Hevosopiston uudelleen organisoituminen etenee

  • 17.12.2018

Hevosopiston marraskuun alussa päättyneiden YT-neuvottelujen toimenpiteet ovat varmistuneet. 70 työntekijää koskeneet koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena lakkautetaan 11 työtehtävää. Jo avoinna olevia tehtäviä tai uusia avattavia tehtäviä syntyy yhteensä 12. Lisäksi määräaikaisia tehtäviä päättyy kevään aikana 6.

  • Kuva

Varsinaiset irtisanomiset kohdistuivat lopulta vain kolmeen henkilöön. Kaikille irtisanotuille on tarjottu korvaavaa työtä. Osa työsuhteista päättyy eläkejärjestelyillä. Kuusi työntekijää on jo sijoittunut uusiin tehtäviin. Vakituisten työsuhteiden päättymisen johdosta työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta työllistymistä edistävään uravalmennukseen.

Neuvottelujen tavoitteena oli uudistaa organisaatiota vastaamaan yhtiön strategiaa sekä suhteuttaa opetuksen resurssit alentuneeseen opetuksen rahoitukseen. Opetuksen liikevaihdosta on lähtenyt 2,2 miljoonaa euroa kahden kuluneen vuoden aikana. Rakenteellisia muutoksia jatketaan ensi vuonna vähentämällä hevosten määrää sekä uudistamalla prosesseja.

Hevosopisto Oy ylläpitää Ypäjällä ammatillista oppilaitosta sekä hevosurheilun valtakunnallista valmennuskeskusta.