Hevosopiston omistajatapaamisessa innostava ja tulevaisuuteen suuntaava henki

  • 1.3.2022

Ypäjän Hevosopiston julkaisuvapaa tiedote 1.3.2022

  • Kuva

Hevosopisto Oy:n hallitus kokoontui 24.2. omistajatapaamiseen uuden operatiivisen johdon kera. Omistajat Suomen valtio, Suomen Hippos, Ratsastajainliitto ja Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat, olivat paikalla hyvin edustettuina, osa Teamsin välityksellä. Parituntisessa tapaamisessa omistajat keskustelivat vuoden alussa aloittaneiden Hevosopiston toimitusjohtaja Heli Kivimäki-Mantereen ja rehtori Päivi Niskan kanssa ajankohtaisista aiheista. Keskustelua käytiin tulevaisuuteen suunnaten, ja vuoropuhelu oli vilkasta ja rakentavaa.

”Esiin nousivat opetuksen ajankohtaiset asiat ja näkymät sekä talous. Strategiatyöprosessi on käynnistynyt, ja kesän jälkeen on jo tarkoitus toimia uuden strategian mukaisesti. Keskustelimme myös valmennuskeskuksen tulevaisuuden suuntaviivoista ja toiminnan kehittämisestä”, Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja Laura Airaksinen kertoo.

”Tapaaminen sujui innostavassa hengessä, ja esiin nousi useita tärkeitä näkökulmia tulevalle kehitykselle. Totesimme yhteisesti, että on hyvä entisestään tiivistää ja monipuolistaa yhteydenpitoa Hevosopiston hallituksen ja omistajien välillä. Tulemme eri foorumeilla keskustelemaan asioista, vaihtamaan näkemyksiä ja kuulemaan omistajakenttää.”

 

Ypäjän Hevosopiston voimavarat kaikkien käyttöön

Opetuksen osalta tullaan keskittymään erityisesti opetuksen laadun ja sisällön kehittämiseen. Rehtori Päivi Niska puhui pedagogisen osaamisen kehittämisestä.

”Pedagogiikka on jo hyvällä mallilla, mutta kaipaa vielä lisävahvistamista. On välillä hyvä katsoa totuttuja tapoja uudelta kannalta ja löytää yhdessä ratkaisuja, jotka vielä paremmin tukevat erilaisten oppijoiden osaamisen hankintaa”, rehtori Päivi Niska sanoo.

Tämä tarkoittaa lisäresursseja tutkinnon pakollisten osien lähiopetuksen vahvistamiseen. Näin opiskelijoille luodaan hyvä perusta opinnoilla ja vahva lähtöasema osaamisalan opinnoille.

”Tätä kautta saadaan onnistumisia ja hyvää opiskelurytmiä tulevaakin varten. Opiskelijaohjauksen määrää tullaan lisäämään. Ohjaustarve on tänä päivänä paljon aiempaa suurempi kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa.”

Ammatilliseen koulutukseen liittyy vahvasti työelämässä tapahtuva oppiminen. Hevosopistolla hankitaan vahvaa osaamista kaikkia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja se näytetään muualla. Työelämän oppimista vahvistetaan ohjaamalla ja valmentamalla työpaikkoa siitä, millaista ohjausta opiskelija missäkin tutkinnan osassa tarvitsee.

”Vastaavasti opiskelijoita ohjataan ymmärtämään, minkälaisia työtehtäviä heille kuuluu ja mistä heidän ammattiosaamisensa näyttösuoritus koostuu. Samaan aikaan panostetaan tukipalveluihin, kuten kuraattoreihin ja terveydenhoitoon, jotka kulkevat polkua nuorten rinnalla.”

”Ypäjällä on paljon voimavaraa, paljon vahvaa ammatillista osaamista, pitkät perinteen ja kokemus. Tätä lähdetään tuotteistamaan erilaisiin koulutustuotteisiin, kuten verkko-, lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Niille on tarvetta ympäri Suomen”, Niska suunnittelee.

Oppilaitosten verkostoituminen ja yhteistyö on tärkeää, kun ala elää voimakkaassa muutoksessa.

”Yksin on vaikea toimia. Meidän pitää luoda yhteisiä toimintamalleja ja -tapoja tehdä yhteistyötä”, Airaksinen toteaa.

 

Valmennuskeskuksen toiminta on käynnistynyt lupaavasti

Valmennuskeskuksen toiminta on käynnistynyt vuoden alussa vilkkaana, ja kauden näkymät ovat siinä mielessä erittäin hyvät. Hevosopistolla on luvassa kiireinen kilpailukausi. Urheilulla on oma tärkeä osansa Hevosopistolla. Toiminta on aktiivista ja ”Ypäjän mäellä” on hieno tekemisen meininki.

”Henkilöstössä on virettä, intoa ja sitoutumista. Haluamme, että Hevosopiston toiminta on aktiivista ja monipuolista. Monimuotoisuuden on säilyttävä opiskelijoidenkin kannalta. Siksi haluamme myös jatkaa yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ja edelleen kehittää yritysverkostoa.”

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valmennuskeskukselle myöntämää 25 000 euron erityisavustusta suunnataan ratsastuspohjien mittaamisen edistämiseen.

Talouden näkymiä Airaksinen ei vielä tarkemmin avannut. Niihin palataan tilinpäätöksen valmistuttua. Odotettavissa on kuitenkin aiempia odotuksia merkittävästi myönteisempi tulos.

 

Lisätietoa:
Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja Laura Airaksinen, 040 7291908
Toimitusjohtaja Heli Kivimäki-Manner, 040 667 2202
Rehtori Päivi Niska, 040 676 6060
www.hevosopisto.fi