Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisille. Täydennyskoulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta ja on laajuudeltaan 25 op.

Kuvaus

Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.

Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan.

Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti eli koulutus on prosessuaalista, vuorovaikutteista, osallistavaa, elämyksellistä ja ryhmää oppimisessa hyödyntävää. Lisäksi koulutukseen kuuluu hevostoimintaharjoituksia lähijaksoilla ja itsenäistä työskentelyä etäjaksojen aikana yhteistyötalleilla. Koulutuksen aikana kootaan portfoliota, omaa kasvun kansiotaan. Lisäksi jokaisen lähijakson jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, josta toinen vastuukouluttaja antaa palautetta. Se auttaa portfoliotyöskentelyssä ja oman ammatillisen kasvun jäsentämisessä.

 
Aika
01.02.2024 – 24.01.2025
 Opetusjaksot:
1.-2.2.2024
21.-22.3.2024
2.-3.5.2024
15.-16.8.2024
17.-18.10.2024
28.-29.11.2024
23.-24.1.2025
 
Paikka
 Monimuoto-opinnot. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Hevosopistolla.
 
Kohderyhmä
 Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit, sosionomit ja sosiaalityöntekijät sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös soveltuvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla (lähihoitaja- tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneet).
 
 Sisältö

Koulutus sisältää seitsemän koulutusosiota:

– Orientaatio opintoihin ja sosiaalipedagogiikan teoria 4 op
– Sosiaali- ja erityispedagoginen ajattelu ja ammatillisuus 4 op
– Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana kuntouttavaa hevostoimintaa 3 op
– Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminnan ohjaus 3 op
– Asiakastyö ja toiminnan suunnittelu 3 op
– Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutukset 4 op
– Portfolio oman ammatillisen kehittymisen osoittajana 4 op
– Hevostoimintaharjoitteet

 
 Kouluttajat
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat sekä Ypäjän Hevosopiston asiantuntijat
 
Suoritustapa
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin kuuluu seitsemän kaksipäiväistä lähijaksoa sekä etäopiskelua kirjallisuuden, tehtävien ja verkko-opintojen parissa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Hevosopistolla.
 
Lisätietoja
tiedustelut: Kouluttaja Tia Isokorpi, tia.isokorpi@hamk.fi
 
Hakeutuminen

Hakuaika: 1.9. – 31.10.2023

Haastattelu ja soveltuvuuskoe 21.11.2023 Ypäjän Hevosopistolla.

Hakeutuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Mikäli opiskelijaksi hyväksytty peruu vastaanottamansa opiskelupaikan, peritään 300 euron maksu.

Hakulinkki

 
Muuta informaatiota
Opinnot ovat hyväksiluettavissa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kunkin opettajakorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. HAMK Ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakeuduttaessa tästä koulutuksesta voi saada pisteitä (hakuvaiheen pisteytys); pisteytys määritellään vuosittain.
 
Hinta
2 700€