Avoimet työpaikat

Ypäjän Hevosopisto on hevosalan ammatillinen oppilaitos, jonka tavoitteena on kouluttaa alalle rautaisia ammattilaisia, jotka ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisesti. Hevosopiston toimintaympäristö on laajuudessaan ainutlaatuinen ja tarjoaa monipuoliset puitteet oppimiselle.

Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat. Ammatillisen oppilaitoksen lisäksi Hevosopistolla toimii hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus, joka tarjoaa kilpailu- ja valmennustoimintaa harrastajille ja urheilijoille.


Avoimia työpaikkoja

Tällä hetkellä meillä ei ole työpaikkoja haussa.

 

ARKISTO (haku päättynyt):

Ammattiohjaaja

Etsimme osa-aikaista ammattiohjaajaa Hevosopiston valjasverstaalla tapahtuvaan opiskelijoiden ohjaukseen ajanjaksolle 1.8. – 31.12.2022. Työaika on noin 14 – 21 h/viikko. 

Ammattiohjaaja toimii opettajan työparina ohjaus- ja opetustilanteissa, opiskelijoiden henkilökohtaisen oppimisen ja ohjauksen lisätukena sekä oppimistilanteiden ohjaajana. Ohjaajan työn tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijoita taidoissa ja osaamisen kehittymisessä, jotta opiskelijat saavuttavat tavoitteenaan olevan tutkinnon tai tutkinnon osan osaamisen. Ammattiohjaaja vahvistaa myös opiskelijoiden yleisiä työelämävalmiuksia sekä toimii arvioijana näytöissä.  

Työ sisältää 

 • Opiskelijoiden ohjausta erilaisissa oppimisympäristöissä, pääsääntöisesti Hevosopiston valjasverstaalla ja talleissa, itsenäisesti tai opettajan aisaparina 
 • Opiskelijoiden osaamisen arviointia 
 • Erilaisten hevosvarusteiden valmistusta, korjausta ja sovitusta sekä valjasverstaan huoltotehtäviä
 • Asiakaspalvelua 

 
Hakijalta odotamme 

 • Soveltuvaa koulutusta, hevosalan koulutus (valjasseppä) katsotaan eduksi 
 • Ohjaustaitoja, ohjausalan koulutus katsotaan eduksi 
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa asiakaspalveluotteella sekä joustavuutta ja sitoutuneisuutta annettuihin työtehtäviin. 
 • Riittävät it-taidot. Käytössämme on Office365, Primus ja Wilma. Oppimisalustana käytössämme on Itslearning. 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vastuullisen työtehtävän hevosalan suurimmassa oppilaitoksessa ja hevosurheilun valmennuskeskuksessa. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme. 

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. 

Palkkaus yksityisen opetusalan TES. Tehtävässä noudatetaan 2 kk koeaikaa. Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 17.7.2022 mennessä. Toimi pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä. 

Lisätietoja: 

Rehtori Päivi Niska 
puh. 040 676 6060 
paivi.niska@hevosopisto.fi 

 

 

Asiakaspalvelija

Oletko motivoitunut ja rohkeasti toimeen tarttuva tiimipelaaja, joka nauttii monipuolisista työtehtävistä?   

Haemme tiimiimme asiakaspalvelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Asiakaspalvelijana kohtaat ensimmäisenä Hevosopistolle saapuvat asiakkaat ja olet luomassa heille miellyttäviä asiakaskohtaamisia.  

Tulevat työtehtäväsi ovat: 

 • Asiakaspalvelu vastaanotossa
 • Majoituspalveluiden koordinointi 
 • Palvelukokonaisuuksien luomiseen osallistuminen   
 • Kokous-, ryhmä- ja tilavarausten tekeminen  
 • Varaustenhallinta ja -ylläpitäminen eri järjestelmissä  

Odotamme sinulta: 

 • Soveltuvaa koulutusta hotelli- ja/tai ravintola-alalta esim. restonomi sekä asiakaspalveluhenkisyyttä  
 • Office 365 -ohjelmien käyttöä sekä yleisimpien varausjärjestelmien ja kassatoimintojen hallintaa 
 • Sitoutumista keskeisiin tavoitteisiin sekä ymmärrystä tiedon keruun ja sen hyödyntämisen merkityksestä liiketoiminnalle 
 • ​​​​​​​Suunnitelmallisuutta ja asiakaskokemuksen merkityksen ymmärtämistä 
 • Myynnillistä, joustavaa ja nopeaa työskentelyotetta  
 • Kykyä ja halua oppia uusia asioita 
 • Käytännön englannin kielen taitoa 

Työ on vuorotyötä, johon sisältyy tapahtuma-aikaan iltoja ja viikonloppuja.   
  
Tarjoamme sinulle vastuullisen työtehtävän kehittyvässä yrityksessä osana energistä ja monialaista asiakaspalvelutiimiä. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. Ratsastustunneista ja hevospalveluistamme sekä ePassi virike-edun  

Palkkaus yksityisen opetusalan TES. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 7.7.2022 mennessä. Toimi pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.  
  

Lisätietoja tehtävästä antaa:  
Palvelupäällikkö Rita Korpisaari  
rita.korpisaari@hevosopisto.fi / p. 040 628 9824 arkisin klo 9-15.  

 

Valmennuskeskuksen johtajan sijaisuus

Etsimme hevosurheilun monitoimiosaajaa sijaisuuteen 1.8.2022 – 31.7.2023.

– Haluatko olla mukana kehittämässä valmennuskeskuksen toimintaa Hevosopiston uuden strategian mukaiseksi?

 

Valmennuskeskuksen johtajan tehtäviin kuuluvat kilpailu- ja valmennustoimintaan liittyvien asioiden kirjo strategisesta suunnittelusta, toiminnan kehittämiseen ja operatiiviseen toteuttamiseen.

Valmennuskeskuksen johtaja on vastuussa mm. valmentautumisen mahdollistamisesta eri tasoilla sekä urheilualueista kalustoineen. Kokemus erilaisien hankerahoituksien hausta, toteutuksesta ja raportoinnista katsotaan eduksi. 

Valmennuskeskuksen johtaja on johtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Työ on tavoitteellinen sekä tulosvastuullinen, joten sinulla tulee olla aiempaa näyttöä onnistuneesta työstä.

Työotteeltasi olet määrätietoinen, ratkaisukeskeinen ja aloitteellinen ”hands on” henkilö. Työkaverisi saavat sinusta innostavan, positiivisen ja tavoiteorientoituneen kollegan.

Edellytämme:

–       Soveltuvaa koulutusta/ kokemusta
–       Kokemusta esimiestyöstä
–       Talousosaamista
–       Hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
–       Itsenäistä, joustavaa ja nopeaa työskentelyotetta sekä kokemusta tiimityöstä
–       Paineensietokykyä säännöllisesti epäsäännöllisten työaikojen puitteissa
–       Aitoa kiinnostusta hevosalaa kohtaa
–       Hyvää kielitaitoa

 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vastuullisen työtehtävän hevosalan suurimmassa oppilaitoksessa ja hevosurheilun valmennuskeskuksessa. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme sekä e-Passi virike-edun.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 17.6.2022 mennessä. Toimi pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja:

Valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd
puh. 040 681 5877
pirkko.herd@hevosopisto.fi

 

 28.3.2022

Tallityönohjaajan sijaisuus

 

Haemme tallitiimiimme tallityönohjaajan sijaista 31.10.2022 saakka. Hevosopiston talleissa, pihatoissa ja laitumilla asuu eri-ikäisiä ja eri käyttötarkoituksessa olevia hevosia. Lisäksi Hevosopistolla toimii ratsastuskoulu, siittola ja hevosfysio. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset tallien ja talliympäristön hoito- ja huoltotehtävät, hevosten hoitotyöt sekä opiskelijoiden ohjaus.

Hakijalta odotamme:

 • Kokemusta tallityöskentelystä sekä hevosten hoidosta
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa asiakaspalveluotteella sekä joustavuutta ja sitoutuneisuutta annettuihin työtehtäviin
 • B-ajokorttia, BEC-ajokortti sekä traktorin ja pienkoneiden käyttötaito luetaan eduksi
 • Hevosalan koulutusta 

Työ on vuorotyötä ja sisältää viikonlopputyötä sekä ositettua työaikaa. Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme. Avustamme tarvittaessa asunnon hankkimisessa.

Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 10.4.2022. Toimi pian, sillä tarvittaessa aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja:
Vastaava tallimestari Kirsi Kärkkäinen
puh. 040 860 7613
kirsi.karkkainen@hevosopisto.fi

HAKU PÄÄTTYNYT!

 

23.2.2022

Opinto-ohjaaja

 

Haemme joukkoomme opinto-ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

 Opinto-ohjaaja tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua ja antaa henkilökohtaista ohjausta, tukee opiskelijoiden opintojen edistymistä, osallistuu opiskelijarekrytointiin ja -valintaan, edistää ja ohjaa opiskelijoiden urasuunnittelua, osallistuu koulutusmarkkinointiin ja -tiedottamiseen, osallistuu opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämistyöhön sekä osallistuu opinto-ohjauksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Opinto-ohjaaja toimii opinto-ohjauksen asiantuntijana tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa sekä osallistuu työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Arvostamme hyvää organisointikykyä, halua uusien asioiden oppimiseen, valmiutta työn kehittämiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä onnistumisessa sinua auttaa IT:n – ja opetuksen järjestelmäosaaminen; Office365, Primus ja Wilma. Oppimisalustana käytössämme on Itslearning. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä, joten sujuvasta englanninkielentaidosta on apua tehtävässäsi.

Hevosopistolla pääset mukaan hevosalan huipputapahtumiin ja upeaan historialliseen miljööseen katse tiukasti tulevaisuudessa. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme, e-Passi virike-edun ja yhteistyökumppaneidemme tarjoamia etuja.

Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen 986/1998 mukaista pätevyyttä ja kokemusta opetus- ja ohjaustehtävistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Toimitathan hakemuksesi ansioluettelon kera viimeistään 20.3.2022. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Tehtävässä noudatetaan 6kk koeaikaa.

Lisätietoja:
Rehtori Päivi Niska
puh. 040 676 6060
paivi.niska@hevosopisto.fi

HAKU PÄÄTTYNYT!

 


18.2.2022

Markkinointipäällikkö

Haluatko tulla kehittämään ja edistämään Hevosopiston markkinointia ja viestintää? Etsimme markkinointipäälliköksi rautaista markkinointiviestinnän ammattilaista, joka on innostunut hevosalasta.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on myös osaamista tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista. Sosiaalisen median alustojen käyttäminen on sinulla verissä ja nautit mitattavan tuloksen tekemisestä.

Markkinointipäällikön vastuulle kuuluu koko markkinointiviestinnän kirjo strategisesta suunnittelusta operatiiviseen toteuttamiseen. Markkinointipäällikkö on johtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Työ on tavoitteellinen sekä tulosvastuullinen, joten sinulla tulee olla aiempaa näyttöä onnistuneesta työstä markkinoinnin parissa.

Toimenkuvaasi liittyy budjetointia, markkinoinnin suunnittelua, kuvaamista ja kuvankäsittelyä, kampanjoiden ideointia ja toteutusta, sometilien ja somemarkkinoinnin ylläpitämistä, raportointia, sekä jatkuvaa vuorovaikutusta muun henkilöstön ja sidosryhmien parissa.

Työotteeltasi olet määrätietoinen, ratkaisukeskeinen ja aloitteellinen ”hands on” henkilö. Työkaverisi saavat sinusta innostavan, positiivisen ja tavoiteorientoituneen kollegan.

Edellytämme:

 • Riittävää työkokemusta markkinoinnin ja/tai viestinnän parissa
 • Soveltuvaa koulutusta
 • Kokemusta tuotteistamisesta ja palveluiden markkinoinnista
 • Ymmärrystä data- ja asiakaslähtöisestä liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • Digitaalisen ja sosiaalisen median sujuvaa hallintaa
 • Itsenäistä, joustavaa ja nopeaa työskentelyotetta sekä kokemusta tiimityöstä
 • Erinomaisia sosiaalisia valmiuksia
 • Aitoa kiinnostusta hevosalaa kohtaan
 • Hyvää kielitaitoa

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vastuullisen työtehtävän hevosalan suurimmassa oppilaitoksessa ja hevosurheilun Valmennuskeskuksessa. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme sekä e-Passi virike-edun.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 13.3.2022 mennessä. Toimi pian, sillä tarvittaessa aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heli Kivimäki-Manner
puh. 040 677 2202
heli.kivimaki-manner@hevosopisto.fi

Parhaiten tavoitat seuraavina aikoina:
​​​​​​​ke 23.2. klo 14.30-15.30
ke 2.3. klo 14.30-15.30
ke 9.3. klo 14.30-15.30

HAKU PÄÄTTYNYT!

 


Tapahtuma-assistentti Valmennuskeskuksen tiimiin!
Määräaikainen työsuhde kestää 15.7.2022 saakka.

Työ sisältää

 • Valmennus- ja kilpailutapahtumien järjestelyiden avustavat tehtävat
 • Majoituskarsinoiden koordinointi; toimiminen tarvittaessa majoittuvien hevosten vastaanottajana tapahtumien aikana
 • Asiakaspalvelutehtäviä

Tehtävässä suoriutumisessa auttavat:

 • Ratsastus- ja kilpailutapahtumien tuntemus on tehtävässä suoriutumisessa eduksi
 • Paineensietokyky, työ on ajoittain nopeatempoista ja vaatii ongelmanratkaisukykyä
 • Hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot ja kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • Et pelkää tarttua talikkoon tarvittaessa
 • Monipuolinen järjestelmäosaaminen (mm. O365, Kipa, Lyyti)
 •  Kielitaito

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä ositettua työaikaa. Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme. Avustamme tarvittaessa asunnon hankkimisessa.

Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 13.3.2022 mennessä. Toimi pian, sillä tarvittaessa aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa ja paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja:
Hevosopiston henkilöstöpäällikkö Maarit Lahtinen (puh. 040 079 2507) vastaa tehtävään liittyviin kysymyksiin tiistaina 22.2.2022 klo 14.00-16.00 tai sähköpostitse maarit.lahtinen@hevosopisto.fi ja valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd (puh. 040 681 5877) tiistaina 1.3.2022 klo 14.00-16.00.

HAKU PÄÄTTYNYT!

 


Kesätöihin Hevosopiston talleihin!

Haemme tallitiimiimme kesätöihin tallityönohjaajia. Hevosopiston talleissa, pihatoissa ja laitumilla asuu eri-ikäisiä ja eri käyttötarkoituksessa olevia hevosia. Lisäksi Hevosopistolla toimii ratsastuskoulu, siittola ja hevosfysio. Työtehtäviin kuuluvat erilaiset tallien ja talliympäristön hoito- ja huoltotehtävät, hevosten hoitotyöt sekä opiskelijoiden ohjaus.

Hakijalta odotamme:

 • Kokemusta tallityöskentelystä sekä hevosten hoidosta
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa asiakaspalveluotteella sekä joustavuutta ja sitoutuneisuutta annettuihin työtehtäviin
 • B-ajokorttia, BEC-ajokortti sekä traktorin ja pienkoneiden käyttötaito luetaan eduksi
 • Hevosalan koulutusta 

Työ on vuorotyötä ja sisältää viikonlopputyötä sekä ositettua työaikaa. Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Työt sijoittuvat touko-syyskuun väliselle ajalle, työsuhteen kesto sopimuksen mukaan.

Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 6.3.2022. Toimi pian, sillä tarvittaessa aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja:

Vastaava tallimestari Kirsi Kärkkäinen
puh. 040 860 7613
kirsi.karkkainen@hevosopisto.fi

HAKU PÄÄTTYNYT!

 


31.1.2022

Hevostalouden ja yritystoiminnan opettaja määräaikaiseen työsuhteeseen

Ypäjän Hevosopisto on hevosalan ammatillinen oppilaitos, jonka tavoitteena on kouluttaa alalle rautaisia ammattilaisia, jotka ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisesti. Hevosopiston toimintaympäristö on laajuudessaan ainutlaatuinen ja tarjoaa monipuoliset puitteet oppimiselle.

Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat. Ammatillisen oppilaitoksen lisäksi Hevosopistolla toimii hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus, joka tarjoaa kilpailu- ja valmennustoimintaa harrastajille ja urheilijoille.

Ypäjän Hevosopisto hakee hevostalouden ja yritystoiminnan opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2022 asti. Haemme joukkoomme monipuolista osaajaa, joka hallitsee hevostalouden eri osa-alueet. Työ sisältää erityisesti ammatillisen koulutuksen hevostalouden ja hevosalalla yrittämiseen liittyvää opetusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tasoilla. Lisäksi työhön kuuluu opetuksen suunnittelua, näyttöjen vastaanottamista, ryhmänohjaajan tehtävät ja hankkeisiin liittyvää työtä.

Hakijalta edellytämme vahvaa hevostalouden tuntemusta ja työkokemusta. Hevostalouden ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus sekä ammatillisen opettajan pätevyys katsotaan hakijalle eduksi. Toivomme hakijalta kokemusta ammatillisen koulutuksen opetus- ja suunnittelutehtävistä, kykyä kohdata erilaisia asiakkaita ja oppijoita sekä hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Arvostamme hyvää organisointikykyä, valmiutta työn kehittämiseen, halua uusien asioiden oppimiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä onnistumisessa sinua auttaa IT:n ja opetuksen järjestelmäosaaminen; kuten Office365 ja Wilma. Ammatillisen koulutuksen oppimisalustana käytössämme on Itslearning.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vastuullisen työtehtävän hevosalan suurimmassa oppilaitoksessa ja hevosurheilun valmennuskeskuksessa. Työsuhde-etuina tarjoamme rajattoman käytön omalla kuntosalillamme, henkilökuntaetuja mm. ratsastustunneista ja hevospalveluistamme sekä e-Passi virike-edun.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Palkkaus ja työaika yksityisen opetusalan TES. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa. Lähetä CV ja hakemuksesi viimeistään 13.2.2022 mennessä. Toimi pian, sillä tarvittaessa aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Minna Saarela
puh. 040 681 8776
minna.saarela@hevosopisto.fi

HAKU PÄÄTTYNYT!

 4.8.2021

Haemme joukkoomme Hevosopiston tallitiimiin sijaisuuksia tekevää hevosenhoitajaa/ tallityön ohjaajaa. Ensisijaisesti haemme ammatinharjoittajaa, joka pystyy tekemään tuurauksia joustavasti sovittuina ajankohtana. Tehtäviin kuuluvat erilaiset tallien ja talliympäristön hoitotehtävät, hevosten hoitotyöt sekä muut mahdolliset työtehtävät. 

Yrittäjältä odotamme kokemusta työskentelystä erilaisissa talliyksiköissä sekä erilaisten hevosten hoidosta (myös varsojen ja oriiden hyvä käsittelytaito), hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa, itsenäistä työotetta ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää myös halua ja kykyä ohjata oppilaitoksen opiskelijoita erilaisissa tallitöihin liittyvissä tehtävissä. Työssä tarvitaan ammatillista koulutusta, B-ajokorttia, traktorin ja pienkoneiden käyttötaitoa. 

Lähetä avoin hakemus ja CV Krista Hellgrenille sähköpostilla krista.hellgren@hevosopisto.fi tulevaa tarvetta varten ja olemme sinuun yhteydessä!


Kuvia