Ratsastusterapeutit valmistuivat

  • 13.12.2017

Hevosopistolta valmistui tänään 12 uutta ratsastusterapeuttia. Kolmivuotisen koulutuksen keskeiset sisällöt ovat hevonen ratsastusterapiassa, ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena sekä ratsastusterapia motoriikan tukena.

  • Kuva

Valmistuneet ratsastusterapeutit: Hanhela Anu, Havia Johanna, Jaatinen Sari, Kalliola Emma, Karoluoto Hanne, Lakanen Teresa, Lassila Lena, Leinonen Tiina, Niskanen Emmi, Salonen Heidi, Silaste Ulla, Valasma Elina.

Koulutuksen päättötöiden aiheita olivat:
Tunteiden paloa – hevosen ilmeet, eleet ja tunteet ratsastusterapiakolmiossa
Lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kuntoutus ratsastusterapiassa – tietoa ja käytäntöä
Laukaten laumaan! Ratsastusterapia sosiaalisten taitojen moniammatillisessa ryhmäkuntoutuksessa
Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen ratsastusterapian keinoin
Vikellysharjoituksia lapsiryhmälle ratsastusterapiassa
Polyvagaalinen teoria ratsastusterapian taustateoriana
Kokonaisvaltaista kuntoutusta, kuntoutujien kokemuksia ratsastusterapiasta
Ratsastajan asennon ja biomekaniikan havainnointi hevosen selässä
Ratsastusterapian arviointilomakkeen suunnittelu

Koulutuksen suorittanut henkilö on oikeutettu käyttämään Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämää nimikettä Ratsastusterapeutti – SRT.