Hevosopistolla tarjolla täydennyskoulutusta ja ammattitutkintokoulutusta

  • 18.10.2021

Täydennyskoulutuksella voit täydentää osaamistasi. Seuraavat täydennyskoulutukset sopivat Sinulle, jolla on jo sosiaali- ja terveysalan, opetus- tai kasvatusalan koulutus. Hevospalveluiden tuottajana taas voit laajentaa toimintaasi hevosavusteiseen työhön, tuottaa palveluja hevosavusteisesti tai kouluttaa hevosia työhön.

  • Kuva

HASP (hevosavusteinen sosiaalipedagogiikka):

Täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla ja opetusalalla toimiville sekä hevosalan yrittäjille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa erilaisten erityisryhmien saataville.
Seuraava täydennyskoulutus alkaa helmikuussa 2022.
HASP-täydennyskoulutus kestää 4 kk ja on laajuudeltaan 15 op.
Täydennyskoulutukset HASP ja HAT täydentävät toisiaan ja yhdessä ne antavat HAT®-ohjaajan nimikkeen. Seuraava HAT-täydennyskoulutus on suunnitteilla syksyyn 2022.

SosPed (Sosiaalipedagoginen hevostoiminta):

Täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaisille.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, jonka
lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.
Haku on auki, valintakoe järjestetään joulukuussa 2021, täydennyskoulutus alkaa tammikuussa 2022.
Täydennyskoulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta, opintojen laajuus 25 op.
Koulutus on SPHT-yhdistyksen hyväksymä täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksen suorittaneen on mahdollista hakea yhdistykseltä jäsenyyden lisäksi SPHT®-nimikettä mikäli yhdistys katsoo pohjakoulutuksen riittäväksi. Koulutuksen suoritettuaan opiskelijat saavat HAT®-ohjaajan nimikkeen.

Hevostalouden ammattitutkinto, hevospalvelujen tuottaja:

Hevosalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa hevosavusteiseen työhön ja tuotteistamaan hevosavusteisia palveluja ja kouluttamaan hevosia hevosavusteiseen työhön.
Pakollisissa tutkinnon osissa laajennetaan ja syvennetään perustutkintotason osaamista.
Hevospalvelujen tuottamisen tutkinnon osat suoritettuaan opiskelijat saavat HAT®-ohjaajan nimikkeen.