Etäopetus on tuonut opetukseen hyvien asioiden rinnalle uudenlaisia haasteita

  • 11.12.2020

Lukukausi on päätöksessään ja se kului normaalista hyvin poikkeavasti.

  • Kuva

Hevosopistolla on kuvattu Toto-tv -lähetyksiin tulevia haastatteluita ja myös opetus on esillä tulevissa lähetyksissä.


Hevosopistolla on keväästä alkaen teoriaopetus toteutettu verkossa. Luokkahuoneiden sijaan Hevosopiston opiskelijat opiskelevat teoriaa asuntoloista tai kotoaan käsin. 
 

Kevään vauhdikkaan verkko-opetukseen siirtymisen jälkeenkin on opetushenkilöstöllä riittänyt kiirettä. Osa opiskelijoista on omaksunut verkossa tapahtuvan etäopetuksen hyvin, osalle se on tuottanut haasteita. Oppitunnit ovat kuitenkin edelleen vuorovaikutteisia tapahtumia, joissa opettaja ja opiskelijat kommunikoivat, kuten aikaisemminkin luokkahuoneessa tapahtuneessa opetuksessa. 

Hevosala mielletään usein enemmän tekemiseksi kuin oppitunneilla istumiseksi, ja tämä on havaittavissa myös Hevosopistolla. Kiltatallitoiminnalla on pyritty yhdistämään entistä tehokkaammin teoria ja käytäntö, mutta edelleen on puhtaasti teoriapohjaisia opintokokonaisuuksia, joita ei voi opiskella tallissa. 

Hevosopiston erityisopettaja Heli Hasa koki kevään tuomat muutokset kiireestä huolimatta hyvänä heittäytymisenä verkkoon. 

– Olimme jo ottaneet käyttöön Itslearningin (verkkopohjainen opetusalusta) ja osa opettajista oli käyttänyt esimerkiksi Teamsia ajoittain opetuksessa. Keväällä kolmen päivän aikana piti saada kuitenkin kaikki materiaali soveltuvaksi pelkästään verkon yli tapahtuvaan opetukseen, joten paljon se vaati opettajilta. 

Syksyn aikana myös opintonsa aloittaneet ryhmät ovat omaksuneet verkko-opinnot pääosin hyvin. Suurimmat haasteet Hasan mukaan ovat olleet pääosin teknisiä, mutta myös kommunikointi ja läsnäolon tunne ovat korostuneet etäopintojen aikana.  

– Tekniikka ei aina ole nykypäivänäkään niin toimivaa. Osalla opiskelijoista voi olla vanhempia koneita, joiden kapasiteetti tulee vastaan tai yhteydet pätkivät. Ja koen myös, että fyysinen läsnäolo tuo opetukseen syvyyttä kun voi kommunikoida paremmin elein ja ilmein. 

Hevoskasvatuksen opettaja Miia Myllymäen kohdalla haasteet ilmenivät käytännön ja teorian kohtaamisessa. 

– Osa oppitunneista oli suunniteltu pidettäväksi hevosten läsnäoloon perustuen, jolloin voi näyttää esimerkiksi rakenteesta suoraan asioita ja vertailla toiseen hevoseen. Nyt piti kehittää toisenlaisia keinoja välittää tietoa yhtä tehokkaasti. 

Tuntien suunnitteluun on kulunut enemmän aikaa, kun materiaalit on pitänyt muokata sopiviksi verkkoon. Opettajat ovat huomanneet etäopetuksen sopivan osalle opiskelijoista paremmin kuin perinteinen luokkaopetus. Osa kaipaa omaa rauhaa opiskellessaan, mutta kaikille pitkät etäopintojaksot eivät ole niin helppoja. Opettajan fyysisellä läsnäololla on suuri merkitys monelle opiskelijalle ja erityisen tuen opiskelijat varsinkin tarvitsisivat ilman verkkoa tapahtuvia opintoja. 

Hasa myös sanoo kokeilleensa erilaisia tapoja toteuttaa puolentoista tunnin mittaisia teoriaopintoja. 

– Verkon yli tapahtuvissa opetustilanteissa on osoittautunut parhaaksi pitää tauko puolessa välissä. Yhteen putkeen luennoiminen sopii harvemmalle, keskittyminen alkaa herpaantumaan, tämä on havaittu jo fyysisesti tapahtuvan luennon aikana. 

Myllymäki on samoilla linjoilla. Opiskelijoiden motivointiin on keksittävä keinoja. 

– Onnistunut verkkoluento vaatii jatkuvaa kommunikointia ja erilaisia tehtäviä, jotta opettaja voi varmistua opiskelijoiden läsnäolosta ja opetukseen osallistumisesta. Kaiken kaikkiaan kyllä ihan aktiivista keskustelua voi saada etätunneillakin aikaan, kun löytää omille ryhmilleen sopivimmat keinot verkko-opintojen järjestämiseen. 

Hevosista oppii huolehtimaan vain olemalla niiden kanssa, joten käytännön oppitunnit on toteutettu Hevosopistolla edelleen lähiopetuksena, huolehtien turvaväleistä ja muista korona-ajan tuomista toimenpiteistä. Näitä oppitunteja ovat esimerkiksi ratsastus- ja ajotunnit. Tallijaksoilla hevosia ruokitaan, hoidetaan haavoja ja huolehditaan niiden päivittäisistä tarpeista. Nämä kaikki hevosten kanssa tapahtuvat toimet ovat opiskelijalle jokapäiväistä oppimista. 

 

Heli Hasa on Hevosopiston erityisopettaja, joka on aikaisemmin työskennellyt Hevosopistolla päätallimestarina. 

Miia Myllymäki on hevostalouden opettaja, vastuullaan hevoskasvatus. Miia on työskennellyt myös ravitiimin tallityönohjaajana.