Maakunnallinen yhteistyö korostui Hevosopiston strategiatyön avauksessa

  • 8.12.2017

Hevosopiston, strategiatyö sai tänään erinomaisen alun, kun Hevosopiston edustajat, omistajat ja kumppanit kokoontuivat opetus- ja kulttuuriministeriöön Helsinkiin tulevaisuutta luotaavaan keskusteluun. Keskustelussa korostui Hevosopiston valtakunnallinen rooli niin urheilun kuin opetuksenkin osalta, kansainvälinen yhteistyö urheilun kehittämisessä ja maakunnallinen merkittävyys sekä tutkimustyön mahdollisuudet.

  • Kuva

Strategiatyö lähti hyvällä keskustelulla liikkeelle

Kulunut vuosi on ollut Hevosopistolla monien muiden oppilaitosten tapaan ammatillisen koulutuksen reformiin valmistautumista ja talouden sopeuttamista.
– Olemme onnistuneet sopeuttamistoimissa, mutta samaan aikaan myös valmennuskeskuksen rakentamisessa ja olosuhteiden parantamisessa. Nyt on vihdoin tullut aika kääntää katseet pidemmälle tulevaisuuteen, toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki totesi avauspuheenvuorossaan.

Strategiatyö aloitettiin tulevaisuuskeskustelulla keskeisten toimijoiden, kuten Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Olympiakomitea kanssa.
– Valmennuskeskuksen näkymä on rakentunut hyvin. On tärkeää, että se tulee tunnustetuksi selvästi myös osana Suomen urheilukenttää ja lajien välistä yhteistyötä lisätään, Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen painotti.

Hevosopistolle on vastikään myönnetty valtakunnalliset hevosalan koulutuksen järjestämisoikeudet. Tähän mahdollisuuteen on tartuttu selvittämällä erilaisia kumppanuusmahdollisuuksia muun muassa Pudasjärven kaupungin kanssa.
– Koulutusta halutaan tarjota yhä enemmän aidoissa ympäristöissä ja lähellä ammattilaisia. Suunnitelmissa on esimerkiksi pilotoida koulutusta muun muassa Vermon ravikoululla. Haluamme myös osaltamme huolehtia, että hevosalan koulutusta tarjotaan riittävästi ja laadukkaasti, Mansikkamäki kertoi.

Ypäjän kunnanjohtaja Sam Vuorinen näkee, että kumppanuuksien kehittämiseen kannattaa panostaa.
– Pudasjärven kanssa tehtävä yhteistyö voi poikia myös matkailualan kehitystä Ypäjän suunnalle, Vuorinen perusteli.

Hevosopisto nähdään merkittävänä alueellisena toimijana, jonka kehittämiseen halutaan panostaa. Maakunnassa tehdään paljon yhteistyötä.
– Ypäjä-Forssa-Jokioinen alueella tehdään paljon vetomaisuus yhteistyötä. Jatkuva kehittämistoiminta on päällä, Jokioisen kunnanjohtaja Jarmo Määttä painotti.

Hevosalan tutkimus herätti niin ikään vilkkaan keskustelun. Osallistujat näkivät, että tutkimusta pitäisi tehdä aiempaa enemmän ja, että siihen olisi Ypäjällä hyvät olosuhteet ja kattavat hevosresurssit. Yhteistyötä tarvitaan kuitenkin lisää.
– Tutkimuksen tiimoilta tarvitaan lisää yhteistä keskustelua, Kati Niinistö Helsingin Yliopistosta totesi.

Olympiakomitean valmennusosaamisen kehittäjä Pia Pekonen näki positiivisena, että urheilijalla on Hevosopistolla kaksoisuramahdollisuus.
– Kasvatustyö kohti huippua on tärkeää, Pekonen jatkoi.

Urheilun ja valmennustoiminnan kehittämisen osalta keskustelut jatkuvat Olympiakomitean kanssa seuraavalla viikolla pidettävässä tavoite- ja tuloskeskustelussa. Hevosopiston strategiatyö jatkuu osallistujille teetettävänä laajempana kyselynä joulukuun aikana.

Tulevaisuuskeskusteluun osallistuivat (kuvan järjestyksessä):
Jouni Kangasniemi Opetus- ja kulttuuriministeriö, Jarmo Määttä Jokioisen kunnanjohtaja, Sirkka-Liisa Anttila, kansanedustaja, Sam Vuorinen Ypäjän kunnanjohtaja, Laura Airaksinen Suomen Ratsastajainliitto ry/Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja, Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeri, Pauliina Mansikkamäki toimitusjohtaja-rehtori/Hevosopisto, Pirkko Herd valmennuskeskuksen johtaja/Hevosopisto, Leo Liukkonen omistajanohjausyksikkö, Antero Tupamäki hevostalouden selvityshenkilö, Pia Pekonen Olympiakomitea, Kati Niinistö ELL, Ilkka Sipilä Luke sekä Jarmo Pynnönen Forssan kaupunki/Hevosopiston hallituksen jäsen.