Suomen Ratsastajainliiton valmentajapaikkojen haku

  • 8.5.2019

Suomen Ratsastajainliiton maajoukkue- ja aluevalmentajapaikat on avattu hakuun.

  • Kuva

Seuraavan valmennuskauden valmentajien haku on käynnissä.

Liiton valmennusten tavoitteena on olla kokonaisvaltaista, huipulle tähtäävää nuoren ja kokeneemmankin ratsastajan valmennusta. Tähän, arkiharjoittelun kehittämistyöhön, kutsutaan mukaan kunnianhimoisia, ammattitaitoisia, valmennuksen ja oman valmennustaitonsa kehittämistä tahtovia, valmentajien väliseen yhteistyöhön luottavia valmentajia.

Suomen Ratsastajainliitto ry:n maajoukkue- ja aluevalmentajien nykyinen sopimuskausi päättyy 30.8.2019.

Uusi sopimuskausi alkaa 1.9.2019 ja SRL avaa nyt valmentajapaikat hakuun. SRL pidättää oikeuden rekrytoida valmentajia myös muista kuin hakemuksen jättäneistä

Suomen Ratsastajainliitto haluaa kehittää valmennusjärjestelmäänsä liiton strategian mukaisesti. Yksi pääteemoista on osaamisen kehittäminen. Tarkoituksena on ottaa määrätietoinen tavoite kohti kokonaisvaltaisempaa, huipulle tähtäävää nuoren ja kokeneemmankin ratsastajan valmennusta. Tähän, arkiharjoittelun kehittämistyöhön, kutsutaan mukaan kunnianhimoisia, ammattitaitoisia, valmennuksen ja oman valmennustaitonsa kehittämistä tahtovia, valmentajien väliseen yhteistyöhön luottavia valmentajia. Valmentajakorvauksen ohella tarjotaan valituille oman osaamisen näyttöpaikan sekä mahdollisuuden lajin ja valmennusjärjestelmän kehittämiseen.

Maajoukkuevalmennus

Valmentajasopimukset ovat määräaikaisia. Sopimuskausi alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.8.2021, jota voidaan jatkaa ilman eri hakemusta 30.8.2023 asti.

Hakemukset pyydetään 5.6.2019 mennessä osoitteeseen:

Suomen Ratsastajainliitto

Valimotie 10

00380 HELSINKI

tai sähköpostilla: aki.ylanne@ratsastus.fi

 

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:

Nimi:

Yhteystiedot:

Haettava laji:

Ikäryhmä(t):

Oma valmentajakoulutus ja valmentaja- sekä kilpailukokemus

Muu tehtävän hoitoon liittyvä ammattitaito

Maajoukkuevalmentajan toimenkuva

Maajoukkuevalmentaja vastaa nimetyn lajin ja ikäryhmän maajoukkuetoiminnan toteutuksesta Urheilujohtajan kanssa tehdyn vuosisuunnitelman mukaan.

Otat vastuun ryhmäsi ratsastajien kokonaisvaltaisen valmennuksen organisoinnista hänen henkilökohtaisen valmentajansa ja ja mahdollisen tukiryhmän tukena. Ydintavoitteena tässä on arkivalmennuksen laadun määrätietoinen parantaminen. Tätä tulosta tehdessäsi sitoudut säännölliseen yhteydenpitoon ryhmäsi ratsastajien ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa.

Tehtäviin kuuluu edellä olevan ydintehtävän ohella maajoukkueen valmennusleirien ja kilpailuvalmennuksen suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi sekä katsastuskilpailut ja ratsastajavalintojen valmistelu valintakomitealle.

Valmentajakorvaus on kiinteä vuosipalkka, joka määräytyy vuosittain sovittavan toiminnan laajuuden perusteella. Lisäksi tehtävälle määritellään kiinteä matkustus- ja majoituskulujen budjetti.

Oman osaamisen kehittämiseksi sinun edellytetään osallistuvan liiton nimeämiin valmennus- ja koulutustapahtumiin. SRL vastaa valmennus- ja koulutustapahtumien matka-ja osallistumiskuluista

Työtehtävän lisäksi valmentajalla on oikeus harjoittaa valmentajan tehtäviä maajoukkuetoiminnan ulkopuolella.


Aluevalmennus

Valmentajasopimukset ovat määräaikaisia. Sopimuskausi alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.8.2021

Pyydämme liiton aluevalmentajatehtävistä kiinnostuneita jättämään hakemuksensa 5.6.2019 mennessä osoitteeseen:

Suomen Ratsastajainliitto

Valimotie 10

00380 HELSINKI

tai sähköpostilla: aki.ylanne@ratsastus.fi

Vapaamuotoisesta hakemuksesta ilmetä:

Nimi

Yhteystiedot

Alue / Alueet, joille haet valmennustehtävää. (Huom – tavoitteena on, että yksi aluevalmentaja vastaa 2 – 4 alueesta):

Haettava laji/lajit:

Oma valmentajakoulutus ja valmentaja- sekä kilpailukokemus

Muu tehtävän hoitoon liittyvä ammattitaito

Aluevalmentajan toimenkuva

Tärkein tehtäväsi on ohjata ja auttaa ryhmissäsi olevia ratsastajia oman harjoittelun jokapäiväisen laadun parantamisessa. Se edellyttää valmiutta hyvään yhteistyöhön ratsastajan henkilökohtaisen valmentajan, alueella toimivien Talent-valmentajien ja usein myös kotien kanssa sekä maajoukkueratsastajien kohdalla myös maajoukkuevalmentajan kanssa.

Aluevalmentajan tehtäviin kuuluu edellä kuvatun ohella n 4 – 10 aluevalmennustapahtumaa / vuosi.

Vastaat myös aluevalmennusrenkaan nimeämisestä ja maajoukkuekatsastukseen nimettävien ratsukoiden valinnoista

Valmentajakorvaus on tunti / ryhmäkorvaus aluevalmennustapahtumista. Lisäksi maksetaan matkustus- ja majoituskulut sovittujen tehtävien suorittamisesta.

Oman osaamisen kehittämiseksi sinun edellytetään osallistuvan liiton nimeämiin valmennus- ja koulutustapahtumiin. SRL vastaa valmennus- ja koulutustapahtumien matka-ja osallistumiskuluista

Työtehtävän lisäksi valmentajalla on oikeus harjoittaa valmentajan tehtäviä aluevalmennus toiminnan ulkopuolella

Lisätietoja

Aki Ylänne

p. 0500 517 690, sähköposti: aki.ylanne@ratsastus.fi