Kiltatallit

Hevosopiston tallit toimivat oppimisympäristoinä, joita kutsutaan kiltatalleiksi.

Hevosopisto haluaa varmistaa opiskelijoiden oppimisen aidoissa talliympäristöissä. Vuonna 2016 käynnistyneet kokeilut ovat laajentuneet kaikille Hevosopiston talleille ja Kiltatallitoiminta on osa normaalia Hevosopiston arkea.

Kiltalleissa opiskelijoita ohjaavat opetushenkilöstö ja ammattivalmentajat. Heitä avustavat ohjeistuksen mukaan myös vanhempien vuosikurssien opiskelijat.

Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan pääsääntöisesti käymällä läpi tallijaksoilla kaikki alueemme tallit. Näin varmistamme laajan pohjan koulutukselle. Suuntautumisopintojen aikaan opiskelijat viettävät aikaa enemmän omissa kotitalleissaan tai siirtyvät hevosalan yrittäjien talleille koulutus- ja oppisopimuksiin. Oppilaitosmuotoisesti opiskelevat voivat suorittaa opintojaan myös koulutussopimusjaksoilla Hevosopiston ulkopuolella.

Opiskelijat hoitavat tallin arkea yhdessä ammattilaisten kanssa. Arkeen kuuluvat hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, tallitöiden tekeminen, ajaminen, ratsastaminen ja varusteista huolehtiminen. Opintojen aikana suoritetaan näyttöjä, joilla mitataan opiskelijan kehittymistä.

Kiltatallit Hevosopistolla

Hevosopistolla opiskelijoita ohjaavat henkilökunta ja heidän ohjeidensa mukaan myös vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Kiltatallitoiminnassa on tarkoitus jakaa opiskelijoille tietoa käytännössä ja teoriassa.

V-talli

Ratsastuskoulun ja yksityisten hevosten talli toimii ratsastuksenohjaajien ja hevosharrastepalveluiden kotitallina. Opiskelijat huolehtivat tallin hevosten arjesta ruokkien, siivoamalla karsinat ja tarhat, tarhaamalla hevoset tallityönohjaajien ohjeistamina.

Vastuuopettajina toimivat harraste- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijoille ovat Annamari Heikkilä ja Reita Järvelä.
Ratsastuksenopettajan ammattitutkintoa suorittava Hanna Pakarinen on myös mukana ohjaamassa opiskelijoita.

III-talli
Aripekka Pakkasen ravitiimillä on neljä käytävällistä valmennuksessa olevia hevosia. Jokaisella käytävällä hevosten arjesta huolehtii valmentaja tai ammattitutkintoa suorittava opiskelija, joka ohjeistaa yhdessä ammattihoitajan kanssa hevosten hoitoon ja valmentamiseen liittyvissä asioissa.
Tallin vastuuopettajana toimii Simo Palovaara.

Pääosa tallissa olevista opiskelijoista on ravisuuntautuneita.

III-talli hoitaa myös Hevosfysion palveluita, joten opiskelijat pääsevät myös oppimaan muun muassa vesimaton käyttöä.

Tallissa toimii myös yrittäjä Tapio Mäki-Tulokkaan toinen toimipiste, pääpaino on nuorten ravihevosten kouluttamisessa. Yrityksen päätoimipaikka on Tammelassa.

II-talli
Hevosopiston II-tallin vastuulla ovat pihatot, siitostammat ja nuoret hevoset. Vastuuopettajana toimii Miia Myllymäki. Talli toimii kasvatussuuntautuneiden opiskelijoiden kotitallina.  II-talli toimii hevoskasvatukseen suuntautuneiden opiskelijoiden kotitallina. Vastuuopettaja kasvatuksen puolella on Miia Myllymäki.

I-talli
Tallissa asuvat ratsuttaja Riikka Harjulan asiakkaiden hevosia ja ravivalmentaja Timo Gardemeisterin valmennettavia, eri-ikäisiä ravihevosia. I-tallin tiimi hoitaa D-pihaton asukkaiden päivittäiset rutiinit.

Tallin toisella käytävävällä toimii ypäjäläinen ravivalmentaja Sanna Kiiski. 

Hevosopiston Kiltatallit

Aripekka Pakkanen Pakkanen Racing Stable
Hevosopiston III-talli
ravivalmentaja,
ravihevosten koulutus, valmennus ja kilpailutus
Etta Pakkanen Pakkanen Racing Stable,
Hevosopiston III-talli
ravivalmentaja,
ravihevosten koulutus, valmennus ja hoitaminen
  Timo Gardemeister Hevosopisto,
Hevosopiston I-talli
ravivalmentaja, 
hevosten koulutus, valmentaminen ja kilpailuttaminen
  Riikka Harjula Callisto Horses,
Hevosopiston I-talli
ratsuttaja,
hevosten koulutus, valmentaminen ja kilpailuttaminen,
ratsastuksen opettaminen
  Janna Jensen Jcc Equestrian ratsastuksen opettaminen
  Sanna Siltakorpi

Sanna Siltakorpi – urheilijaesittely

 
 

kuva: Jutta Koivula

Elmo Jankari Elmo Jankari – urheilijaesittely

 

Hevosopiston Kiltatallitoiminnan lisäksi Hevosopiston alueella toimivat seuraavat yrittäjät:

Timo Mäki-Tulokas
Sanna Kiiski
Jenna Salminen
Satula.com


Kuvia


"Harjoittelujaksot tai työssäoppiminen ovat nykypäivän termistössä aina koulutussopimuksia! "