Tiedote: Rahapalkinto työkorvausta

  • 21.6.2023

Suomen Ratsastajainliiton 14.6 julkaiseman tiedotteen hallituksen 6.6. pidetyn kokouksen perusteella tiedoksi ratsastajille: Verottajalta saadun ohjeistuksen mukaan urheilijalle maksettava rahapalkinto on työkorvausta. SRL:n hallitus kävi keskustelun verohallinon ohjeesta kilpailupalkintojen verotuksesta ja totesi, että ennakonpidätystä helpottava Kipan kehitysprosessi on käynnistynyt.

  • Kuva
Urheilijalle maksettava rahapalkinto on työkorvausta, jota varten saajalla tulee olla työkorvausta varten laskettu verokortti tai todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Normaalia palkan verokorttia ei voi käyttää työkorvauksen maksun yhteydessä, koska palkkatulosta tehdään eri vähennykset kuin työkorvauksesta. Mikäli kilpailussa maksetaan rahapalkintoja, tulee edellä mainittu verokortti tai todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta toimittaa kilpailun järjestäjälle järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Urheilijalla on myös mahdollisuus hyödyntää Suomen urheilun tukisäätiön valmennusrahastoa. Rahastoon voi liittyä yksilöurheilija, joka on Suomessa yleisesti verovelvollinen ja jolla on vähintään 800 euron vuotuiset urheilutulot. Valmennusrahaston vuosimaksu on noin 55 euroa. Urheilija voi rahastoida verovapaasti rahapalkintonsa valmennusrahastoon. Varoja voi nostaa valmennusrahastosta verottomasti hyväksyttäviä lajin valmennus- ja kilpailukuluja vastaan.
Rahastoitavina urheilutuloina pidetään urheilukilpailusta saatuja rahapalkintoja ja muita kilpailemisesta tai pelaamisesta saatuja ja niihin rinnastettavia tuloja sekä urheilemiseen liittyvistä mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saatuja tuloja, jos sopijapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä (niin sanottu kolmikantasopimus).
Lisää tietoa alla olevasta linkistä
Mikäli urheilija ei toimita järjestäjälle verokorttia tai todistusta ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta, tulee järjestäjien tehdä 60 % suuruinen ennakonpidätys urheilijalle maksettavista palkintorahoista.
Ennakonpidätyksen toimittaminen tulee alkuvaiheessa hidastamaan palkintojen maksuprosessia, jolloin kilpailunjärjestäjien on vaikeaa noudattaa KS I:n esittämään vaatimusta palkintojen maksamisesta 7 vrk:n sisällä. Tilanteessa toivotaan kärsivällisyyttä kaikilta osapuolilta. Aiheesta on tiedotettu myös Ratsastajainliiton nettisivuilla.
Hevosopistolla kilpaileva voi toimittaa mahdollisimman pian verokortin sähköisesti osoitteeseen merja.rautiainen@hevosopisto.fi