

Terveydentilavaatimukset

Tutkintoa opiskelemaan haetaan jatkuvan haun kautta.

Jatkuvan haun hakemus

Lisätietoja ja ohjausta hakemiseen: Anu Korppoo, anu.korppoo@hevosopisto.fi