Hevosopiston yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus

  • 2.3.2021

Hevosopisto Oy:n yhtiökokous järjestettiin maanantaina 1.3.2021.

  • Kuva

Opetuksen suoritekertymä vuonna 2020 oli koronasta huolimatta ennätyksellinen 147 tutkintoa. Hevosopisto tarjosi ainoana hevosalan koulutuksen järjestäjänä kaikkia osaamisaloja toisen asteen kolmeen tutkintasoon.

Korona suuntasi toimintaa keskittymään riskien minimoimiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen poikkeustilassa ja edistämään strategiatyötä pandemian ehdoilla. Käynnissä olevat poikkeusajat koronatilanteen myötä jatkuvat myös 2021. Tilanteen pitkittymisellä tulee olemaan vuotta 2020 vastaavia negatiivisia seurauksia yhtiön tulokertymään ja kannattavuuteen myös alkaneena

vuonna. Hevosopisto varautuu talousarviossaan vuodelle 2021 yli 200 000 euron tappioihin. Yhtiö

joutuu toteuttamaan laajoja pakollisia peruskorjauksia kiinteistöissään vuonna 2021 ja maksuvalmiuden

varmistaminen vähenevässä tulokertymässä on kriittistä.

Yhtiön liikevaihto oli 6 990 076,93 € (7 964 905,10 €/2019), -974 828,17 € muutosta edelliseen vuoteen

  • Tilikauden liikevoitto tappiollinen -324 674,66 € (99735,10 € /2019)
  • Suunnitelman mukaiset poistot olivat 467 601,28 € (411 125,12 € / 2019)
  • Tilikauden tulos oli -289 658,57 € (201 491,99 € /2019)

Kilpailukausi pääsi käynnistymään vasta ulkokaudella, suurin osa kevään tapahtumista voitiin siirtää uusiin ajankohtiin ja järjestää turvallisesti poikkeusjärjestelyin. Pandemia näkyi kuitenkin toteutuneiden tapahtumien määrässä ja majoitusvuorokausissa verrattuna suunniteltuun.

– Henkilöstötutkimuksen tulos osoittaa, että henkilökuntamme on kestänyt tämän vaikean ajan hyvin olosuhteisiin nähden ja haluan esittää siitä erityisen kiitoksen. Menneiden vuosien ja etenkin kuukausien  tapahtumat ovat olleet kaikin puolin raskaita ja vaikeita, toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki kiittää.

– Nyt yhtiökokous on pidetty ja yksi vaihe ohi. Arki on jatkunut vaikeasta tilanteesta huolimatta ja siitä iso kiitos kaikille. Jatkamme tätä työtä edelleen ja keskitymme strategiamme mukaiseen työhön. Taloudellinen tilanteemme huolestuttaa varmasti kaikkia ja se on ymmärrettävää. Taloudellinen puskurimme riittää toistaiseksi. Mikäli pandemian torjuminen edellyttää Suomelta kolmannen vaiheen toimia, eli liikkumisrajoituksia, tarkastelemme toimintojamme sen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Yhtiökokous ei myönnyt vastuuvapautta vuodelta 2020 kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Hevosopiston uuden hallituksen valittiin KTM Laura Airaksinen, joka on toiminut vuonna 2017-2018 puheenjohtaja ja vastaavasti myös vuosia Suomen Ratsastajainliiton vastaavissa rooleissa.

– Haluan kiittää luottamuksesta ja välittää kiitokset myös edelliselle hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle menneestä kaudesta, joka on ollut poikkeuksellisen raskas. Lähden alkaneeseen kauteen luottavaisin mielin ja katson tulevaisuuteen positiivisella pohjavireellä yhdessä hallituksen ja Hevosopiston henkilöstön kanssa.

 

Muut hallituksen jäsenet
Anne Laitinen
Juha Lyyski
Kaisa Kähö
Jukka Matilainen
Petri Puhakainen
Jari Kesäniemi
Jukka Koivisto

Hevosopisto Oy:n tehtävänä on järjestää hevosalan ammatillista koulutusta sekä ylläpitää hevosurheilun valtakunnallista valmennuskeskusta. Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ei jaa osinkoja. Lisätietoa www.hevosopisto.fi

Hevosopiston vuosikatsaus 2020 – linkki


Lisätiedot

Hevosopisto Oy

Laura Airaksinen, kuva: Sonja Holma

Hallituksen puheenjohtaja
Laura Airaksinen
p. 040 729 1908

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja-rehtori
Pauliina Mansikkamäki
p. 040 185 8822