Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Hevosopiston yhteistyölukiona toimii Forssan Yhteislyseo.

Kaksoistutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisessa koulutuksessa hevostalouden perustutkintoa ja osallistuu ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa opinnot jakautuvat ammatillisiin ja lukio-opintoihin. Lukuvuoden aikana on kaksi noin seitsemän viikon pituista jaksoa lukiolla ja muu aika opiskellaan ammatillisia tutkinnon osia.

Lukioaineita ovat äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka (lyhyt) ja reaaliaine, joka on yleensä terveystieto.  Terveystietoon lukio tarjoaa lähiopetusta. Muiden reaaliaineiden opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti tenttimällä. Kaikissa aineissa on mahdollisuus tukiopetuksen saamiseen lukion lukujärjestyksen puitteissa.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Valitset neljä muuta pakollista koetta seuraavien kokeiden joukosta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • yksi vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineessa järjestettävä koe.

Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Ammatillinen tutkinto pitää saada valmiiksi ennen ylioppilaaksi valmistumista ja ylioppilaskirjoitusten alkaessa pitää ammatillisesta perustutkinnosta olla suoritettuna vähintään 90 osaamispistettä. 

Katso lisää ylioppilastutkinnosta: Ylioppilastutkinto

Lukiossa suoritetut pakolliset ja valinnaiset opintojaksot voidaan sisällyttää ammatilliseen tutkintotodistukseen. Kaksoistutkinnon opiskelija saa ylioppilastodistuksen suoritettuaan hyväksytysti ylioppilaskokeet. 

Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää itsenäistä ja oma-aloitteista opiskelua, joten koti- ja etätehtävien tekeminen opinnoissa on välttämätöntä. Kaksoistutkinnosta on erityisesti hyötyä niille, jotka aikovat jatkaa opintojaan esimerkiksi korkeakoulussa.

Arvosanasuositus

Kaksoistutkinnon suorittamisen suosituksena on, että peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 8,00 ja lukioaineissa (äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka ja valittu reaaliaine) arvosanat vähintään 8.