Hevosavusteisten palvelujen tuottaminen – ammattitutkinto

Haluatko kehittää omaa osaamistasi hevosalalla? Haluatko oppia tuottamaan hevosavusteisia palveluja eri asiakasryhmille, ja oppia kouluttamaan hevosavusteiseen toimintaan soveltuvia hevosia?

Hevosta voidaan käyttää monoin tavoin sosiaali- ja terveysalalla. Hevosavusteinen toiminta tukee ihmisen hyvinvointia ja kuntoutusta osana tutkittuja, tieteellisesti todistettuja luonnon hyvinvointivaikutuksia.

Helmikuusta 2021 alkaen lähiopetusta järjestetään kaksi päivää kuukaudessa. Käytämme myös ulkopuolisia asiantuntijaluennoitsijoita, ja teemme yhteistyötä hevosalan kouluttajien, eläinlääkäreiden ja muiden hevostalouden opettajien kanssa.

Lähiopetuksen sisältöjä

• palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

• asiakasprofiilit, asiakasryhmät ja erityispiirteet

• toimintaympäristön suunnitteleminen

• turvallisuudesta huolehtiminen ja sen turvaaminen

• toimintaan sopivan hevosen valinta , ja sen koulutus

• hevosen kouluttaminen toimintaan sopivaksi

• hevosen käyttö hevosavusteisessa toiminnassa eri ympäristöissä

Tutkinnon sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnot osat, 50 osp

Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
Hevosalan yrittäjänä toimiminen, 25 osp
Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisala, 100 osp
Pakolliset tutkinnonosat, 80 osp eli
Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen, 40 osp
Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa, 40 osp
Valinnainen tutkinnonosa, 20 osp

Koulutuksen lopullinen sisältö ja kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella. Osaamisalassa voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Hakuaika jatkuva haku

Ajankohta

Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen, 40 osp (kevät 2021)

Lähijaksot koulutuksessa:

23.-24.8.
12.-13.10.
9.-10.11.
8.-9.12.

Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa, 40 osp (syksy 2021)

Kustannukset opiskelijalle Koulutusmaksu opiskelijalle on 350,00 €/ tutkinnon osa. Maksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Lähiopetusjaksojen ajalla majoitus ja ruokailu ovat opiskelijalle ilmaisia.

Lisätietoja
Koulutusalan opettaja Leena Kalalahti
leena.kalalahti@hevosopisto.fi
puh. 040 4566203


Kuvia