HAMK ja Hevosopisto yhteistyöllä hevosalalle uusi hevosalan liiketalouden tutkinto

  • 3.12.2018

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) käynnistää uuden hevosalalle suuntautuvan liiketalouden koulutuksen. Koulutus tuottaa hevosalalle erikoistuneita tradenomeja ja sijoittuu Forssaan. Se toteutetaan HAMKin ja Ypäjän Hevosopiston yhteistyönä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee uutta koulutusta ammattikorkeakoulujen strategiarahoituksella.

  • Kuva

”Uuden koulutuksen myötä Lounais-Hämeeseen on rakentumassa hevosalan osaamiskeskittymä, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulun ohella Pohjoismaiden suurin hevosopisto Ypäjällä sekä Luonnonvarakeskus. Hevosala työllistää Suomessa noin 15 000 ihmistä osa- tai kokoaikaisesti. Hevosalalle suunnattu tradenomi (AMK) -tutkinto nostaa alan koulutustasoa ja yhdistää liiketaloutta hevososaamiseen. Olen iloinen, että voimme ministeriöstä tukea tällaista hyvää uutta avausta Lounais-Hämeessä ja Forssan seudulla”, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Hevosalan tradenomikoulutuksesta valmistuva opiskelija saa valmiudet toimia esimerkiksi talliyrittäjänä tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä järjestöissä, tapahtumissa ja kaupan alalla.

”Hevosala koskettaa tavalla tai toisella yli puolta miljoonaa suomalaista, joten se on merkittävä liiketoiminta-alue. On hienoa ja tärkeää, että hevosalalle saadaan lisää liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen osaamista. Olemme kiitollisia ministeriölle alan saamasta tuesta, josta myös hevosurheilun valmennuskeskus on erinomainen esimerkki”, Ypäjän Hevosopiston rehtori Pauliina Mansikkamäki sanoo.

Ensimmäiset hevosalan tradenomiopiskelijat pääsevät näillä näkymin aloittamaan opiskelun jo ensi syksynä. Koulutus käynnistetään pääosin suomenkielisenä, mutta jo toisena toteutusvuonna suunnitelmissa on aloittaa kansainvälinen, vieraskielinen koulutus.

”Hevosala on vahvasti kansainvälistä. Sekä HAMKilla että Ypäjän hevosopistolla on laajat kumppaniverkostot, joiden avulla opiskelijat voivat rakentaa itselleen aidosti kansainvälisen tutkinnon”, Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari kertoo.

Koulutus tukee ja täydentää olemassa olevaa HAMKin hevostalouden agrologikoulutusta, jossa pohja on vahvasti maatalouselinkeinojen osaamisessa. Se tarjoaa myös HAMKin muille tradenomiopiskelijoille mahdollisuuden profiloitua urheiluliiketoimintaan.

Uusi koulutus lisää samalla Hämeen ammattikorkeakoulun poikkialaista tarjontaa Forssassa. HAMK kouluttaa siellä jo biotalouden insinöörejä, joiden koulutuksessa tietotekniikan osaaminen yhdistetään luonnonvara-alan ja kiertotalouden maailmaan.

Kansainvälisesti arvostettu suomalainen hevosala nähdään tulevaisuuden mahdollisuutena. Tähän tarvitaan osaajia. Hevosalan koulutuksen vetovoima ja jatkokoulutusmahdollisuudet nähdään tässä avainasemassa. Hevosalan kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää luoda monipuolisia ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoihin johtavia opintopolkuja.

”Suomen Ratsastajainliitto on 2000-luvun alusta tehnyt työtä ammattikorkeakouluopintojen saamiseksi, Ruotsin tapaan, myös hevosalle.  Ensimmäinen askel on otettu, on hienoa, että saamme nyt uuden AMK -opintopolun hevosagrologikoulutuksen rinnalle”, iloitsee Suomen Ratsastajainliiton entinen pääsihteeri ja Hevosopiston hallituksen jäsen Fred Sundwall.

Suunnitelman mukaisesti koulutus alkaa syksyllä 2019 ja haku avautuu opintopolussa lähipäivinä.