Tiedote Hevosopiston hallituksen kokouksesta

  • 30.9.2020

Hevosopisto Oy:n hallitus kokoontui perjantaina 25.9.2020. Hallituksen asialistalla olivat mm. Hevosopiston strategiaprosessi, kiinteistöasiat ja oppilaitoksen johtokunnan asiat.

  • Kuva

Hevosopisto Oy:n hallitus kokoontui perjantaina 25.9.2020. Hallituksen asialistalla olivat mm. Hevosopiston strategiaprosessi, kiinteistöasiat ja oppilaitoksen johtokunnan asiat.

Hevosopiston taloudellinen tilanne on vaikea. Talouden tilanteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset rahoitusleikkaukset ja rahoitusmallin muutos sekä vuosikymmenten saatossa ratkaisematta jääneet Hevosopiston kiinteistökysymykset. Hallitus päätti kokouksessaan jatkaa toimia taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Hallitus päätti aloittaa kiinteistöstrategian toimenpidesuunnitelman mukaiset toimet. Kiinteistökantaa vähennetään asteittain. Hallitus valtuutti toimivan johdon neuvottelemaan ja selvittämään ehtoja tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi. Hevosopiston omistuksessa on tällä hetkellä viisi hehtaaria katettua tilaa eri aikakausilta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpien kiinteistöjen osalta Hevosopisto tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä Museoviraston kanssa.

– Vuosikymmenien aikana Hevosopistolle on kertynyt yhteensä 32 milj. euroa korjausvelkaa, joista välittömiin korjaustoimenpiteisiin tarvitaan 10 milj. euroa ja perusparantamiseen 22 milj. euroa. Kiinteistöongelman ratkaiseminen on koko Hevosopiston tulevaisuuden kannalta erittäin kriittistä ja välttämätöntä, Hevosopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius kommentoi.

Hallitus päätti Hevosopiston opetuksen modernisoimiseksi ja taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi Hevosopiston kiltatallitoiminnan ja yrityselämäyhteistyön syventämisestä edelleen. Hevosopiston opiskelijoille on tarkoitus jatkossa mahdollistaa oppiminen aidoissa oppimisympäristöissä yhä laajemmassa yhteistyössä Hevosopiston yhteistyöyritysten kanssa. Tämä osaltaan mahdollistaa Hevosopiston asteittaisen oman hevoskannan vähentämisen, kuitenkin niin, että opetuksen käytössä oleva monipuolinen hevoskanta säilyy ja monipuolistuu.

– Hevosopiston merkitys suomalaiselle hevostaloudelle on kiistaton. Muutos on välttämätöntä, jotta Hevosopisto voidaan pelastaa ja toimintaa uudistaa vastaamaan hevosalan tarpeita tulevaisuudessa. Muutoksen läpivieminen edellyttää suuria rakenteellisiakin muutoksia, puheenjohtaja Thomas Stenius toteaa.

– Haluamme jatkossakin tarjota Suomen parhaat puitteet hevosurheiluun, emmekä tingi opetuksen laadusta. Vastaamme muutoksilla myös opetus- ja kulttuuriministeriön visioon ja linjaan uudistaa opetusta joustavaksi ja aidoissa oppimisympäristöissä tapahtuvaksi, Stenius jatkaa.

Hallitus piti hyvänä saavutuksena sitä, että Hevosopiston toimet opetustoiminnan rahoittamiseksi kaupallisen toiminnan kautta ovat onnistuneet.

– Hevosopiston tulevaisuuden kannalta kaupallisen toiminnan määrätietoinen kehittäminen on välttämätöntä. Hallitus on tyytyväisyydellä laittanut merkille, että Hevosopiston henkilöstö on antanut tähän oman panoksensa ja ollut mukana viemässä muutosta eteenpäin.

Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan käymään omistajien kanssa omistajapoliittiset keskustelut Hevosopiston omistajastrategian kirkastamiseksi.

Lisätiedot

Hevosopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Thomas Stenius
p. 040 044 4628

toimitusjohtaja-rehtori
Pauliina Mansikkamäki
p. 040 185 8822
pauliina.mansikkamaki@hevosopisto.fi