Hakijalle

Tammikuussa 2024 alkavat koulutukset

Hevosalan täydennyskoulutus, ratsastusterapia, 72 op, hakuaika 7.8.-1.10.2023

KROI – Ratsastuksenohjaajan osaamisala tai ratsuhevosten kouluttaminen, hakuaika 5.6.-3.12.2023

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja 180 osp, hakuaika 26.9.-26.11.2023  Monimuoto-opiskelu

Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja 180 osp, hakuaika 26.9.-26.11.2023 Monimuoto-opiskelu

Hevostalouden perustutkinto, hevospalveluohjaaja 180 osp, hakuaika 26.9.-26.11.2023  Monimuoto-opiskelu

 

Kysy alkavista koulutuksista opinto-ohjaajalta

maria.kallio@hevosopisto.fi


Jatkuvan haun kautta voi hakea tutkintoon tähtäävään koulutukseen tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan mm. opintojen alkamisajankohta, sisältö ja arvioitu kesto. Tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista: pakollisista sekä oman tarpeen mukaisista valinnaisista osista.

Tutkintokoulutukset on suunniteltu monenlaisiin tarpeisiin:

 • perustutkintoja aikuisille ja nuorille
 • ammatti- ja erikoisammattitutkintoja aiempaa osaamista omaaville
 • yksittäisiä tutkinnon osia
 • suoraan näyttöön, jos tutkintoa vastaava osaaminen on jo hankittu

 

Jatkuva haku soveltuu monenlaisille hakijoille:

 • hakijat, joilla on jo jokin aiempi tutkinto
 • työelämässä osaamista hankkineet
 • alaa vaihtavat
 • oppisopimuskoulutukseen hakeutuvat
 • yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet.

 

Suoraan näyttöön

Jos sinulle on jo kertynyt tutkinnon mukaista osaamista alan työtehtävissä, voidaan sinut ohjata suoraan näyttöön. Näytössä osoitat osaamisesi tutkinnon perusteiden mukaisesti. Voit suorittaa osaamisesi mukaan joko tutkinnon osia tai koko tutkinnon. Pelkät näytöt ovat maksuttomia.

Huom! Jos et löytänyt avoimista koulutuksista sopivaa, haluat suorittaa loppuun kesken olevan tutkinnon, osaamisesi kaipaa täydennystä, osaamisesi on riittävä suoraan näyttöön tai jos haluat siirtyä opiskelijaksi toisesta oppilaitoksesta,

 • täytäthän tiedustelulomakkeen, niin opinto-ohjaaja on sinuun yhteydessä tai
 • ole suoraan yhteydessä opinto-ohjaajaan maria.kallio@hevosopisto.fi.

 

Valitsemme opiskelijoita seuraavilla yhdenvertaisilla perusteilla

 • tutkinto- ja/tai koulutuskohtaiset erityisedellytykset
 • soveltuvuus alalle
 • motivaatio
 • koulutuksen tarve
 • edellytykset opiskeluun: riittävät opiskelutaidot, riittävä suomen kielen taito, sitoutuminen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen, esim. monimuotokoulutuksissa oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikka.

Hevostalouden perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää hyvä kunto työn kuormituksen takia. Erilaiset esim. eläin- ja pölyallergiat voivat olla este hevostenhoidon alalla työskentelylle.


 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto voi myöntää sinulle ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi on veroton kertakorvaus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta. Stipendi myönnetään kaikille saamisedellytykset täyttäville. Jos stipendi myönnetään 1.1.2022 tai sen jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella, on stipendin suuruus 414 euroa.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin.

Lisäksi ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendin hakemishetkellä. Sinun tulee myös olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä. Saadaksesi ammattitutkintostipendin sinulla pitää olla vähintään viiden vuoden työhistoria tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Katso lisätietoa ammattitutkintostipendistä: Työllisyysrahasto.


 

YHTEISHAKU

Valtakunnallinen hakumenettely ammatilliseen perustutkintokoulutukseen 2023:

 • Hakuaika on 20.2.– 19.3.2024.
 • Hakuaika päättyy 19.3. 2024 klo 15.00.
 • Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2024. Mikäli hakemuksen yhteydessä on annettu hakijan sähköpostiosoite, toimitetaan tulokset hakijan sähköpostiin. 
 • Opiskelupaikka tulee vahvistaa viimeistään 27.6.2024.
 • Opiskelijoiden hyväksyminen varasijoilta päättyy 16.8.2024.

Yhteishaussa 2. asteen koulutuksiin hakevat peruskoulunsa keväällä 2024 päättävät 9.luokkalaiset sekä aiemmin peruskoulunsa päättäneet, joilla ei ole vielä toisen asteen koulutusta.

Ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta. 

Lisätietoa yhteishausta: Opintopolku. Linkki: Yleistä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishausta – Opintopolku


 

Harkintaan perustuva valinta

Voit hakea harkinnanvaraisesti Hevosopiston yhteishaun koulutuksiin, jos sinulla on erityinen syy, johon haluat vedota.
Katso lisätietoa: harkintaan perustuva valinta


 

Kaksoistutkinto

Jos tavoitteesi on opiskella ammattiin ja ylioppilaaksi, voit valita kaksoistutkinnon. Hevosopiston hevostalouden perustutkinnon opiskelijat voivat opiskella ja suorittaa ylioppilastutkinnon Forssan Yhteislyseossa https://forssanyhteislyseo.fi/. Kulkeminen Ypäjältä sujuu bussilla melkein ”ovelta ovelle”.

Lue lisää kaksoistutkinnosta: Kaksoistutkinto

______________________________________________________________________________________

 

Hevosopisto järjestää syksyllä 2023 ja keväällä 2024 seuraavat koulutuksen esittelypäivät:

23.10.2023 Koulutuksen esittely Hevosopistolla klo 13–15, ilmoittautumiset: ilmoittaudu tästä

13.11.2023 Koulutuksen esittely Hevosopistolla klo 13–15, ilmoittautumiset: ilmoittaudu tästä

04.12.2023 Koulutuksen esittely Teamsilla klo 13–15, ilmoittautumiset: ilmoittaudu tästä

15.01.2024 Koulutuksen esittely Hevosopistolla klo 13–15, ilmoittautumiset: ilmoittaudu tästä

03.02.3024 lauantaina Avoimet ovet Hevosopistolla

12.2.2024 Yhteishakuinfo ja koulutuksen esittely teamsilla klo 17–18, ilmoittautumiset: ilmoittaudu tästä

 


 

Opiskelu Hevosopistolla

Opintojen alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan sinulla jo oleva esim. työssä tai aiemmissa opinnoissa hankittu osaaminen. Opintojen sisältö, toteutustapa ja arvioitu kesto tarkentuvat HOKSin laadinnan yhteydessä.

Hevosopistolla opiskellaan:

 • lähiopetuksessa erilaisissa Hevosopiston omissa oppimisympäristöissä
 • työelämässä alan yrityksissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Lue lisää: Oppisopimuskoulutus

Asuminen

 • Hevosopistolla on asuntolapaikkoja kaikille lähiopetuksessa opiskeleville ja monimuoto-opiskelijoille lähijaksojen ajalle. 

 

Mitä Hevosopistolla voi tehdä vapaa-ajalla?
Hevosopistolla järjestetään paljon tapahtumia, joita opiskelijat pääsevät katsomaan tai voivat osallistua niiden järjestämiseen osana opintojaan. Hevosopiston ratsastuskoululla voi käydä tunneilla ja eri talleilla voi osallistua hevosten hoitamiseen. Kuntosali on Hevosopiston opiskelijoiden vapaassa käytössä.


Muita kysymyksiä? 
Katso usein kysyttyihin kysymyksiin vastaukset


Kuvia