Hevosopiston hallitus kokoontui

  • 1.12.2020

Kokouksessa käsiteltiin yhtiön omistajille 26.11.2020 järjestetyn infotilaisuuden antia sekä kiinteistöstrategian tilannetta.   

  • Kuva

Hevosopisto Oy:n hallitus kokoontui 30.11.2020. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön omistajille 26.11.2020 järjestetyn infotilaisuuden antia sekä kiinteistöstrategian tilannetta.   
  
-Kertasimme hallituksen kanssa vielä omistajille järjestetyn tilaisuuden keskusteluja. On huomioitava, että julkisuudessa esitetyt syytökset ovat erittäin vakavia. Tästä syystä hallitus on suhtautunut asiaan suurella huolellisuudella, ja teettänyt yhtiön lakimiehellä seikkaperäisen selvityksen, joka esiteltiin omistajille. Hevosopistolla on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin suhtaudutaan erittäin vakavasti, hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius painottaa.   
  
Hevosopiston johtoa on syytetty julkisuudessa vakavista ja pitkään jatkuneista, jopa työsuojelurikoksen tunnusmerkistön täyttävistä työsuojelulaiminlyönneistä. Tilanteen johdosta Hevosopiston hallitus kutsui yhtiön omistajat viime viikolla toteutuneeseen infotilaisuuteen. Tilaisuudessa esitetyn selvityksen perusteella nämä syytökset ovat osoittautuneet perättömiksi.  
  
– On ollut välttämätöntä yhtiön ja sen johdon henkilökohtaisen oikeusturvan ja maineen vuoksi, kiistää nämä syytökset selvästi ja jyrkästi. Kuten Opetusalan ammattijärjestön johtava lakimies Erkki Mustonen on julkisuudessa tähän asiaan liittyen esittänyt, työnantajalla tulee olla selkeät menettelytavat työyhteisön ongelmatilanteiden selvittämiseen ja niiden mukaan asia tulee käsitellä. Hevosopistolla on olemassa nämä kaikki työsuojelun instrumentit ja henkilöstölle on tarjolla useita matalan kynnyksen tapoja tuoda esiin erilaisia ongelma- ja ristiriitatilanteita.  
  
– Työpaikan ja sen ilmapiirin kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että näitä suomalaiseen työkulttuuriin rakennettuja väyliä ja menettelyjä käytetään. Nyt näitä julkisuudessa esitettyjä asioita ei ole kuitenkaan tuotu esille näissä kanavissa, ja tämä vaarantaa sekä työntekijän oikeusturvan että työnantajan mahdollisuuden ottaa asioita käsittelyyn ja ratkaistavaksi.   
 
Stenius korostaa, että omistajille ja hallitukselle kirjelmöinti ei ole työsuojelun mukainen kanava, eikä työsuojeluun liittyviä ongelmia ole mahdollista käsitellä hallituksessa tai omistajien toimesta, mikäli lakimääräiset työpaikan työsuojelumenettelyt ohitetaan. 
 
Stenius korostaa, että nyt julkisuudessa esitettyihin väitteisiin liittyviä asioita ei ole siis tuotu eikä niistä ole lainkaan kirjauksia Hevosopiston työsuojeluprosesseissa, joissa tällaiset asiat Opetusalan ammattijärjestön lakimiehenkin julkisuudessa esittämän kannanoton perusteella tulee käsitellä. 
 
Stenius haluaa myös korjata julkisuudessa esitetyn väitteen siitä, että puheena olevia asioita olisi tuotu esiin edes hallitukselle tai omistajille osoitetuissa kirjeissä tai muissa viesteissä.  
 
– Olemme tunnistaneet ja käyneet läpi kaikki hallitukselle tai omistajille asiaan liittyen lähetetyksi kerrotut viestit, eivätkä ne ole sisältäneet viimeisen kahden vuoden aikana lainkaan julkisuudessa esitettyjä huolia tai syytöksiä. Näin ollen julkisuudessa esitetyt asiat eivät ole tulleet yhtiön tai edes sen hallituksen tai omistajien tietoon, saati käsittelyyn niille tarkoitetuissa työpaikan prosesseissa, eikä asiaan liity yhtiön johdon tai hallinnon laiminlyöntiä, Stenius tarkentaa. 
 
– Haluan myös korostaa, että emme halua vähätellä ongelmia. Ymmärrämme hyvin, että opistolla on tyytymätöntä väkeä. Uskomme kuitenkin edelleen, että työelämän pelisääntöihin sitoutuminen on kaikkien etu, Stenius jatkaa. 
 
Asiaa on käyty läpi ja toimintamalleja selvitetty myös Hevosopiston luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kanssa sen varmistamiseksi, että jatkossa kaikki vastaavat asiat saadaan viipymättä käsittelyyn ja ratkaistavaksi. 
 
Hallitus käsitteli valmistelussa olevan henkilöstötutkimuksen tilannetta. Tavoitteena on toteuttaa kysely niin, että vastausaineistoa päästään käsittelemään henkilöstön kanssa viimeistään helmikuun alkupuolella. Julkisuudessa esitettyjä työntekijöiden huolia selvitetään tarkoin ja ryhdytään ratkaisemaan marraskuussa aloittaneen henkilöstön kehitysjohtaja Hannu Järvelinin ja Taloustutkimukselta tilatun henkilöstötutkimuksen avulla.  

  
Hevosopiston kiinteistöstrategian toimeenpano edistyy  
  
Hallitus teki katsauksen kiinteistöstrategian etenemiseen. Hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti kurssikeskuksen purkua on valmisteltu. Keskuksen purkulupa on haussa ja tarjoukset kurssikeskuksen purkamisesta on pyydetty. Purkupäätöksen alla olevat Alatien talot on suojeltu osana maisemaa ja niiden purkulupa edellyttää tarkkaa kiinteistöjen kuntoarviota. Myytäväksi suunnitelluista kohteista on pyydetty Museovirastolta lausunto myynnin ehdoista.   
  
– Kaikista niistä kiinteistöistä, mistä pystymme pääsemään eroon, on hankkiuduttava eroon, jotta Hevosopiston kiinteistöongelma pystytään ratkaisemaan ja oppilaitoksen sekä yhtiön tulevaisuus turvataan, Stenius toteaa.  
  
Hevosopisto jatkaa tiivistä yhteistyötä Museoviraston kanssa museaalisesti arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi.   
  
– Yhtä ratkaisua kiinteistöongelman ratkaisemiseksi ei ole, vaan tarvitaan monta onnistunutta ratkaisua. Rahoitusta on kaivettava useasta eri lähteestä.  Kiinteistöongelmaa ei tule millään tavoin vähätellä tai piilotella, Stenius muistuttaa.   
  
Lisätiedot  
 
Hevosopisto Oy 
  
hallituksen puheenjohtaja  
Thomas Stenius  
p. 040 044 4628  

toimitusjohtaja-rehtori  
Pauliina Mansikkamäki  
p. 040 185 8822  
pauliina.mansikkamaki@hevosopisto.fi