Opetuksessa mukaudutaan alan toimijoiden toiveisiin

  • 17.10.2019

Syksyllä 2019 aloittaneet oppilaitosmuotoiset opiskelijat viettävät Ypäjällä tiiviisti ensimmäisen vuoden opiskellen perustutkinnon osia.

  • Kuva

Hevosopisto vastaa annettuun palautteeseen ja muuttaa toimintatapaansa työssäoppimisjaksoja koskien.

– Olemme saaneet paljon palautetta alan yrittäjiltä opiskelijoiden kouluttamiseen liittyen. Alalla toimivat ovat olleet huolissaan opiskelijoiden vaihtelevasta osaamistasosta työssäoppimisjakson alkaessa. Nyt pyrimme parantamaan opiskelijoiden osaamista ennen harjoitteluiden alkamista, toimitusjohtaja ja rehtori Pauliina Mansikkamäki kertoo.

Muutos ei kuitenkaan koske koulutus- ja oppisopimusopiskelijoita. Oppilaitoksen on tarjottava mahdollisuus näihin kahteen koulutusmuotoon ja opiskelijan tehtävänä on hankkia itselleen alalta paikka, jossa hän voi työvaltaisesti opiskella tutkinnon.

– Yhtälö on hieman haastava, sillä halutessaan opiskelija voi vaihtaa oppilaitosmuotoisesta opiskelusta työvaltaiselle jo ensimmäisenä opiskelupäivänä. Tällöin emme voi taata tiettyä, varmaa osaamistasoa työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkaessa, Mansikkamäki jatkaa.

Tason määrittely jää työpaikan vastuulle ja työnantajan on tehtävä  päätös onko opiskelija valmis työvaltaiseen opiskeluun. Opiskelijan on mahdollista suorittaa opintonsa kokonaisuudessaan myös työvaltaisesti, käyden lähijaksoilla Ypäjällä. Teoriaa opiskellaan myös verkossa.

– Toivomme että mahdollisimman monet alalla toimivat ilmoittaisivat avoimista koulutuspaikoista yrityksissään meille, jolloin voisimme suositella sopivaa opiskelijaa.

Koska opiskelijoiden lähtötaso kouluun tullessa vaihtelee, jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma. Tällöin mahdollistetaan vahvan harrastuspohjan omaavien opiskelijoiden nopeampi eteneminen  koulutuksessa.

Vaikka opiskelija opiskelisi työvaltaisella koulutusohjelmalla, on hänelle osoitettava työpaikalta ohjaaja, joka opettaa opiskelijaa alalla käytännössä ja jakaa teoriapohjaista tietoaan.

Hevosopiston opiskelijoita opiskelee ympäri Suomea eri koulutusmuodoilla ja osa suorittaa myös työssäoppimisjaksoja ulkomailla.

Hevosopisto on myös mukana uuden opetussuunnitelman valmistelussa yhdessä alan muiden oppilaitosten kanssa. Suunnitelmaan voi vielä kuka tahansa jättää omat ehdotuksensa koulutusten osalta. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2020.