Ratsastusterapiakoulutus

Koulutuksen järjestäjinä ovat Ypäjän Hevosopisto sekä Suomen ratsastusterapeutit ry.

Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin ja terapiatyöhön koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se tukee ja täydentää sosiaalisen, lääkinnällisen ja psykiatrisen kuntoutuksen tavoitteita.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on siinä jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Ratsastusterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella tai yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla.

 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

Koulutus sisältää ratsastusterapiaa käsitteleviä opintokokonaisuuksia

  • Hevonen ratsastusterapiassa
  • Ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena
  • Ratsastusterapia sensomotoriikan tukena

Koulutuksen toteutus

Ratsastusterapiakoulutuksen laajuus on (52 op). Koulutus sisältää 4-5 lähiopetusjaksoa (kestoltaan pääsääntöisesti 3-4 päivää) vuodessa sekä etäopiskelua sekä harjoitustöitä. Koulutuksen kesto 3 vuotta. Harjoitustöiden suorittamiseen opiskelijalla tulee olla tarkoitukseen soveltuva hevonen (opiskelijan oma tai vuokrahevonen).

Soveltuvuus koulutukseen

Hakijalla tulee olla:

  • Vähintään AMK -tason tutkinto (210 op) sosiaali- tai terveydenhuollon alalta.
  • Vähintään kahden vuoden työkokemus (kokopäiväinen) oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta.
  • Vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito.

 

Seuraava koulutus

Seuraavan koulutuksen suunniteltu alkamisajankohta on tammikuussa 2024, hakuaika syksyllä 2023. Soveltuvuuskokeet järjestetään lokakuussa 2023 (yksipäiväinen soveltuvuuden arviointi/ hakija).

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta varmistuu syksyllä 2023 (vuonna 2022 alkaneella koulutuksella hinta oli 11 500 €). Hinta ei sisällä majoitusta, ruokailua opetusjaksojen aikana. Koulutusmaksu laskutetaan erissä kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Maija Hautanen, p. 041 544 2122, sp. maija.hautanen@edu.hevosopisto.fi