Kesä tuli luonnonhoitotöineen Siittolanmäelle.

  • 15.6.2023

Kevään ensimmäinen perinteinen ympäristöviikko käynnistyi toukokuussa nyt jo viidettä kertaa Hyrian oppilaitoksen ympäristönhoitajien saapuessa tutustumaan perinnebiotooppien luonnonhoitoon. Tänä vuonna mukana oli myös eräoppaiksi opiskelevia, joille oli vielä suunniteltu erikseen oman ammattinsa kaltaista harjoittelua. Hyrian opettajistosta mukaan oli lähtenyt totutusti vahva kaksikko Reija Kumlin ja Jussi Koutonen.

  • Kuva

Työ luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tähden on joskus raskasta, hikistä ja varsin fyysistä. Laidunalueiden kunnostusperkaus ja varsinkin alueelle jostain levinneen isotuomipihlajan torjunta saa kypärän silmikon alla kyllä hikipisarat norumaan. Työ kyllä toki tekijäänsä kiittää ja tuloksena pitäisi olla niittyjen puhdas kenttäkerros vapaana vihulaisista. Kaikki raivausjätteet on kuljetettu laitumilta pois ja kuormia kertyi tänä keväänäkin kymmeniä.

Eräoppaiden työharjoittelua ohjasi saman alan taitaja, meillä paremmin kuitenkin tunnettu valmennuskeskuksen johtajana, luonnontyömyyrä Pike Herd. Lopputuloksena puurtamisesta oli valmistuneet päiväretkeilyreitin opasteet. Haluamme että luontomme arvokohteisiin voi tutustua myös reppuretkeilijät ja muut lehtojen yökonserteista pitävät.

Viikon lopuksi kiinnitettiin Emas- ympäristöhankkeen aikana rakennetun olkiharkkotiilisen sääsuojan päätyseinän lappeen alle uusi räystäspääskyjen yhdyskunta. Valtava kiitos siitä myös legendaariselle Pohtiolammen sääksikeskuksen Jouko Alhaiselle! Tekopesien rakentaminen ja suunnittelu kuuluu myös ympäristöohjelmamme piiriin sekä ajatus että tämän kevään pikkuvarsojen kiusana olisi toivottavasti vähemmän kärpäsiä ja paarmoja.

Ympäristöviikon jälkeen siirryttiinkin sitten suunnittelemaan Siittolanmäen valumavesiasioita. Hulevesien johtaminen suodatusjärjestelmien kautta on ollut kyllä arkipäivää meillä, mutta nyt järjestelmien uusiminen ja uusien sakka- ja hidastealtaiden suunnitelmat ovat pian syksyistä toteuttamista varten valmiina. On totta, että jokaisessa sadevesikaivon kannessa tulisi lukea: ”Itämeri alkaa tästä”. Yhteistyö asiassa HAMK:in, LUKE:n, Hippoliksen ja Ypäjän kunnan kanssa on hauskaa ja yhteinen maali on mukava tehdä.

Kuluneen kevään aikana on saatu päätökseen myös maamme arvokkaimpien hevosten laiduntamalla aikaansaatujen luonnon monimuotoalueiden hoitosuunnitelmat vuosille 2023–2028. Jo kartanon 1700- luvun ajoista yhtäjaksoisessa hevosten laidunnuksessa olleet alueet on inventoitu, tarkastettu ja kuvattu, tosin lintu, hyönteis- ja kasvilajien tunniste- ja inventointikuvaus jatkuu vielä pitkään.  Proagrian Auli Hirvonen on ollut korvaamattomana apuna piskuiselle ympäristötiimillemme, josta kiitämme kauniisti!

Hevosopisto osallistuu lukuisiin ympäristöhankkeisiin ja ympäristötyöryhmiin sekä työskentelee päivittäisessä arjessaan ympäristösertifikaattien puolesta. Laskemme erilaisten tapahtumien ja päivittäisten toimintojemme hiilijalanjälkeä ymmärtääksemme paremmin luontoon kohdistuvan kulutuksen määrän ja tehdäksemme asialle jotain. Juhlavuoden tapahtumarikkaus on haasteellinen hallittava ympäristökysymyksien äärellä.

Kesän tulon meillä huomaa myös erilaisten ympäristöstä ja luontomatkailusta kiinnostuneiden opastuksista. Luontokuvauksen työpajaviikonloppu lähestyy tätä kirjoittaessa ja laidunkausi on avattu. Juhlavuottaan viettävä Siittolanmäki on vehreimmillään, kutsuu tutustumaan ja jatkaa työtään suomalaisen monimuotoisen luonnon puolesta.