Stenius jatkaa Hevosopiston hallituksen puheenjohtajana

  • 29.3.2019

Hevosopisto Oy:n yhtiökokous kokoontui perjantaina 29.3.2019 Ypäjällä. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Törmälä ja Pasi Rentola. Puheenjohtajana jatkaa Thomas Stenius. Kokous vahvisti tilinpäätöksen

  • Kuva

Hevosopisto Oy:n yhtiökokousosallistujat: Leo Liukkonen, Matti Pietilä, Markku Leppälahti, Mika Rantala, Pauliina Mansikkamäki, Terhi Koipijärvi, Vesa Mäkinen, Thomas Stenius ja Teemu Rämö, kuva Erja Andersson

– Hevosopiston tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta ja positiivista on, että pääsemme nyt aloittamaan rakennusten kunnostamisia, yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkava Thomas Stenius kommentoi tuoreeltaan.

– Ammatillisen koulutuksen uudistus on ollut Hevosopistolle hyvä asia. Nyt on tärkeää panostaa alan koulutuksen houkuttelevuuteen, Stenius arvioi. Stenius on Suomen Ratsastajainliiton pitkäaikainen hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvos Leo Liukkonen vahvisti Steniuksen näkemyksen.
– Viime vuonna tapahtui paljon hyviä asioita ja aloitteita, Hevosopiston johto ja työntekijät ovat tehneet hyvää työtä ja asiat ovat esimerkiksi kolmen viime vuoden aikana muuttuneet todella merkittävästi. Talous on tällä hetkellä hyvällä mallilla, joten nyt voidaan panostaa mm. rakennusten kunnostamiseen, jotta kulttuurillisestikin merkittävät Hevosopiston rakennukset saadaan taas loistoonsa, Liukkonen arvioi.

Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen ja Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, Ypäjän kunnan edustajana Kari Haimi, sivistystoimenjohtaja Jarmo Pynnönen Forssasta. Uusina jäseninä aloittavat valtion edustajana Opetus- ja kulttuuriministeriön talouspäällikkö Pasi Rentola sekä Suomen Ratsastajainliiton toimitusjohtaja Pekka Törmälä.

Hallituksesta jäivät pois Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi ja Suomen Ratsastajainliittoa edustanut Fred Sundwall.

Hevosopiston vuosi 2018 oli täynnä toimintaa. Yhtiön Uusi Täyttä hevoselämää 2020 -strategia valmistui elokuussa. Strategiassa nousee esille tavoite uudistua ja kehittää toimintaa kohti vahvaa Hevosopistoa. Yhtiö tavoittelee kansainvälistä tasoa opetuksessa ja urheilussa, olosuhteiden parantamista sekä asiakaskeskeisyyttä. Vastuullisuus nousee myös esille monin eri tavoin: taloudenpidossa, henkilöstöpolitiikassa ja ympäristöasioissa. Strategiassa voidaan jo nähdä onnistumista, sillä Hevosopisto on onnistunut talouden sopeuttamistoimissa ja teki positiivisen tuloksen toista vuotta peräkkäin.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta kertynyt voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2018 kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Hevosopisto Oy:n tehtävänä on järjestää hevosalan ammatillista koulutusta sekä ylläpitää hevosurheilun valtakunnallista valmennuskeskusta. Hevosopisto on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ei jaa osinkoja.  Lisätietoa www.hevosopisto.fi

 Vuosikatsaus 2018 linkki