#amisreformi – Ammattillinen koulutus muuttuu

  • 21.11.2017

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Uusi ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä.

  • Kuva

Jatkossa ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan. Avainasemassa on aiemman osaamisen tunnistaminen, henkilökohtaiset urasuunnitelmat ja nopea opiskelemaan pääseminen. Koulutuksessa hankitaan vain puuttuva osaaminen.

”Vahva osaaminen on hevosalalla erittäin tärkeää turvallisuuden ja hevosten hyvinvoinnin vuoksi.

Opiskelu voi tapahtua niin oppilaitosten oppimisympäristöissä, työpaikoilla kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä. Myös harrastuksissa ja vapaa-aikana hankittu osaaminen tunnustetaan. Uusi koulutussopimusmalli lisää mahdollisuuksia työpaikoilla opiskeluun. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työelämän asiantuntijat yhdessä. Koulutukseen voi hakea ja päästä silloin, kun siihen on tarve.

Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua koulutusvastuun siirtymisestä työpaikoille ja tutkintojen tehtailusta. Pelko on ymmärrettävä, mutta se myös aliarvioi kouluttajien integriteettiä. Meillä osaaminen on pääasia. Hevosopiston tavoitteena on ollut ja tulee olemaan jatkossakin, kouluttaa alalla erinomaisia osaajia. Uudella rahoitusmallilla kannustetaan parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua. Rahoitus kannustaa vähentämään koulutuksen keskeyttämistä ja tunnustamaan tehokkaasti aiemmin hankittua osaamista. Opiskelijalle tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin hankittua osaamista ei tarvitse hankkia uudelleen koulun penkillä. Vaikuttavuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että opiskelijat työllistyvät alalle tai hankkivat jatkokoulutuskelpoisuuden eli saavat niin hyvät todistukset, että voivat hakeutua ylempiin tutkintoihin.

Uudistus pähkinänkuoressa – vain osaaminen ratkaisee

  • Uudistuksessa tutkintojen määrä vähenee ja määritellään uudelleen työelämässä tapahtuva oppiminen.
  • Nuorilla ja aikuisille yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto.
  • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana.
  • Aiempi osaaminen tunnustetaan.
  • Työpaikalla oppiminen tapahtuu koulutus- tai oppisopimuksen avulla, työssäoppiminen poistuu.
  • Yhteiset tutkinnon osat (mm. äidinkieli, matematiikka ja yrittäjyys) jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle.
  • Tavoitteena on tehdä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa, ja yritykset saavat näkyvämmän jalansijan opetuksen järjestelyissä.

Pauliina Mansikkamäki
Toimitusjohtaja – rehtori