Luonnonvarakeskuksen seminaari valumavesistä

  • 8.1.2021

Luonnonvarakeskus järjestää seminaarin aiheesta yhdyskuntajätevesien, taajamien hulevesien ja eläintilojen valumavesien hallinta ja niiden vaikutus alapuolisten vesistöjen hygieeniseen laatuun.

  • Kuva

Yhdyskuntajätevesien, taajamien hulevesien ja eläintilojen valumavesien hallinta ja niiden vaikutus alapuolisten vesistöjen hygieeniseen laatuun

Kutsu:
Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi -hanke  järjestää asiantuntijaseminaarin, jossa keskustellaan paitsi hankkeen alustavista tuloksista niin myös lisätutkimuksia ja -selvityksiä vaativista asioista.

Seminaari järjestetään sekä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, osoitteessa Visamäentie 35, Hämeenlinna sekä Teams-webinaarina 19.2.2021 klo 9-12. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla viikkoa ennen tapahtumaa.

Ilmoittautumiset osoitteeseen harri.mattila@hamk.fi 5.2.2021 mennessä.
Kirjoita viestiin nimesi, sähköpostiositteesi ja edustamasi organisaatio. Ilmoita myös, tuletko paikan päälle Hämeenlinnaan vai osallistutko Teams-sovelluksella. Jos tulet paikan päälle, niin ilmoita myös mahdollisista ruoka-ainerajoituksista. Voit halutessasi esittää etukäteen myös kysymyksiä webinaarin esiintyjille.

Esiintyjät:
Tiina Tulonen, HY, Valumavesien hygieniariskit -projekti ja sen alustavat tulokset
Tarja Pitkänen, THL, Mikrobit vesistöissä – Mitä tutkitaan? Mitä pitäisi tutkia?
Markku Saastamoinen, Luke, Hevostilojen valumavedet
Marja Kallela, ProAgria, Avomaanpuutarhakasvien kasteluveden laatu
Anneli Wichmann, AFRY, Hulevesien hallinnan ja suunnittelun käytännöt Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa
Salla Sandelin, Vahanen Environment Oy, Biohiilisuodatus Otsolanlahteen laskeville hulevesille
Outi Tahvonen, HAMK, Hulevesien hallinta kaupunkirakenteessa ennen sadevesikaivoa
Pyry Lundén, Vantaa, Valumavesien laatu Vantaan erilaisilla valuma-alueilla
Päivi Meriläinen, THL, Uimavesien terveysriskinarviointi
Harri Mattila, HAMK, Open Bioeconomy Week -tapahtuman (25.-27.5., www.openbioeconomyweek.org ) yhteydessä järjestettävä kansainvälinen asiantuntijaseminaari – aiheena sekä valumavesien että jätevesien haittavaikutusten minimoiminen