Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisille. Täydennyskoulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta ja on laajuudeltaan 25 op.

Kenelle: 
Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit, sosionomit ja sosiaalityöntekijät sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös soveltuvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla (lähihoitaja- tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneet). 
 
Koulutus: 
Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti eli koulutus on prosessuaalista, vuorovaikutteista, osallistavaa, elämyksellistä ja ryhmää oppimisessa hyödyntävää. Lisäksi koulutukseen kuuluu hevostoimintaharjoituksia lähijaksoilla ja itsenäistä työskentelyä etäjaksojen aikana yhteistyötalleilla. Koulutuksen aikana kootaan portfoliota, omaa kasvun kansiotaan. Lisäksi jokaisen lähijakson jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, josta toinen vastuukouluttaja antaa palautetta. Se auttaa portfoliotyöskentelyssä ja oman ammatillisen kasvun jäsentämisessä.
 
Valintaperusteet: Haastattelu ja soveltuvuuskoe Ypäjän Hevosopistolla
Hakuaika:
 
 
Opetusjaksot: 
 
Koulutuksen hinta: 2 600 €
 
Muut asiat:
Koulutus toteutetaan Ypäjän Hevosopistolla yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.
 
Lisätietoja:  Tia Isokorpi, tia.isokorpi@hamk.fi