Ratsastusterapiakoulutus

Ypäjän Hevosopisto ja Suomen ratsastusterapeutit ry järjestävät yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kolmivuotisen (72 op) ratsastusterapian täydennyskoulutuksen. Koulutus oikeuttaa käyttämään ratsastusterapeutti- SRT® nimikettä.

Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin ja terapiatyöhön koulutetun hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapia on itsenäinen terapiamuoto, jota toteutetaan toimintaterapeuttisin, fysioterapeuttisin, psykiatrisin ja psykososiaalisin tavoittein.

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa asiakas on kokonaisvaltaisesti mukana kehollaan, tunteillaan ja ajatuksillaan. Hän on jatkuvassa kosketus-, tunne- ja liikevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Ratsastusterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella tai yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla. Kelan palveluntuottajaksi voi päästä ratsastusterapeutti, jolla on fysio- tai toimintaterapeutin pohjakoulutus.

Tutkinnon nimi, laajuus:

Hevosalan täydennyskoulutus, ratsastusterapia, 72 op

 

 

Koulutuksen sisältö:

Koulutus sisältää ratsastusterapiaa käsitteleviä opintokokonaisuuksia

  • Hevonen ratsastusterapiassa
  • Ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena
  • Ratsastusterapia sensomotoriikan tukena

 

 

Koulutuksen toteutus:

Koulutus sisältää 4-5 lähiopetusjaksoa (kestoltaan pääsääntöisesti 3-4 päivää) vuodessa sekä etäopiskelua sekä harjoitustöitä. Koulutuksen kesto 3 vuotta. Harjoitustöiden suorittamiseen opiskelijalla tulee olla tarkoitukseen soveltuva hevonen (opiskelijan oma tai vuokrahevonen).

 

 

Soveltuvuus koulutukseen:

Hakijalla tulee olla:

  • Vähintään Valviran laillistama AMK -tason tutkinto (210 op) sosiaali- tai terveydenhuollon alalta.
  • Vähintään kahden vuoden työkokemus (kokopäiväinen) oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta.
  • Vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito.

 

 

Seuraava koulutus:

Seuraavan koulutus alkaa tammikuussa 2024, hakuaika 7.8.-1.10.2023. Soveltuvuuskokeet järjestetään 1.11 ja 2.11.2023 
yksipäiväinen soveltuvuuden arviointi 180 € / hakija

Haku koulutukseen (linkki avautuu 7.8.2023): hakulinkki

 

 

 

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta 12 100 €. Hinta ei sisällä majoitusta ja ruokailua lähiopetusjaksojen aikana. Koulutusmaksu laskutetaan erissä kolmen vuoden aikana

 

 

Lisätietoja:

Koulutussuunnittelija Maija Hautanen, p. 041 544 2122, sp. maija.hautanen@edu.hevosopisto.fi

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuvia