Hankkeet ja kehittäminen

Hevosopisto kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja koko hevosalaa. Olemme aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa ja kansallisessa kehitystyössä koskien niin opetusta kuin hevosalaa ja sen tutkimusta. Hevosopiston hanke- ja kehitystoiminta on oleellinen osa opetusta ja opetuksen kehittämistä. Hanke- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden oppilaitosten, hevosalan huippuosaajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet:

 

Erasmus+ -ohjelma

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

 

 

Kiinnostaako koulutussopimusjakso ulkomailla?

Hevosopisto on mukana Opetushallituksen hallinnoimassa ja Euroopan komission rahoittamassa Erasmus-hankkeessa. Hankeen apuraha antaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamistaan ulkomailla, verkostoitua ja hankkia kansainvälisyystaitoja. Näitä taitoja arvostetaan nykypäivän kansainvälistyvässä työelämässä yhä enemmän. Ulkomaille suuntautuvan koulutussopimusjakson on oltava kestoltaan vähintään 10 kalenteripäivää + 2 matkapäivää, jotta siihen voi saada tukea.

Minne voit lähteä?
Apurahan voi saada kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro
Ohjelmaan sisältyvät myös seuraavat maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki
Huom! EU-eron myötä Iso-Britannia ei ole hankkeen kohdemaa

Miten sopimusjaksoasi tuetaan?
Hankkeesta maksetaan opiskelijalle tukea, joka on tarkoitettu käytettäväksi matkoihin, majoitukseen, aterioihin ja mahdollisiin muihin kuluihin.
Matkatuki myönnetään matkan pituuden mukaan. Jos käytät lentämisen sijaan ympäristöystävällisempää matkustustapaa, saat siitä lisäkorvauksen.
Esimerkki:
jos koulutussopimusjakso on Tukholmassa, saat:
matkatukea (meno-paluu) 180 euroa lentämällä, tai
210 euroa, jos käytät ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa (esim. bussi, lautta, juna)
yksilötukea elämiseen ensimmäiseltä 14 päivältä 60 euroa/päivä ja
15 päivästä eteenpäin 42 euroa/päivä
yksilötuki maksetaan myös matkustuspäiviltä

Jos innostuit,
keskustele oman ryhmänohjaajasi kanssa ja pyydä lisätietoja sähköpostitse: erasmus@hevosopisto.fi

 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA VIHREÄN SIIRTYMÄN KEHITTÄMISOHJELMA 2021–2023

Kestävät kavionjäljet -hanke on osa vastuullisuusstrategian rakentamista. Hankkeen avulla ohjataan Ypäjän Hevosopiston, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön toiminta kestävälle uralle ja samalla kohti ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa.
Opiskelijoille luodaan oppimisympäristö eli oppimispuisto, jossa konkreettisten esimerkkien ja tekemisen kautta lisätään yksilön tietoutta kestävän kehityksen toimintamalleista. Opiskelija oppii ajattelemaan, miten voi omalla tekemisellä vaikuttaa ympäristöönsä. Opiskelijoiden kautta viedään kestävän kehityksen ajattelumallia myös oppilaitoksen ulkopuolelle.
Työkaluna käytämme Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassin käyttöönotto on kolmivaiheinen: alkukartoitus, rakentaminen ja ylläpito. Alkukartoituksessa arvioidaan organisaation nykytila. Kartoituksen perusteella suunnitellaan toimenpiteet toiminnalle kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi ja mitattavaksi. Rakentamisvaihetta seuraa auditointi ja mahdollisen ympäristösertifikaatin saaminen.

Strategiarahoitus 2022-2023 Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.
Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan hankkeen aikana 31.12.2023 mennessä.

 


Päättyneitä hankkeita voit tarkastella hankearkistostamme >>>

 


Kuvia