Hevosopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Ypäjällä kaikkien omistajatahojen läsnä ollessa myönteisessä ilmapiirissä

  • 10.6.2022

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta kertynyt tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden 31.12.2021 toimineelle hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

  • Kuva

Yhtiön liikevaihto oli 7 961 510,67 € (6 990 076,93 €/ 2020), +971 433,74 € muutosta edelliseen vuoteen. Tilikauden liikevoitto oli tappiollinen -116 783,40 (-324 674,66 €/ 2020), suunnitelman mukaiset poistot olivat 416 981,17 € (467 601,28 €/ 2020) ja tilikauden tulos oli -120 235,54 (-289 658,57 €/ 2020).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti KTM Laura  Airaksinen ja jäseninä jatkavat Suomen Hippoksen Anne Laitinen ja Juha Lyyski, Suomen Ratsastajainliiton Jukka Koivisto, Valtion edustajana Tanja Stormbom, Jukka Matilainen Jokioisilta sekä kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi Forssasta. Uutena jäsenenä aloittaa Ypäjän kunnan edustajana Matti Alanko.

Hevosopiston toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2022 painopisteinä ovat opetuksen vahvistaminen ja resurssien oikeanlainen kohdentaminen, suunnitelmallinen ja vastuullinen tekeminen, osaamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä asiakasymmärryksen lisääminen ja hyödyntäminen sekä taloudenhallinta.

Strategia työ valmistuu syksyllä ja antaa suuntaviivat tulevaan. Sen osana tarkastellaan myös kiinteistökokonaisuuden kehittämistä.

Tänä vuonna on remontoitu V tallia, karsinoiden seinät on vaihdettu muovilankuksi sekä tullaan maalaamaan oppilasruokalarakennus. Lisäksi asennetaan puuttuvat rännit toimistorakennukseen. Edistetään myös vanhan maneesin korjausta.

Hevosopisto Oy:n tehtävänä on järjestää hevosalan ammatillista koulutusta sekä ylläpitää hevosurheilun valtakunnallista valmennuskeskusta. Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ei jaa osinkoja. 

Vuosikatsaus 2021