Hevosten kuiviketutkimus käynnistyy Ypäjällä

  • 20.8.2018

Hevosopistolla käynnistyy SEY:n tukema tutkimus, jossa selvitetään erilaisten kuivikemateriaalien vaikutusta hevosten hyvinvointiin. Tutkimus on osa suurempaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Luonnonvarakeskuksen hevostutkimushanketta Ypäjän hevosopistossa. Kuiviketutkimuksen käyttäytymisosiosta vastaa professori Anna Valros.

  • Kuva

– Hevosia pidetään Suomessa pääasiassa yksittäiskarsinoissa, missä hevoset viettävät usein yli puolet vuorokaudesta. Hevosten hengitystieongelmat ovat yleisiä: jopa 14% hevosista arvioidaan kärsivän astmasta. Yksi keskeinen riskitekijä tähän on sisätilojen ilmanlaatu. Kuivikkeen valinta vaikuttaa pölypartikkeleihin sekä ammoniakin pitoisuuteen talli-ilmassa. Se vaikuttaa myös merkittävästi hevosten lepoon, mukavuuteen ja viihtyvyyteen, perustelee Valros tutkimuksen aihetta.

SEY myöntää apurahan vuosittain tutkimushankkeelle tai tutkimushankkeille, joilla edistetään eläinten hyvinvointia. Eri kuivikkeiden vaikutuksia hevosten käyttäytymiseen on tutkittu melko vähän, mutta harvojen tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että kuivike vaikuttaa muun muassa hevosten makuuaikaan ja ei-toivottujen käyttäytymisten esiintymiseen. Käyttäytymismuutokset kertovat, että hevoset kokevat erilaiset kuivikkeet eri tavoin. Kuivikkeen avulla voi siten suoraan vaikuttaa hevosen hyvinvointiin.

– Moni hevonen viettää valitettavan suuren osan vuorokaudestaan yksin karsinassa, joten karsinan mukavuus on hyvin tärkeä hevosten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Hevosten hyvinvointitutkimusta on ylipäänsä tehty Suomessa varsin vähän, vaikka tarve tutkitulle tiedolle on suuri hevosharrastuksen suosion jatkaessa kasvuaan. Valrosin työryhmän tutkimus tuo tarpeellista tietoa ja toivottavasti lisää keskustelua hevosten hyvinvoinnista ja hevosten pito-olosuhteista Suomessa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

Anna Valros
Professori, tutkimusryhmän johtaja
050 415 1242
anna.valros@helsinki.fi