Hevosopisto Oy:n vastine vastine Hevosurheilu-lehden 9.10.2020 uutiseen koskien Islanninhevosyhdistys SIHY ry:n ratahanketta

  • 10.10.2020

Hevosopisto Oy ei ole vetäytynyt taloudellisesti hankkeesta, toisin kuin Hevosurheilu-lehti 9.10.2020 kirjoittaa.

  • Kuva

Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry ja Hevosopisto Oy tiedottivat maaliskuussa koronapandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi yhteisesti, että Islanninhevosareena -hankkeen valmistelu jatkuu edelleen,
mutta varsinaisen rakennusurakan aloitus siirtyy. Sopimusosapuolien kanta tilanteeseen oli yhteinen.

Hevosopisto Oy on tukenut ratahanketta tarjoamalla 4 ha suuruisen maa-alueen Islanninhevosyhdistyksen käyttöön. Lisäksi Hevosopisto on maksanut alueen raivauksen, rakennuslupamaksut ja rahoittanut suunnittelutyötä.

Hevosopisto on vastannut hankkeen toimenpideluvista. Lisäksi Hevosopisto rahoittaa hanketta merkittävästi. Hevosopisto Oy ei ole vetäytynyt taloudellisesti hankkeesta, toisin kuin Hevosurheilu-lehti 9.10.2020 kirjoittaa. Hevosopistolla on valmiudet jatkaa projektia suunnitelman mukaisesti.

Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry vastaa ratahankkeesta sekä sen rahoituksesta. Rakennustyöt aloitettiin raivaustöillä vuoden 2019 lopussa ja keskeytettiin yhteisellä päätöksellä koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Hevosopiston rahoitusosuuden lisäksi myös Ypäjän kunnan teknisen toimen panos asiantuntija- ja suunnittelutyössä on ollut merkittävä.