Ypäjällä tutkitaan hevostarhojen valumavesien puhdistusta hiekka-biohiilisuodattimella

  • 14.12.2020

Loimijokeen laskevaan hevostarhojen valumavesiä kokoavaan ojaan asennettiin kesän ja syksyn 2020 aikana hiekkaa ja biohiiltä sisältävä Maajussi Biohiekkasuodatin (hyödyllisyysmallisuoja NRO FI12575).

  • Kuva

Suodattimen tarkoituksena on poistaa hevostilan valumavesien mahdollisesti sisältämiä epäpuhtauksia, kuten suolistoperäisiä mikrobeja. Kaksilokeroisessa suodattimessa valumavesi kulkee erikseen biohiilihiekkaseoksen ja pelkän hiekan läpi. Säännöllisesti otettavien vesinäytteiden avulla selvitetään, kuinka tehokkaasti erilaiset suodatinmassat vähentävät valumaveden mikrobikuormaa, ja mikä on suodatinmateriaalien käyttöikä.

– Arvioitu vaihtoväli on 3-5 vuotta riippuen läpikulkevista vesimääristä, kertoo suodattimen valmistaneen yrityksen Biojussi/Harxo Oy:n tuotanto- ja kehitysvastaava Jukka Harjula.

Suodatin toteutettiin Kanta-Hämeessä meneillään olevassa hankkeessa nimeltä Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi yhteistyössä suodattimen valmistajan Biojussi/Harxo Oy:n, Ypäjän Hevosopisto Oy:n ja Loimijoen suojeluprojektiin osallistuneen Ypäjän kunnan kanssa. Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) toteuttavat kyseistä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa hanketta. Hankkeessa kartoitetaan taudinaiheuttajien esiintymistä, alkuperää ja kulkeutumista vesiin. Tarkoituksena on selvittää talous-, uima- ja kasteluvesien mahdollisia saastumisriskejä sekä riskien hallintaa. Projektissa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisukeinoja riskien minimoimiseksi yhteistyössä yritysten kanssa, mistä Ypäjän Hevosopiston alueelle sijoitettu suodatinratkaisu on yksi esimerkki. Hanke ajoittuu välille 2019-2021.

Suolistoperäisiä taudinaiheuttajia, kuten bakteereja ja viruksia, voi päätyä vesiympäristöön eläinten jaloittelutarhojen lisäksi kaupunkien pinnoilta huuhtoutuvien valumavesien mukana tai jätevedenpuhdistamoilta tehokkaista poistomenetelmistä huolimatta. Etenkin sulamisvedet ja poikkeavat säätilat, kuten rankkasateet ja tulvat, lisäävät päästöriskiä. Ilmastonmuutoksen seurauksena talvet ovat entistä lauhempia, mikä lisää valumavesien määriä. Riski sairastua Suomessa suolistoinfektioon veden hyöty- ja virkistyskäytön seurauksena on kuitenkin suhteellisen pieni.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Tiina Tulonen, HY, tiina.tulonen@helsinki.fi, 050 357 3126
Projektikoordinaattori Josefiina Ruponen, HY, josefiina.ruponen@helsinki.fi, 050 415 4407
Vesivälitteiset infektioriskit: erikoistutkija Tarja Pitkänen, THL, tarja.pitkanen@thl.fi, 029524 6315
Eläintilat: erikoistutkija Markku Saastamoinen, Luke, markku.saastamoinen@luke.fi, 040 546 9879
Kansainvälinen yhteistyö: yliopettaja Harri Mattila, HAMK, harri.mattila@hamk.fi, 050 554 5645

Lisätietoja suodattimesta:

Tuotanto- ja kehitysvastaava Jukka Harjula, Biojussi/Harxo Oy, jukka.harjula@biojussi.fi 050 076 4145