Avoimet työpaikat

Hevosopisto on alan suurin oppilaitos ja valtakunnallinen Hevosurheilun Valmennuskeskus. Hevosopisto järjestää koulutusta kaikkiin hevosalan tutkintoihin. Tavoitteemme on kouluttaa alalle rautaisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä ammattilaisia. Hevosopiston yhteydessä toimivan Hevosurheilun valmennuskeskuksen kilpailu- ja valmennustoiminta tarjoaa oppimiselle erinomaiset puitteet. Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry, Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat

19.10.2021

Ypäjän Hevosopisto on hevosalan ammatillinen oppilaitos, jonka tavoitteena on kouluttaa alalle rautaisia ammattilaisia, jotka ovat kilpailukykyisiä myös kansainvälisesti. Hevosopiston toimintaympäristö on laajuudessaan ainutlaatuinen ja tarjoaa monipuoliset puitteet oppimiselle. Ypäjän Hevosopistolla työskentelee noin 20 ammatillisen opetuksen ammattilaista, opetuskäytössä on noin 70 hevosta ja sähköisenä oppimisympäristönä toimii ItsLearning.

Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry sekä Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat. Ammatillisen oppilaitoksen lisäksi Hevosopistolla toimii hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus, joka tarjoaa kilpailu- ja valmennustoimintaa harrastajille ja urheilijoille.

Ypäjän Hevosopisto hakee

Rehtoria

johtamaan ja kehittämään Ypäjän Hevosopiston ammatillista oppilaitosta. Hevosopisto tarjoaa rehtorille hevosalan ammatillisen koulutuksen näköalapaikan sekä vahvan vaikuttajan ja kehittäjän roolin Suomessa.

Rehtorin tulee olla vahva pedagogiikan osaaja ja rohkea uudistaja. Saat johdettavaksi ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on vastata hevosalan osaamistarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa. Yhdessä Hevosopiston opetuksen ammattilaisten kanssa kehität vetovoimasta ammatillista koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintotasoilla.

Rehtori työskentelee toimitusjohtajan alaisuudessa ja työparina. Työskentelyn tavoitteena on niveltää yhteen Hevosopiston monipuolinen toiminta toisiaan hyödyttävällä tavalla. Toiminta pohjaa yhdessä tekemiseen, aktiiviseen verkostoitumiseen sekä työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Rehtorilla on tietämys ammatillisen koulutuksen rahoituksen muodostumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Rehtori vastaa koulutuksen taloudellisesta tuottamisesta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Rehtorin viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti. Vankka koulutuspohja sekä aikaisempi kokemus ammatillisen oppilaitoksen johtamisesta ja esimiestehtävistä luo tarvittavan pohjan johtaa toimintaa menestyksellisesti.

Ihmisläheiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat edellytys johtamistyössä onnistumiselle. Kehittämistyössä avainasemassa on hanketyön osaaminen ja hyödyntäminen. Hevosalan tuntemus edesauttaa merkittävästi tehtävässä onnistumista. Eduiksi katsotaan opiskelijahallinto-ohjelman Primuksen ja sähköisten oppimisympäristöjen hallinta sekä vahva kielitaito. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hevosopiston rehtorin sijainen Kaisa Kähö (puh. 040 1677 444) vastaa tehtävään liittyviin kysymyksiin 27.10. klo 14 – 16 ja 3.11. klo 8 – 10. Lähetä CV ja hakemuksesi rekry@hevosopisto.fi viimeistään 7.11. mennessä. Toimi pian, sillä tarvittaessa aloitamme haastattelut jo hakuajan kuluessa.4.8.2021

Haemme joukkoomme Hevosopiston tallitiimiin sijaisuuksia tekevää hevosenhoitajaa/ tallityön ohjaajaa. Ensisijaisesti haemme ammatinharjoittajaa, joka pystyy tekemään tuurauksia joustavasti sovittuina ajankohtana. Tehtäviin kuuluvat erilaiset tallien ja talliympäristön hoitotehtävät, hevosten hoitotyöt sekä muut mahdolliset työtehtävät. 

Yrittäjältä odotamme kokemusta työskentelystä erilaisissa talliyksiköissä sekä erilaisten hevosten hoidosta (myös varsojen ja oriiden hyvä käsittelytaito), hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa, itsenäistä työotetta ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää myös halua ja kykyä ohjata oppilaitoksen opiskelijoita erilaisissa tallitöihin liittyvissä tehtävissä. Työssä tarvitaan ammatillista koulutusta, B-ajokorttia, traktorin ja pienkoneiden käyttötaitoa. 

Lähetä avoin hakemus ja CV Krista Hellgrenille sähköpostilla krista.hellgren@hevosopisto.fi tulevaa tarvetta varten ja olemme sinuun yhteydessä!


Kuvia