Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Näissä tapauksissa olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

VALINTAPERUSTEET

Harkintaan perustuva valinta ei perustu todistusnumeroihisi. Valintaperusteina ovat:

 • koulutustarpeesi
 • edellytyksesi suoriutua alan opinnoista
 • tarvittaessa selvitetään kieli- ja oppimisvalmiudet

Kaikki harkintaan perustuvan haun hakemukset käsitellään. Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen ja mahdollisten testien perusteella.

HAKUOHJEET

 1. Varmista oman opinto-ohjaajasi tai muun ohjaajan kanssa, että sinulla on erityinen syy/peruste hakea harkintaan perustuvassa haussa.
 2. Hanki/pyydä ohjaajaltasi lausunto perusteluista hakemuksen liitteeksi.
 3. Täytä Opintopolun yhteishakulomake
  • Merkitse Opintopolun hakulomakkeeseen, jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa.
  • Täytä Opintopolun lomakkeeseen peruskoulun päättötodistuksen arvosanat, jos olet saanut todistuksen vuonna 2017 tai aiemmin. (Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan harkintaan perustuvan haun sijaan pistevalinnan kautta.)
  • Tulosta valmis Opintopolun yhteishakulomake.
 4. Lähetä Hevosopiston ammatilliselle erityisopettajalle seuraavat asiakirjat 31.3 mennessä.
  • Tuloste opintopolkuun tekemästäsi hakemuksesta
  • Kopio viimeisestä koulu- tai opiskelutodistuksesta
  • Kopio asiantuntijalausunnosta, joihin vetoat harkinnanvaraisessa haussa
   Osoite: ”Hava-hakemus”, Heli Hasa, Ammatillinen erityisopettaja, Hevosopisto Oy, Opistontie 9, 32100 Ypäjä
 5. Kutsumme harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeneet Hevosopistolle haastatteluun sekä hevosen käsittelyyn talliympäristössä huhti-toukokuun aikana. Tiedon valinnasta saat Yhteishaun valmistuttua kesäkuussa 2023