Ratsastusterapiakoulutus

Ypäjän Hevosopisto ja Suomen ratsastusterapeutit ry järjestävät yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kolmivuotisen (72 op) ratsastusterapian täydennyskoulutuksen. Koulutus oikeuttaa käyttämään ratsastusterapeutti- SRT® nimikettä.

Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin ja terapiatyöhön koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Se tukee ja täydentää sosiaalisen, lääkinnällisen ja psykiatrisen kuntoutuksen tavoitteita.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa asiakas on kokonaisvaltaisesti mukana kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Ratsastusterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella tai yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Kelan palveluntuottajaksi voi päästä ratsastusterapeutti, jolla on fysio- tai toimintaterapeutin pohjakoulutus.

Tutkinnon nimi, laajuus:

Hevosalan täydennyskoulutus, ratsastusterapia, 72 op

 

 

Koulutuksen sisältö:

Koulutus sisältää ratsastusterapiaa käsitteleviä opintokokonaisuuksia

  • Hevonen ratsastusterapiassa
  • Ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena
  • Ratsastusterapia sensomotoriikan tukena

 

 

Koulutuksen toteutus:

Koulutus sisältää 4-5 lähiopetusjaksoa (kestoltaan pääsääntöisesti 3-4 päivää) vuodessa sekä etäopiskelua sekä harjoitustöitä. Koulutuksen kesto 3 vuotta. Harjoitustöiden suorittamiseen opiskelijalla tulee olla tarkoitukseen soveltuva hevonen (opiskelijan oma tai vuokrahevonen).

 

 

Soveltuvuus koulutukseen:

Hakijalla tulee olla:

  • Vähintään AMK -tason tutkinto (210 op) sosiaali- tai terveydenhuollon alalta.
  • Vähintään kahden vuoden työkokemus (kokopäiväinen) oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta.
  • Vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito.

 

 

Seuraava koulutus:

Seuraavan koulutuksen suunniteltu alkamisajankohta on tammikuussa 2024, hakuaika syksyllä 2023. Soveltuvuuskokeet järjestetään lokakuussa 2023 (yksipäiväinen soveltuvuuden arviointi/ hakija).

 

 

 

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta varmistuu syksyllä 2023 (vuonna 2022 alkaneella koulutuksella hinta oli 11 500 €). Hinta ei sisällä majoitusta, ruokailua opetusjaksojen aikana. Koulutusmaksu laskutetaan erissä kolmen vuoden aikana

 

 

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Maija Hautanen, p. 041 544 2122, sp. maija.hautanen@edu.hevosopisto.fi

 

 

 

 

 


Kuvia