Hevosopisto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2021

  • 10.9.2021

Hevosopisto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa olivat mukana kaikki omistajatahot.

  • Kuva

Suomen Ratsastajainliittoa kokouksessa edusti Marjukka Manninen, Suomen Hipposta Minna Mäenpää, Suomen valtiota Rami Sampalahti, Ypäjän kuntaa Tatu Ujula, Jokioisten kuntaa Ursula Mansikka ja Forssan kaupunkia Jari Kesäniemi. Varsinaisten kokousedustajien lisäksi paikalla olivat Hevosopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä toimiva johto.

Kokouksessa käsiteltiin Hevosopisto Oy:n toiminnan tarkastuksesta annettua kertomusta ja todettiin, että asian eteenpäin vieminen vaatii jatkoselvityksiä. Vt. toimitusjohtaja Juha Lyyski esitteli yhtiön tämän hetkisen taloudellisen tilanteen. Hevosopiston tulevaisuudesta käytiin kokouksessa hyvää ja yksimielistä keskustelua. Lisäksi Hevosopisto Oy:n hallitusta täydennettiin Forssan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemellä. Suomen valtion edustaja ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot:
Hevosopisto Oy, hallituksen pj
Laura Airaksinen
040 729 1908
laura.airaksinen@hevosopisto.fi

vt. toimitusjohtaja
Juha Lyyski
040 4162064
​​​​​​​juha.lyyski@hevosopisto.fi