Tutkimus- ja kehittämistyötä varmistamassa Lounais-Hämeessä

  • 16.12.2017

Hevosopisto oli perjantaina 15.12.2017 mukana Jokioisen kunnan edustajien kanssa tapaamassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää ja kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilaa eduskuntatalolla.

  • Kuva

Tapaamisen tarkoituksena oli kertoa ministeri Lepälle Luonnonvarakeskuksen merkityksestä alueen merkittävänä työnantajana sekä tutkimus- ja kehittämistyön merkityksestä seutukunnan vetovoimaisuudelle.

Aiemmin syksyllä perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää Luonnonvarakeskuksen Jokioisten kampusalueen majoitusjärjestelyjä ja infrastruktuurien investointitukimahdollisuuksia, Hevosopisto Oy:n koulutustarjonnan monipuolistamista ja yhteistyön kehittämistä Luken kanssa sekä maatalouden esittelypuisto Elonkierron kehittämisessä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työryhmään kuului Luken Vihreä teknologia yksikön johtaja Eeva-Liisa Ryhänen, Jokioisten ja Ypäjän kunnanjohtajat Jarmo Määttä ja Sam Vuorinen ja Hevosopisto Oy:n toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäki sekä sihteerinä Luken Ilkka Sipilä. Työryhmässä sovittiin useampia toimenpiteitä sekä ehdotuksia jatkotoimista muun muassa koskien vierailevien tutkijoiden majoituksia sekä selvitystyöstä koskien Infrastruktuurin kehittämistä ja alueen investointitukia. Työryhmän raportti luovutettiin ministerille.

Ministeri Leppä lupasi huolehtia Luken toimintaedellytysten säilymisestä Lounais-Hämeessä. Hän piti hyvänä, että alueen toimijat ovat yhdessä liikkeellä kehittämistyön edistämisessä. Ministeri kertoi myös vierailevansa mielellään Jokioinen-Ypäjä alueella tutustumassa.

Kuvassa vasemmalta Jorma Hacklin, Rami Lehtinen, Jarmo Määttä, Jari Leppä, Sirkka-Liisa Anttila, Laura Airaksinen ja Pauliina Mansikkamäki