Kengitykseen erikoistuminen hevostalousalan tutkinnoissa

Kengityksen opintoja voi suorittaa perustutkinnossa, ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa.

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO

Kengittämisen osaamisala (vaihtoehtoina osaamisalan tai koko tutkinnon suorittaminen)

Kenelle:

Ensimmäinen taso tähdättäessä kengityksen ammattilaiseksi. Sopii myös talliyrittäjille ja hevosalan työntekijöille.

Sisältö:

  • Hevosen kengitystarpeen arvioiminen
  • Kengittäminen
  • Kengitysmateriaalin työstäminen 

Valmistumisen jälkeen

Osaamisalan suorittanut henkilö pystyy itsenäisesti tekemään peruskengityksen.

 

HEVOSTALOUDEN AMMATTITUTKINTO

Hevosten kengittämisen osaamisala, tutkintonimike: kengittäjä

Kenelle:

Toinen taso tähdättäessä kengittämisen ammattilaiseksi. Edellytyksenä hevostalouden ja kengittämisen perusosaaminen.

Sisältö:

  • erilaisten hevosten kengittäminen
  • varsojen ja kengättömien hevosten kavioiden vuoleminen ja hoitaminen
  • yleisimmät kaviovammat ja sairaudet

Valmistumisen jälkeen

Tutkinnon suorittanut henkilö on kengityksen rutiiniammattilainen, toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 

HEVOSTALOUDEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen osaamisala, tutkintonimike: kengitysseppä

 Kenelle:

Kolmas taso, tähtäimenä kengittämisen erikoisasiantuntemus. Edellytyksenä vahva rutiini ja kokemus kengitystyöstä.

Sisältö:

  • Hevosten kengittäminen, erikois- ja sairaskengitykset
  • Taonta, erilaisten kenkien suunnittelu ja tekeminen

Valmistumisen jälkeen

Tutkinnon suorittanut henkilö on kansainvälisen tason huippuosaaja ja asiantuntija, tekee erikois- ja sairaskengityksiä.

Lisätietoja:

sofia.heikkonen@hevosopisto.fi