Hevosopisto Oy:n vastine Horsemail.fi -median 27.9.2020 julkaisemaan Hevosopistoa koskevaan artikkeliin

  • 28.9.2020

Hevosopisto katsoo, että Horsemail.fi -median menettely ei edusta journalistisen etiikan mukaista toimintaa.

  • Kuva

Toimittaja Margit Ticklen käsittelee Hevosopisto Oy:n henkilöstön työhyvinvointia 27.9.2020 Horsemail.fi:ssä julkaisemassaan artikkelissa.  Horsemail.fi ei ole kuullut artikkeliin liittyen Hevosopisto Oy:tä. Hevosopisto katsoo, että Ticklenin menettely ei edusta journalistisen etiikan mukaista toimintaa.

Ticklen kirjoittaa osakeyhtiötä koskien seuraavaa:

”Mansikkamäen aikana Hevosopiston työhyvinvointiin liittyvistä ongelmista on useaan otteeseen liikkunut huhuja. Useita Hevosopiston avainhenkilöitä on tälläkin hetkellä sairauslomalla”.

Horsemail.fi on korjannut Hevosopiston aloitteesta 28.9.2020 virheellisen ilmaisun ”Hevosopiston henkilökunnan työterveyshuollosta vastaava taho on vaihtunut muutaman vuoden aikana kolmesti.”  Ilmaisu ”vastaava taho” on korjattu muotoon ”vastaava lääkäri”.

Horsemail.fi:n tiedot ovat virheellisiä. Hevosopisto Oy:n johdon työterveyshuollon, luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutetun kanssa Hevosopiston työntekijöiden työhyvinvointia koskevissa keskusteluissa ei ole käynyt ilmi mitään sellaista, mihin Horsemail.fi kirjoituksessaan viittaa. Hevosopisto tarkentaa lisäksi, että Hevosopiston työterveyslääkäri on vaihtunut työterveyshuollon aloitteesta. Hevosopiston työterveyspalvelujen tarjoaja on pysynyt samana yli 10 vuoden ajan.

Lisäksi Margit Ticklen kirjoittaa opiskelijapalautteiden vaikutuksesta Hevosopiston rahoitukseen seuraavasti: ”Mikäli minedu.fi:stä osasin oikein lukea kyse on Hevosopiston kohdalla yli puolen miljoonan euron menetyksestä.”

Hevosopisto Oy toteaa, että opiskelijapalautteen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavasti pienemmät, mitä Ticklen kirjoittaa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän rahoitus muodostuu laskennallisesti perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksesta. Siirtymäkaudella perusrahoituksen osuus on 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitusrahoitus 10 % koulutuksenjärjestäjän kokonaisrahoituksesta. Opiskelijapalautteiden osuus vaikuttavuusrahoituksesta on 25 %.

Toimenpiteet opiskelijoiden opintojen etenemisen ja opiskelijakokemusten parantamiseksi on Hevosopiston toimesta aloitettu jo aiemmin, opiskelijoille on mm. suositeltu syksystä 2019 lähtien lähiopetusta Hevosopistolla ensimmäisen opintovuoden ajan ja opiskelijoiden ohjausresurssia on lisätty huomattavasti. Koska ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu edellisten tilastovuosien perusteella, kehitystoimien tulokset näkyvät vasta viiveellä.

Hevosopisto on pahoillaan siitä, että Hevosopiston työntekijöiden ja opettajien työtä arvostellaan julkisesti kuulematta asiassa Hevosopiston edustajia.