Hakijalle

Askarruttaako opiskeluihin liittyvät asiat?

Hakeutuminen koulutuksiin

Jatkuva haku
hakulomake, hakukohteet

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden.

Jatkuvan haun kautta voi hakea tutkintoon tähtäävään koulutukseen tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan mm. opintojen alkamisajankohta, sisältö ja arvioitu kesto. Jatkuvassa haussa on mahdollista hakeutua perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai suorittamaan yksittäisiä tutkinnon osia.

Jatkuva haku soveltuu monenlaisille hakijoille:

 • hakijat, joilla on jo jokin aiempi tutkinto
 • työelämässä osaamista hankkineet
 • alaa vaihtavat
 • oppisopimuskoulutukseen hakeutuvat
 • yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet.

 

Hevostalouden perustutkinnon jatkuva haku jatkuu syksyllä 2022. 

 


Yhteishaku

Valtakunnallinen hakumenettely ammatilliseen perustutkintokoulutukseen 2022:

 • Hakuaika on 22.2.– 22.3.2022
 • Hakuaika päättyy 22.3. 2022 klo 15.00
 • Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022. Mikäli hakemuksen yhteydessä on annettu hakijan sähköpostiosoite, toimitetaan tulokset hakijan sähköpostiin. 
 • Opiskelupaikka tulee vahvistaa viimeistään 30.6.2022.

Yhteishaussa 2. asteen  koulutuksiin hakevat peruskoulunsa keväällä 2022 päättävät 9.luokkalaiset sekä aiemmin peruskoulunsa päättäneet, joilla ei ole vielä toisen asteen koulutusta.

Ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen jatkuvan haun lomakkeella jatkuvan haun kautta. 

Lisätietoa yhteishausta Opintopolku


Opintojen suorittaminen

Opintoja voi suorittaa Hevosopiston opiskelijana:

 • oppilaitosmuotoisesti Ypäjällä
 • koulutussopimuksella 
 • oppisopimuksella 

Opintoja voi suorittaa oppilaitoksessa ja koulutussopimuksen yhdistelmällä. Opinnoista keskustellaan opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti opintojen alussa ja opiskeluaikana.


Koska saat tietää hakutuloksen?
Jatkuvan haun hakemuksia käydään läpi ympäri vuoden ja käsittelyaika on noin 2 viikkoa. Sinuun ollaan yhteydessä hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Kauanko opinnot kestävät?
Opintojen alkaessa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Jos harrastustaustaa ja työkokemusta on kertynyt jo vuosien ajan, opintojen kesto on lyhyempi. Perustutkintojen kesto on 2-3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritetaan työn ohessa vähintään 25 tuntia viikossa.

Mitä vapaa-ajalla voi tehdä?
Hevosopistolla järjestetään paljon tapahtumia, joita opiskelijat pääsevät katsomaan tai voivat osallistua niiden järjestämiseen. Hevosopiston ratsastuskoululla voi käydä tunneilla tai lähiympäristön talleilta voi löytää harrastuskaverin. Kuntosali on Hevosopiston opiskelijoiden vapaassa käytössä.

Muita kysymyksiä? 
Katso usein kysyttyihin kysymyksiin vastaukset


Kuvia