Hevostalouden ammattitutkinto, hevospalvelujen tuottaja

Tutkinnon suorittaneena osaat huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Koulutuksessa opit hevosavusteisten palvelujen tuotteistamista, palvelukokonaisuuden suunnittelemista ja toteuttamista sekä hevosen käyttämistä palveluissa. Lisäksi koulutus oikeuttaa saamaan HAT-ohjaaja® nimikkeen.

Aloitus helmikuussa 2023

 

Tutkinnon nimi, laajuus

Hevostalouden ammattitutkinto, hevosavusteisten palvelujen tuottaja 150 osp

 

 

Kenelle: 

Hevostalouden ammattitutkinto, hevosavusteisten palvelujen tuottaja, soveltuu sinulle, jolla on hevostalouden perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot ja olet työskennellyt erityisasiakkaiden parissa tallissa tai olet kiinnostunut laajentamaan osaamistasi ja talliyrityksesi palvelutarjontaa hevosavusteisiin palveluihin. Olet työssäsi jo oppinut hevosen kouluttamisen perusteita ja olet kiinnostunut kehittämään osaamistasi kohti hevosavusteisen ohjaajan uraa. 

 

 

Valintaperusteet: 

Tutkinto- ja/tai koulutuskohtaiset erityisedellytykset:

 

Soveltuvuus alalle: valmiudet toimia vaativassa asiakaspalvelutyössä.

 

Motivaatio

 

Koulutuksen tarve

 

Edellytykset opiskeluun: riittävät opiskelutaidot, riittävä suomen kielen taito, sitoutuminen opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen, oppisopimus- tai koulutussopimuspaikka

 

 

Koulutuksen sisältö:

Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen 25 osp, Hevosalan yrittäjänä toimiminen 25 osp, Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen 40 osp, Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa 40 osp, Hevosten kouluttaminen 20 osp
   

Hakuaika:

1.10. – 25.11.2022
   

Hakeutuminen:

Linkki hakulomakkeeseen
   

Soveltuvuuskoe:

2.12.2022 ja mahdollinen lisäpäivä tammikuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Haastattelu ja käytännön tehtävä Hevosopistolla.

 

 

Koulutuksen hinta:

koko tutkinto 1200 €

 

osaamisalaopinnot 800 €

 

 

Muut asiat: 

Koulutuksen suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta . Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella.

 

 

Koulutuksen kesto:

1.2.2023-31.5.2024

 

 

Lisätietoja: 

opinto-ohjaaja Maria Kallio, maria.kallio@hevosopisto.fi

 

Opetusjaksot:

Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen 9.2.-31.3.2023  
  1. jakso, verkko-opetus, 9.2.2023
  hevosten ruokinta
  2. jakso, lähiopetus, 28.2.-1.3.2023
  hevosten terveydenhoito 
  anatomia ja fysiologia 
  hevosen tunnistaminen  
  kengityksen ja rakenteen vaikutus liikkeisiin 
  3. jakso, lähiopetus, 21.-22.3.2023
  talliympäristö  
  eläinsuojelulainsäädäntö 
  työergonomia 
  hevosen eettinen käsittely 
   
 Hevosalan yrittäjänä toimiminen 1.4.-2.6.2023  
  1. jakso, verkko-opetus, 3.-4.4.2023
  yrittäjän ja työnantajan velvollisuudet 
  toiminnan rahoitus ja tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu 
  2. jakso, verkko-opetus, 2.5.2023 
  yritystoiminnan kannattavuuslaskelmat 
  3. jakso, verkko-opetus, 15.5.2023
  markkinointi ja viestintä  
   
 Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen 40 osp 7.2.-2.6.2023  
  1.jakso, verkko-opetus, 7.-8.2.2023 (klo 14-16) 
  perehdytys opintoihin  
  verkostoituminen 
  2.jakso, lähiopetus, 14.-15.2.2023 
  erityisryhmien erityispiirteet 
  palvelusuunnitelman perusteet 
  3. jakso, verkko-opetus, 7.-8.3.2023 (klo 14-16) 
  vuorovaikutus talliympäristössä 
  asiakassuhde 
  4. jakso, lähiopetus, 14.-15.3.2023 
  vuorovaikutus talliympäristössä 
  asiakassuhde 
  5. jakso, verkko-opetus, 29.-30.3.2023 (klo 14-17) 
  opintojen välitsekkaus 
  Tukes – turvallisuusasiakirjan laadinta 
  6. jakso, verkko-opetus, 18.-19.4.2023
  näyttösuunnitelmien esittely 
  7. jakso, lähiopetus, 23.-24.5.2023 
  näyttöjen esitykset ja arviointi 
   
Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa, 40 osp  
  1.jakso, verkko-opetus, syksy 2023
  hevosen valinta, luonne ja rakenne 
  käytännön harjoituksia hevosen kanssa maasta käsin/ratsain 
  2. jakso, lähiopetus, syksy 2023 (klo 14-16) 
  hevosen signaalit (SKH-palvelu) 
  3. jakso, verkko-opetus, syksy 2023
  hevosen kouluttaminen (asiantuntijan demo/luento) 
  erityisvarusteet hevosavusteisessa toiminnassa 
  4. jakso, lähiopetus, syksy 2023 (klo 14-16)  
  erityisasiakkaan ohjaaminen tallissa 
  opetustuokio alkeisratsastuksessa 
  näyttösuunnitelman välitsekkaus 
  5. jakso, lähiopetus, syksy 2023
  oman hevosen koulutus – portfolioiden/videoiden esittely 
  6. jakso, verkko-opetus, syksy 2023
  näyttösuunnitelmien esittely 
  7. jakso, lähiopetus, syksy 2023
  näyttöjen esitykset ja arviointi 
   
 Hevosten kouluttaminen  
  kevät 2024

Kuvia