Hevosopiston hallitus kokoontui

  • 22.1.2021

Hevosopiston hallitus kokoontui perjantaina 22.1.2021 käsittelemään yhtiön taloudellista tilannetta, koronaviruspandemian vaikutuksia ja vuoden 2021 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin 29.1.2021 toteutettavaksi suunnitellun ylimääräisen yhtiökokouksen tilannetta.

  • Kuva

Hevosopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius toteaa yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakava. Koronaviruspandemia syventää yhtiön taloudellista ahdinkoa entisestään.

– Kävimme hallituksessa painavaa keskustelua yhtiön taloudellisesta ahdingosta, joka syvenee entisestään. Hevosopiston liikevaihto pieneni vuonna 2020 noin 850 000 euroa koronarajoitusten aiheuttamien asiakastulojen menetysten vuoksi. Vuosi 2021 on vähintään yhtä epävarma kuin edellinen. Hevosopiston tulos vuodelta 2020 tullee olemaan koronaviruspandemian vaikutuksesta yli 200 000tappiollinen, Stenius kertoo.

Hevosopiston investointiohjelma keskeytettiin vuonna 2020 koronapandemian aiheuttaman heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Korjausinvestointivaatimus kiinteistökannan kulumisen pysäyttämiseksi on 1,1 M€ vuodessa. Aiempina vuosina syntyneen korjausvelan purkamiseksi tarvittaisiin lisäksi korjauksia 0,5 M€:lla. Vuonna 2020 vuosikorjauksia pystyttiin tekemään vain 140 000 euron edestä.

– Aika on käymässä vähiin yhtiön investointiohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ensimmäiset kiinteistöt on jo nyt asetettava ”pakkokorjauksen” kohteiksi. Tarkempia kuntokartoituksia ja korjausarvioita tehdään kriittisissä kiinteistöissä parhaillaan, talous- ja hallintojohtaja Teemu Rämö kertoo.

-Olemme siirtymässä tilanteeseen, jossa emme enää itse päätä mitä korjaamme, vaan korjaamme sen mikä on pakko, Rämö jatkaa.

Rahoituksen kiristyessä edelleen ammatillisen koulutuksen riittävän rahoitustason varmistaminen edellyttää Hevosopiston suoritemäärien kasvattamista yhä alenevalla perusrahoituksella.

-Opetuksen koko suoritekertymä vuonna 2020 oli ennätyksellinen, 431 opiskelijavuotta, 147 tutkintoa ja 27 000 osaamispistettä. Edelleen tiukentuneessa opetuksen rahoitustilanteessa opetushenkilöstömme ja opetushallintomme ovat tehneet hyvää työtä, toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki kiittelee.

– Tulevat muutokset opetuksen rahoituslainsäädännössä tarkoittavat, että kovaa työtä tarvitaan edelleen. Meidän on pystyttävä parantamaan laatua ja suoritetasoa joka vuosi. Lakimuutos oppivelvollisuuden laajentumisesta 18 ikävuoteen asti tuo oman paineensa opetustoimintaan ja opetuksen rahoitukseen. Luonnonvara-ala tulee olemaan kovilla jatkossakin, Mansikkamäki kommentoi.

-Jotta Hevosopisto voi selviytyä kriisistä, välitön ja tulevien vuosien rahoitusvaje on onnistuttava ratkaisemaan. Voimakkaita talouden hallintatoimia ja ratkaisuja kiinteistöongelmalle tarvitaan. Hevosopiston talouden varmuusmarginaalit ovat pienet, eivätkä montaa koronavuotta kestä, Teemu Rämö toteaa.

– Hevosopiston kaupallisen toiminnan kehittäminen ratkaisee yhtiön tulevaisuuden. Pelkällä opetuksen rahoitukselle emme pärjää jatkossakaan, Rämö painottaa.

– Kaupallisen toiminnan kehittäminen vaatii panostuksia, uusia toimintatapoja ja uutta osaamista. Meiltä pitää löytyä rohkeutta tehdä kaikki tämä, vaikka yhteiskunta, toimintaympäristö ja yhtiö ovat epävarmassa tilanteessa. Näivettymisen tie ei ole vaihtoehto.

Kuluvan vuoden toiminnan keskiössä on Hevosopiston kestävä taloudenhallinta, kaupallisen toiminnan kehittäminen, urheilun ja opetuksen liiton vahvistaminen kiltatalleja ja valmennuskeskuksen toimintoja edelleen kehittämällä.

– Vuosi 2021 alkoi valitettavasti samoissa merkeissä kuin edellinen päättyi. Hallitus hyväksyi kokouksessa 215 000 euroa tappiollisen talousarvion vuodelle 2021, Stenius kommentoi.

Hallitus on päättänyt perua 29.1.2021 järjestettäväksi suunnitellun ylimääräisen yhtiökokouksen.

– Osaomistajat eivät ole olleet asiasta yksimielisiä. Osaomistajien vaatimus on ollut niin epämääräinen, että päätöksenteko osakeyhtiölain mukaan on osoittautunut mahdottomaksi. Hallitus päätyi tähän ratkaisuun yhtiön edun varmistamiseksi.

Lisätiedot:

Hevosopisto Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Thomas Stenius
p. 040 044 4628

Toimitusjohtaja
Pauliina Mansikkamäki
p. 040 185 8822