Etäopetus Hevosopistolla jatkuu

  • 29.4.2020

Etäopetus Hevosopistolla jatkuu toistaiseksi

  • Kuva

Etäopetus Hevosopistolla jatkuu toistaiseksi kaikilla opetusryhmillä ja oppilaitos siirtyy myöhemmin asteittain oppilaitosmuotoiseen opetukseen viranomaisten ohjeiden mukaan.  Kutakin opetusryhmää tiedotetaan lähiopetukseen siirtymisestä. Opiskelijoiden työjärjestykset ajalle 13.5.  31.7.2020 julkaistaan viikolla 19. 

 Puramme etäopetuksen hallitusti viranomaisten ohjeiden mukaan myöhemminOppilaitoksessa opiskelu palautuu vaiheittain kunkin ryhmän opetussuunnitelma huomioidenKoska opiskelu Hevosopistolla jatkuu kesän yli, meillä ei ole tarve kiirehtää oppilaitosmuotoiseen opiskeluun siirtymistä, toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki kertoo 

Hevosopisto päivittää jokaisen opiskelijan työjärjestyksen ja varmistaa keskeneräisten opintojen loppuunsaattamisen sekä mahdollisimman sujuvan opiskelun jokaiselle opiskelijalle. Ryhmänohjaajat järjestävät viikoittaisia etäohjaustunteja opiskelijoille.

Uusi lukuvuosi alkaa 1.8.2020, lukuvuoden aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan opiskelijoita myöhemmin.

Lisätiedot 
 
Toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki 
p. 040 185 8822 
pauliina.mansikkamaki@hevosopisto.fi