Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä.  

Työssäoppimista ohjataan suunnitelmallisesti, seurataan säännöllisesti ja arvioidaan. Työssäoppimisen aikana opiskelijat eivät yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä heille makseta palkkaa. Opiskelijat ovat sen sijaan oikeutettuja saamaan opintotukea ja opintososiaalisia etuja työssäoppimisjakson aikana niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan.

Työssäoppimista ohjaava opettaja perehdyttää opiskelijan työssäoppimiseen ennen jakson alkamista. Työpaikalla opiskelijan tukena on työpaikkaohjaaja, joka kertoo työpaikan toimintatavat ja opastaa työtehtävissä. Tarjoa työssäoppimispaikkaa!

Haluatko tarjota työssäoppimispaikkaa yrityksessäsi/työyhteisössäsi? Voit ilmoittaa avoinna olevasta työssäoppimispaikasta sähköpostilla nora.laaksonen@hevosopisto.fi


Kuvia