Hevosopistolla suunnitellaan siirtymistä vuosityöaikaan

  • 5.3.2019

Hevosopisto aloittaa yhteistoimintaneuvottelut vuosityöaikaan siirtymisestä. Neuvottelujen piirissä on yhtiön opetushenkilöstö. Neuvotteluiden tarkoituksena ei ole irtisanomiset.

  • Kuva

Neuvottelut koskevat vuosityöaikaan siirtymistä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Kaikki ammatillisten koulutusten opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Oppilaitos voi siirtyä järjestelmään aikaisintaan elokuussa 2019. Viimeistään vuosityöaika on otettava käyttöön elokuussa 2023. Hevosopistolla suunnitellaan siirryttävän vuosityöaikaan 1.8.2019 alkaen.

Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa ns. reformilain mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen. Se myös korjaa ammatillisten opettajien työnsuhteen ehdoissa olleita epäkohtia. Vuosityöaikajärjestelmä vaikuttaa lomiin, työaikaan ja palkkoihin.

Neuvotteluissa käsitellään vuosityöaikaan siirtymisestä aiheutuvia toimenpiteitä sekä vaikutuksia henkilöiden työaikaan ja työskentelyyn. Suunnitelmissa ei ole irtisanomisia. Neuvottelujen perusteena on työehtosopimuksen muutos. Yhteistoimintaneuvottelut päättyvät alustavan arvion mukaan 6 viikon ajassa, ellei olosuhteet neuvottelujen kuluessa edellytä toisin sopimista.

Tiedustelut:

Toimitusjohtaja-rehtori, Pauliina Mansikkamäki
Viestintäpäällikkö, Marian Seppälä