Oppiminen koulutussopimustyöpaikalla

Tutkinnon ammattitaitovaatimuksien osaamista kehitetään myös aidoissa työelämän tilanteissa. Koulutus työpaikalla suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS).

Koulutussopimustyöpaikka nimeää opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, jolla on tutkinnon perusteiden ja opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden
mukaisesti tarvittavaa ammattitaitoa, koulutusta tai työkokemusta. K
oulutussopimusohjaaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja tekevät määräaikaisen koulutussopimuksen kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Opiskelija ei ole koulutussopimuksen ajalla työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Hevosopistolla on yhteistyöyrityksiä, jotka toimivat oppilaitoksen koulutussopimustyöpaikkoina. Onko yrityksesi henkilökunta kiinnostunut kehittämään hevostalousalan opiskelijoiden osaamista aidossa työelämän ympäristössä? Mikäli olette kiinnostuneita tästä tehtävästä, voitte olla yhteydessä: christine.alt@hevosopisto.fi.

Hevospisto järjestää kahdesti vuodessa koulutustilaisuuden koulutussopimusohjaajille. Koulutussopimusohjaajien tulee päivittää osaamisensa näissä tilaisuuksissa vähintään kahden vuoden välein.


Kuvia