Asuminen Ypäjän Hevosopistolla on yhteisöasumista. Asumista seurataan ja ohjataan arkipäivisin (ei yöaikaan). 

Yhteishaun kautta opiskelijaksi valituille

Opiskelijat majoitetaan Hevosopiston osoittamiin kahden hengen huoneisiin. Opiskelija saa opintojen alkaessa avaimen nimettyyn asuntolaan ja huoneeseen.  Opiskelijalla  tulee olla omat vuode- ja liinavaatteet sekä tarvittaessa petauspatja, huoneen kalustukseen sisältyy paksumpi patja. Opiskelijat siivoavat asuntonsa itse. Kukin opiskelija on omalta osaltaan vastuussa yhteisten tilojen järjestyksestä ja siisteydestä.

Henkilökunta tarkastaa asuntojen siisteyden säännöllisesti. Asuntolapaikka ei ole käytettävissä opiskelijan loma-aikoina, koulutussopimusjakson ajalla (mikäli koulutussopimustyöpaikka sijaitsee Ypäjän ulkopuolella) ja yli kaksi päivää kestävän sairausloman aikana. Mikäli opiskelija em. tapauksissa tarvitsee asuntolapaikan, tulee hänen sopia asiasta asuntolaohjaajan kanssa.

Kadonneesta avaimesta tulee antaa ilmoitus mahdollisimman pikaisesti asuntolaohjaajalle. Opiskelija voi lunastaa uuden avaimen asuntolaan 50 eurolla. Talonmiespäivystyksen ovenavausmaksu (avaimen ollessa hukassa) on 20 euroa.

Jatkuvan haun kautta opiskelijaksi valituille

Opiskelijoiden tulee varata majoitus lähiopetuksen ajanjaksoille. Opiskelijat majoitetaan Hevosopiston osoittamiin kahden hengen huoneisiin. 
Huomioithan että majoitus on varattava viimeistään 2 vuorokautta ennen saapumista.

Monimuoto-opiskelijoiden tulee varata majoitus myös 2 vuorokautta aikaisemmin. Muussa tapauksessa opiskelijalta peritään normaalin hinnaston mukainen hinta.