Kiltatallit

Hevosopiston tallit toimivat oppimisympäristoinä, joita kutsutaan kiltatalleiksi.

Kiltatalleissa jaetaan tietoa käytännönläheisesti hevosen vierellä. Hevosopisto haluaa varmistaa opiskelijoiden oppimisen aidoissa talliympäristöissä. Vuonna 2016 käynnistyneet kokeilut ovat laajentuneet kaikille Hevosopiston talleille ja Kiltatallitoiminta on osa normaalia Hevosopiston arkea.

Kiltalleissa opiskelijoita ohjaavat opetushenkilöstö ja ammattivalmentajat. Heitä avustavat ohjeistuksen mukaan myös vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Arkeen kuuluu hevosten hyvinvoinnista huolehtimista, tallitöiden tekemistä, ajamista, ratsastusta ja varusteista huolehtimista. 

Ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan pääsääntöisesti käymällä läpi tallijaksoilla kaikki alueemme tallit. Näin varmistamme laajan pohjan koulutukselle. Suuntautumisopintojen aikaan opiskelijat viettävät aikaa enemmän omissa kotitalleissaan tai siirtyvät hevosalan yrittäjien talleille koulutus- ja oppisopimuksiin. Oppilaitosmuotoisesti opiskelevat voivat suorittaa opintojaan myös koulutussopimusjaksoilla Hevosopiston ulkopuolella.

Kiltatallit Hevosopistolla

V-talli

Ratsastuskoulun ja yksityisten hevosten talli toimii ratsastuksen- ja hevospalveluohjaajaopiskelijoiden kotitallina. Vastuuopettajana V-tallilla toimii ratsastuksenopettaja Annamari Heikkilä.

III-talli

Aripekka Pakkasen ravitiimillä on neljä käytävällistä valmennuksessa olevia hevosia III-tallilla. Jokaisella käytävällä hevosten arjesta huolehtii valmentaja tai ammattitutkintoa suorittava opiskelija, joka ohjeistaa hevosten hoitoon ja valmentamiseen liittyvissä asioissa. Tallissa on myös ravivalmentaja Timo Gardemeisterin valmennettavia eri-ikäisiä hevosia. Talli on ravisuunnan opiskelijoiden kotitalli. Tallin vastuuopettajana toimii raviopettaja Simo Palovaara. 

III-talli hoitaa myös Hevosfysion palveluita, joten opiskelijat pääsevät oppimaan muun muassa vesimaton käyttöä. 

II-talli
Hevosopiston II-tallin vastuulla ovat pihatot, siitostammat ja nuoret hevoset.  

I-talli

I-tallin tiimi hoitaa D-pihaton asukkaiden päivittäiset rutiinit.

 

Aripekka Pakkanen Pakkanen Racing Stable
Hevosopiston III-talli
ravivalmentaja,
ravihevosten koulutus, valmennus ja kilpailutus
Etta Pakkanen Pakkanen Racing Stable,
Hevosopiston III-talli
ravivalmentaja,
ravihevosten koulutus, valmennus ja hoitaminen
  Timo Gardemeister Hevosopiston III-talli ravivalmentaja, 
hevosten koulutus, valmentaminen ja kilpailuttaminen
       

 


Kuvia