Scharmann vaati ratsastajalta pehmeyttä ja malttia

  • 18.11.2018

Hevosopistolla master-opettajaksi opiskeleva Silja Ahonen tiivisti Markus Scharmannin klinikan opit.

  • Kuva

Alkuviikosta vieraaksemme Hevosopistolle saapui arvostettu estevalmentaja ja ratsastuksenopettaja Markus Scharmann Saksan Warendorfista. Nykyisin hänet tunnetaan myös kyseisessä kaupungissa sijaitsevan Saksan olympiakomitean ratsastuksen valmennus- ja koulutuskeskuksen johtajana.

Scharmann on opetustyyliltään erittäin pedagoginen ja pitkän kokemuksen omaavana häneltä tuntuu löytyvän joka kerta ratkaisu tilanteeseen kuin tilanteeseen! Hän puuttui välittömästi perusasioissa oleviin puutteisiin ja painottikin niiden tärkeyttä, jotta myöhemmiltä hankaluuksilta vältytään.

Valmentaessaan Scharmann on vaativa ja huolellinen, mutta  säilyttää silti ilmapiirin todella rauhallisena ja positiivisena. Tällöin oppimistakin tapahtuu parhaiten.

Scharmann ohjeisti useita ratsukoita keskittymään ennen kaikkea laukan laatuun. Kun estettä lähestyy tasapainoisessa rytmikkäässä laukassa, hyppy onnistuu, osui ponnistuspaikka hieman lähelle tai kauas. Ratsastajalta Scharmann vaatii pehmeyttä ja malttia. Hevosta ei saa ratsastaa kovalla paineella kohti estettä, vaan odotetaan hyppyä hyvä laukka säilyttäen.

Hyvät tiet ja suoruus esteillä ovat myöskin tärkeässä asemassa. Valmentaja ei epäröinyt apupuomien käyttöä esimerkiksi johteina tai teitä merkitsemässä. Monta kertaa nähtiinkin useammat V-kirjaimiksi asetellut puomit ennen tai jälkeen esteen. Tällöin hevoset alkoivat suoristua kuin itsestään!

Kumpikin päivä sisälsi valmennusten seuraamisen lisäksi teoriatunnit Auditoriossa. Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi etukäteen laadittuja nuorten hevosten estekoulutukseen liittyviä kysymyksiä. Pääasioina Scharmann painotti hyvää oppimisilmapiiriä ja asteittain etenemistä. Hevonen ei saa alkaa missään vaiheessa pelätä mitään harjoitteluun liittyvää ja uusia asioita pitää lisätä vasta, kun hevonen on siihen valmis. Tarvittaessa palataan taaksepäin ja puretaan tehtävät pieniin osiin, jotta varma pohja rakentuu.

Scharmannin vastausten lomassa tuli paljon konkreettisia harjoituksia ja toimintatapoja, joita voi hyödyntää eri tilanteissa. Hän kuitenkin korosti, ettei voi teoriassa antaa suoria toimintaohjeita, jotka pätisivät joka tilanteeseen, sillä kaikki hevoset, ratsastajat ja tilanteet ovat erilaisia ja taitoa on osata lukea näitä kaikkia ja toimia sen mukaisesti!

Toisena päivänä teoriassa perehdyttiin hevosen ja ratsastajan kehityksen dokumentointiin. Tavoitteiden laadintaa, etenemissuunnitelmaa, tulosten ja kehityksen seurantaa ja näiden taulukointia suositeltiin. Scharmann kehotti tekemään jatkuvaa arviointia harjoittelun ja kilpailusuoritusten sisällöstä, laadusta ja toimivuudesta. Tällöin on helppo katsoa harjoittelua taaksepäin ja huomata, mikä toimi ja mikä ei.

Suunnitelma ja arviointi tulee tehdä vahvuudet ja heikkoudet huomioiden, ja saksalaisten koulutusportaiden mukaan edeten. Kyseessä on siis “Training Scale”, jossa ensimmäinen asia on rytmi, toinen notkeus, kolmas tuntuma, neljäs lennokkuus, viides suoruus ja viimeisenä kokoaminen. Kaikkien näiden kehittyessä tasapaino ja apujen läpi saaminen paranee.

Tämä kaksipäiväinen klinikka oli jälleen kerran todella opettavainen ja uusia ajatuksia herättelevä. Ratsastajat vaikuttivat tyytyväisiltä ja monet katsojatkin totesivat, että heidänkin tekisi mieli päästä Scharmannin valmennukseen! Ennen kaikkea asiat toteutettiin hevosystävällisesti ja ammattimaisesti.

Silja Ahonen
ratsastuksen erikoisammattitutkinnon opiskelija

Haluatko pysyä mukana menossa?
Tilaa uutiskirjeemme!